27 maj 2018

Rapport från partistyrelsen 26-27 maj

Partistyrelsen önskar alla medlemmar och sympatisörer en fantastisk sommar.
Vi ses i valrörelsen!
Strålande sol och högsommarvärme i Stockholm utgjorde inramningen när partistyrelsen samlades på ett halvkvalmigt Café Marx för det sista mötet innan sommaren. Ett möte som såklart till stora delar präglades av det kommande valet och det rådande politiska läget. Men också av att det går väldigt bra för oss nu. Vi går framåt i opinionen och medlemsantalet är uppe på rekordnivåer.

Det finns uppenbarligen ett behov av ett parti som står upp för sina värderingar. När andra står med fingret i luften och försöker känna vartåt vindarna blåser för tillfället så står vi fast. Socialdemokraterna visar å andra sidan tecken på att klappa igenom fullständigt, precis som de gjort på andra håll i Europa när de anpassat sig efter högerns och rasisternas agenda.

Det finns nu en stor och öppen besvikelse inom Socialdemokraterna. En besvikelse som hos många byggts upp under lång tid utifrån deras svek kring LSS och sjukförsäkringen, kring deras agerande när det gäller strejkrätten osv osv. När så utspelet kring migrationspolitiken kom så var det droppen som fick bägaren att rinna över hos många.

Många lämnar nu Socialdemokraterna och sneglar mot oss. Det innebär att vi måste vara beredda att under de kommande månaderna ta på oss viktiga uppgifter. Det viktigaste är att vi fortsätter prata om jämlikhet. Moderaterna och Sverigedemokraterna bygger sin taktik på att göra människor rädda och Socialdemokraterna klarar inte av att stå upp för sina värderingar.

Nu är det upp till oss. Vi behöver kliva fram och ta plats. Vi växer, men borgarna riskerar att vinna valet om de tillsammans med SD tillåts fortsätta styra agendan. Vi behöver ge hopp och visa på att förändring är möjlig. Vi är Moderaternas och Sverigedemokraternas motpol och att bryta upp den ram de försöker sätta är vår viktigaste uppgift.

Detta var något av det som diskuterades under punkten om det politiska läget. Något som också konstaterades var att nu när riksdagens omröstning kring vinster i välfärden närmar sig så börjar Socialdemokraterna alltmer låta som Vänsterpartiet. Därför gäller det nu att se till att påminna folk om att det är tack vare Vänsterpartiet som frågan nu över huvud taget ligger på riksdagens bord.

Vid tre-fyra tillfällen under varje kongressperiod genomför partistyrelsen separatistiska möten som en del i att stärka det internfeministiska arbetet. Detta möte var det dags för ett av dessa. Efter detta vara det dags att genomföra en rad val. Till Organisations- och stadgegruppen (OSG), till styrgruppen för kvinnors organisering och styrelsen för Syninge kursgård.

Även internationellt ansvariga i partistyrelsen valdes och Johanna Eliasson från Göteborg och Sara Högelius från Blekinge blev båda omvalda. De blev dessutom omvalda som ordförande respektive ledamot i Vänsterns Internationella Forum (VIF), Vänsterpartiets organ för internationellt solidaritetsarbete. De fick också möjlighet att rapportera om VIFs arbete.

Under det gångna året har de haft en rad utmaningar att arbeta med, inte minst organisatoriskt. Nu börjar saker och ting komma i ordning och man ska kunna börja arbeta mer aktivt med projekten igen. Fokus i alla projekt ligger på gräsrotsorganisering, främst genom utbildningsinsatser med syfte att stärka unga och kvinnor i olika vänsterorganisationer.

En lång och bra diskussion ägnades också åt partistyrelsens arbetsformer och ansvarsfördelning. I slutet av förra året genomfördes en enkät riktad till den dåvarande partistyrelsen med frågor kring hur man upplevde uppdraget. Utifrån detta har ett underlag tagits fram för att utveckla partistyrelsens roll och arbetsmetoder och få en bättre fördelning av ansvar.

Det märks att valrörelsen har dragit igång och tempot börjar öka. Mycket av mötet präglades som sagt av valet och planeringen inför det. Mycket av det som sker i partistyrelsen har dock ett långt perspektiv och mötet avslutades med att vi tog de första besluten för planeringen inför nästa val. Dvs EU-valet som kommer att äga rum vis samma tid nästa år.

Men först har vi ett riksdagsval att vinna!

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...