30 juli 2018

Rätten till ett värdigt liv får aldrig förvandlas till ett lotteri

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett jämlikare Sverige. Ett Sverige för alla, inte bara några få. Det innebär förstås att den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Vi vill därför se ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans för att kunna värna en jämlik hantering över hela landet.

Personlig assistans är en av tio insatser i LSS. Vi ser idag hur den personliga assistansen urholkas och försvagas. Det måste få ett slut! LSS är en frihets- och rättighetsreform som måste värnas och förstärkas och pressen på att skära ner på den personliga assistansen måste upphöra. Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss alla möjlighet att leva goda liv.

Det handlar om att vi ska vara ett jämlikt land som behandlar folk värdigt. Då är det inte rimligt när vi får vittnesmål om hur biståndshandläggare bokstavligen sitter och klockar toalettbesök och andra privata angelägenheter. Det är inte värdigt för den enskilde. Det är inte värdigt för handläggaren. Och det är definitivt inte värdigt ett modernt välfärdssamhälle.

Ansvaret för personlig assistans är idag uppdelat på både kommun och stat. Som det är nu, går det en konstlad gräns vid tjugo timmars grundläggande behov. Till de grundläggande behoven, som kommunen ansvarar för, räknas exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp med måltider och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde individen.

För att vara berättigad till statlig assistansersättning måste dessa grundläggande behov av assistans bedömas kräva assistans under minst tjugo timmar per vecka. Följden av detta är att det ofta är två myndigheter, kommunen och Försäkringskassan, som utreder den enskildes behov. Båda vill slippa ansvaret, och kostnaden, och inte sällan gör de olika bedömningar.

Det är en onekligen en absurd ordning och förslag om att kommunerna ska överta all personlig assistans har förts fram. Det vore väldigt olyckligt. Många kommuner saknar både resurser och vilja och inte sällan får kommunens ekonomi då avgöra. Andra kommuner är bra och har en hög ambitionsnivå. Det blir helt enkel avgörande var man bor för vilket stöd man får. Ett lotteri.

Pressen på att skära ner på den personliga assistansen måste få ett slut, men att göra kommunerna till ensam huvudman för assistansen är inte en lösning. Vänsterpartiet menar att den personliga assistansen är en rättighet som inte kan hanteras så rättsosäkert. Istället tillhör LSS definitivt de rättigheter som staten bör stå som garant för - en gång för alla.

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett Sverige för alla, inte bara några få. Då kan vi aldrig tillåta att rätten till ett värdigt liv förvandlas till ett lotteri.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

21 juli 2018

Gör Sverige till världens mest jämlika land igen

Välfärdsstaten Sverige byggdes för att samhället i grunden var orättvist – och uppgiften var att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Vänsterpartiet är det enda parti som vill ändra på det.

”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.” Orden är Olof Palmes, och de uttalades i en tid när Sverige var på väg mot att bli världens mest jämlika land. Han såg klassklyftorna som fanns och valde att göra något åt dem. Klyftorna minskade och välfärden utökades i en tid då socialdemokratin både ville och vågade utmana det rika toppskiktet.

Man hade ambitionen att bygga ett Sverige för alla – inte bara de rikaste – och Sverige blev världens mest jämlika land. Det är inte så väldigt länge sedan. Men sen hände något. Istället för beslut som steg för steg gjort att ojämlikheten minskade så tilläts ojämlikheten skena. Och i Sverige har ojämlikheten ökat mest av alla jämförbara länder.

Beslut för beslut ökade klassklyftorna igen. Vårt skattesystem förändrades i grunden och blev mindre progressivt och omfördelande. Miljardärer kan idag betala mindre andel i skatt än vanliga arbetare – och de kan få tillbaka enorma belopp i avdrag. Vi har fått ett skattesystem som är riggat för de rika, men Socialdemokraterna vill låta ”lagt kort ligga”.

Olof Palmes arvtagare vill inte låtsas om att klassamhället finns. Istället kallar sig Socialdemokraterna nu för mittenparti och flörtar öppet med Centerpartiet och Liberalerna. Är det någon som för ett ögonblick tror att några av riksdagens främsta skattesänkare, Annie Lööf och Jan Björklund, kommer gå med på ett skattesystem som utjämnar klyftorna om de får något inflytande?

Visst, det går bra för Sverige - men det är många människor som inte märker av det. Fattiga pensionärer, sjuka, ensamstående mammor m fl får väldigt lite del av att vi som land är rikare än någonsin tidigare. Samtidigt är det uppenbart att sjukvård och annan välfärd behöver mer pengar. Pengarna finns som sagt, men de finns i fickorna hos ett fåtal.

Vänsterpartiet vill se en ny skattereform. Den reformen ska omfördela och bidra till att göra Sverige till världens mest jämlika land igen. Dess utgångspunkter vill vi ska se ut så här:
  • Säkra välfärdens finansiering genom att öka skatteintäkterna.
  • Ökad ekonomisk jämlikhet – omfördelningen mellan hög- och låginkomsttagare måste bli mer jämlik.
  • Lika skatt för lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk.
  • Höjda grundavdrag kombinerat med få undantag.
  • ”Förorenaren betalar” ska gälla som grundprincip.
  • Hela landet ska leva. Skatteutjämningssystemet måste därför ses över och den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden med skilda förutsättningar måste utökas.
  • Skattepolitiken ska understödja full sysselsättning.
Vi står inför ett vägval. Det går att göra Sverige till världens mest jämlika land igen. För samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det. Men det krävs politiker som vill och vågar utmana det rika toppskiktet. Det har Sveriges enda vänsterparti - Vänsterpartiet.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

18 juli 2018

Demokratin ska styra utvecklingen – inte bankerna

Vänsterpartiet har länge drivit på i frågan om samhällets ansvar för en kontanthantering som är tillgänglig för alla. Vi vill bland annat se en lag som tvingar storbankerna att hantera kontanter. Därför är det glädjande att en enig Riksbankskommitté nu föreslår att de stora bankerna ska ges ett ansvar att säkerställa rimlig tillgång till tjänsterna kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige. Det vore ett steg i rätt riktning, men staten behöver också ta ett större ansvar.

Många bankkunder är i dag upprörda över att de hindras ta ut eller sätta in sina pengar i kontanter på bankkontoren. Visst, digitaliseringen skapar nya möjligheter för näringslivet och för oss som konsumenter. För många innebär det alltmer kontantlösa samhället inga problem, men dagens situation påverkar också många väldigt negativt och gör tillvaron svårare. Tillgången till kontanter har också blivit en skillnad mellan stad och land. Samtidigt gör det samhället sårbarare vid kriser.

Under överskådlig framtid kommer inget politiskt beslut att fattas om att avskaffa kontanter i samhället. Ändå håller det på att ske via storbankernas agerande. De har på eget bevåg bestämt sig för att det är för dyrt att hålla och ta emot kontanter för och från sina kunder. Detta eftersom de vet att det är lättare att tjäna pengar på användandet av kort. Det är hög tid att ta samhällsansvar för denna centrala demokratifråga och att sluta skjuta över ansvaret på bankkunderna.

Vänsterpartiets representant i Riksbankskommittén har i ett särskilt yttrande inför kommitténs fortsatta arbete påtalat behovet av att staten genom Riksbanken tar ett större ansvar för att säkerställa kontanthantering i hela landet. Idag finns det ingen myndighet som har ett tydligt utpekat ansvar för en fungerande kontanthantering i Sverige. Riksbanken har också den mest tillbakadragna rollen i kontanthanteringen bland jämförbara centralbanker. Det är dags att ändra på det.

Genom att ge Riksbanken ett större ansvar för kontanthanteringen och ett uppdrag att återupprätta egna regionala depåer och kontor kan vi säkra en kontanthantering som är tillgänglig för alla. Detta samtidigt som vi minskar på centraliseringen till Stockholm. Politiken behöver överta kontrollen över situationen och bestämma reglerna istället för att låta bankerna göra det. Det är dags att ta ansvar och låta demokratin styra utvecklingen – inte bankerna.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

04 juni 2018

Dags att ta bort vinstjakten i välfärden

För oss i Vänsterpartiet är inte politik ett maktspel. Vi har inte engagerat oss i politiken för att gynna oss själva och göra karriär. För oss handlar hela vår politiska gärning om att skapa ett samhälle som gör livet bättre för alla. För oss hänger ideologi och praktik ihop. Vi vet att förändring är möjlig. Om man vill. För som Olof Palme en gång sa: politik är att vilja!

Vänsterpartiet vill förändra - och vi har visat att det är möjligt. Under mandatperioden har vi förhandlingarna med regeringen drivit igenom 90 reformer som gör skillnad i din och min vardag. Vi har fått igenom gratis medicin och glasögonbidrag för barn. Vi har sett till att mammografin är avgiftsfri och att historiskt stora satsningar gjorts på vården och annan välfärd.

Under många år har vi drivit debatten om att stoppa vinstjakten i välfärden. Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Vår utgångspunkt är väldigt enkel: de som driver skola, vård och äldreomsorg ska göra det av rätt skäl. Vi ska vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte utifrån hur lönsamma vi är.


Länge fick vi driva debatten om att stoppa vinstjakten i välfärden helt ensamma. Men genom att villkora budgetförhandlingarna med en överenskommelse om att stoppa vinstjakten så lyckades vi få med oss även Socialdemokraterna. Det som tidigare sades var omöjligt att genomföra blev nu genomförbart. Även här visade vi att förändring är möjligt.

7 juni ska nu riksdagen rösta om ett förslag som ska stoppa vinstjakten inom större delen av välfärden. Det var det här Vänsterpartiet gick till val på och det är en stor seger att vi nu kommit såhär långt. Där finns dock en stor risk att förslaget faller eftersom Alliansen och SD tydligt har ställt sig på välfärdsföretagens sida för att bevara vinstjakten i välfärden.

Det verkar alltså som om vinstfrågan än en gång blir en stor valfråga. Inte mig emot, det här är en fråga som visar på en knivskarp linje mellan vänster och höger i svensk politik. Alliansen och SD har visserligen stöd av penningstinna lobbyister och näringslivets kampanjmaskineri - men vi som vill ha en trygg välfärd utan vinstjakt har stöd av större delen av Sveriges befolkning.

Vi har lyckats få Socialdemokraterna att lägga förslag för att stoppa vinstjakten. Samtidigt kallar sig Socialdemokraterna för mittenparti och flörtar öppet med Centerpartiet och Liberalerna. Är det någon som för ett ögonblick tror att några av riksdagens främsta privatiseringsivrare, Annie Lööf och Jan Björklund, kommer gå med på att stoppa vinstjakten om de får något inflytande?

För att få en välfärd att lita på måste vi stoppa vinstjakten. Bara så kan vi säkerställa att vi får en välfärd som är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vill du vara säker på att lägga din röst för ett stopp för vinstjakten i välfärden? Då finns bara ett parti att rösta på 9 september. Vänsterpartiet – riksdagens enda vänsterparti.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

27 maj 2018

Rapport från partistyrelsen 26-27 maj

Partistyrelsen önskar alla medlemmar och sympatisörer en fantastisk sommar.
Vi ses i valrörelsen!
Strålande sol och högsommarvärme i Stockholm utgjorde inramningen när partistyrelsen samlades på ett halvkvalmigt Café Marx för det sista mötet innan sommaren. Ett möte som såklart till stora delar präglades av det kommande valet och det rådande politiska läget. Men också av att det går väldigt bra för oss nu. Vi går framåt i opinionen och medlemsantalet är uppe på rekordnivåer.

Det finns uppenbarligen ett behov av ett parti som står upp för sina värderingar. När andra står med fingret i luften och försöker känna vartåt vindarna blåser för tillfället så står vi fast. Socialdemokraterna visar å andra sidan tecken på att klappa igenom fullständigt, precis som de gjort på andra håll i Europa när de anpassat sig efter högerns och rasisternas agenda.

Det finns nu en stor och öppen besvikelse inom Socialdemokraterna. En besvikelse som hos många byggts upp under lång tid utifrån deras svek kring LSS och sjukförsäkringen, kring deras agerande när det gäller strejkrätten osv osv. När så utspelet kring migrationspolitiken kom så var det droppen som fick bägaren att rinna över hos många.

Många lämnar nu Socialdemokraterna och sneglar mot oss. Det innebär att vi måste vara beredda att under de kommande månaderna ta på oss viktiga uppgifter. Det viktigaste är att vi fortsätter prata om jämlikhet. Moderaterna och Sverigedemokraterna bygger sin taktik på att göra människor rädda och Socialdemokraterna klarar inte av att stå upp för sina värderingar.

Nu är det upp till oss. Vi behöver kliva fram och ta plats. Vi växer, men borgarna riskerar att vinna valet om de tillsammans med SD tillåts fortsätta styra agendan. Vi behöver ge hopp och visa på att förändring är möjlig. Vi är Moderaternas och Sverigedemokraternas motpol och att bryta upp den ram de försöker sätta är vår viktigaste uppgift.

Detta var något av det som diskuterades under punkten om det politiska läget. Något som också konstaterades var att nu när riksdagens omröstning kring vinster i välfärden närmar sig så börjar Socialdemokraterna alltmer låta som Vänsterpartiet. Därför gäller det nu att se till att påminna folk om att det är tack vare Vänsterpartiet som frågan nu över huvud taget ligger på riksdagens bord.

Vid tre-fyra tillfällen under varje kongressperiod genomför partistyrelsen separatistiska möten som en del i att stärka det internfeministiska arbetet. Detta möte var det dags för ett av dessa. Efter detta vara det dags att genomföra en rad val. Till Organisations- och stadgegruppen (OSG), till styrgruppen för kvinnors organisering och styrelsen för Syninge kursgård.

Även internationellt ansvariga i partistyrelsen valdes och Johanna Eliasson från Göteborg och Sara Högelius från Blekinge blev båda omvalda. De blev dessutom omvalda som ordförande respektive ledamot i Vänsterns Internationella Forum (VIF), Vänsterpartiets organ för internationellt solidaritetsarbete. De fick också möjlighet att rapportera om VIFs arbete.

Under det gångna året har de haft en rad utmaningar att arbeta med, inte minst organisatoriskt. Nu börjar saker och ting komma i ordning och man ska kunna börja arbeta mer aktivt med projekten igen. Fokus i alla projekt ligger på gräsrotsorganisering, främst genom utbildningsinsatser med syfte att stärka unga och kvinnor i olika vänsterorganisationer.

En lång och bra diskussion ägnades också åt partistyrelsens arbetsformer och ansvarsfördelning. I slutet av förra året genomfördes en enkät riktad till den dåvarande partistyrelsen med frågor kring hur man upplevde uppdraget. Utifrån detta har ett underlag tagits fram för att utveckla partistyrelsens roll och arbetsmetoder och få en bättre fördelning av ansvar.

Det märks att valrörelsen har dragit igång och tempot börjar öka. Mycket av mötet präglades som sagt av valet och planeringen inför det. Mycket av det som sker i partistyrelsen har dock ett långt perspektiv och mötet avslutades med att vi tog de första besluten för planeringen inför nästa val. Dvs EU-valet som kommer att äga rum vis samma tid nästa år.

Men först har vi ett riksdagsval att vinna!

24 april 2018

En skam att Sverige sviker kurderna

När Vänsterpartiet snart samlas för att demonstrera på 1 maj i Kalmar så gör vi det tillsammans med Kurdiska Folkets hus. Tillsammans kommer vi då att uppmärksamma kurdernas frihetskamp och Turkiets försök att krossa det kurdiska självstyret i norra Syrien.
Kurderna besegrade Daesh (IS). Under kriget mot terrorrörelsen hyllades de stridande kurderna världen över. Medan västvärlden bekämpade Daesh med drönare och stridsplan, förintade kurderna terrorrörelsen bäst på marken. Kurdernas kamp i staden Kobane och Raqqa gav stora rubriker och vann internationella sympatier.

Nu angrips samma kurder av Nato-landet Turkiet. Ett allt mer diktatoriskt styrt Turkiet fruktar att kurderna ska få frihet att styra sig själva. Angreppet är inte bara politiskt helt förkastligt utan det är också ett brott mot folkrätten och internationellt lag. Trots detta sviker omvärlden och övergreppen mot de som nyss sågs som hjältar möts av en öronbedövande tystnad.

Proteströsterna har varit få även i Sverige. Det enda parti som protesterat kraftigt mot Turkiets militära angrepp är Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har under decennier stött kurdernas kamp runt om i hela Mellanöstern för sin rätt att få tala sitt språk och uttrycka sin kultur, men också kurdernas rätt att få makt och inflytande över de områden där man lever.

Idag förnekas Kurderna sin frihet. I Turkiet ökar förtrycket mot den kurdiska befolkningen och mot det prokurdiska vänsterpartiet HDP. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan blir för varje dag som går allt mer diktatorisk. Tiotusentals politiskt aktiva, journalister, advokater och människorättsaktivister, till och med barn, har fängslats.

En gång i tiden brukade Sverige vara en stark och självständig röst i utrikespolitiken. En röst som inte var rädd att tydligt säga ifrån mot förtryckare. Men när det gäller Turkiets övergrepp mot kurderna så får tystnad råda. Sannolikt hänger det samman med att EU har gjort Turkiet till sin gränsvakt och därför inte vill utmana Erdogan så som skulle behövas. Det är en skam.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat Ibrahim Barakat, ordförande Kurdiska Folkets hus i Kalmar

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

17 april 2018

Klassamhället gör att Majblomman behövs

Nu har jag köpt årets Majblomma. Som vanligt önskar jag att jag inte skulle behövt göra det. Många hyllar, med rätta, Majblommans viktiga arbete. Men ingen vill prata om varför en organisation som Majblomman egentligen behövs. Ingen vill prata om det klassamhälle och de stora klassklyftor som är själva orsaken till att det nu är det dags för Majblommans insamlingskampanj igen.
Tyvärr är behovet av att stödja barn i ekonomiskt utsatta familjer fortfarande stort. Klassklyftorna har ökat mer i Sverige än i något annat jämförbart land. Därför går också alla pengar från Vänsterpartiets 1 maj-insamling till just Majblomman. Men till skillnad från andra partier så bekämpar vi också själva grunden till att Majblomman behövs, klassamhället.

Tack vare Majblomman kan några av alla de barn som tvingas betala priset för att vi fått ett samhälle där ett fåtal rika gynnas på bekostnad av oss andra ändå få hjälp. Det kan handla om hjälp till en cykel, stöd för att följa med på en klassresa eller något annat som normaliserar vardagen. Majblomman rycker in när klassamhället skördar offer och lämnar utsatta barn efter sig.

Jag menar att vi måste få till en förändring på detta. Barn vars föräldrar måste förklara att en ny skjorta till skolavslutningen är en omöjlighet, för att inte tala om semester. Barn som ”inte vill” gå på klasskamratens kalas, därför att man inte har råd att ta med sig någon present. Barn som har en klump av oro som ligger i magen och gnager. Sånt kan jag aldrig acceptera.

Vänsterpartiet har drivit igenom en rad förbättringar som något minskar behovet av Majblommans insatser: glasögonbidrag och gratis medicin för barn, lovaktiviteter, gratis simundervisning för 6-åringar, fler anställa på fritids, avgiftsfri kollektivtrafik för unga och nu senast en satsning på sommaraktiviteter på fritids, kultur för barn och unga och stöd till idrott för barn och unga.

Detta har vi lyckats få med oss regeringen på. Det är bra, men det räcker inte. Vi vill skapa ett samhälle för alla, inte bara de rikaste. Då måste man också göra något åt det skattesystem som högern riggade för att gynna de rikaste. Det har regeringen hittills vägrat. Man vill inte prata om den uppenbara elefanten i rummet – klassamhället.

Det är därför Majblommans insamlingskampanj behövs igen. Så blunda inte för klassamhället du också. Gå med i Vänsterpartiets 1 maj-tåg, lämna ett bidrag till insamlingen till Majblomman och viktigast; rösta för förändring 9 september. Använd din röst för att se till att barn ska slippa vara beroende av Majblommans insamlingar i framtiden. Lägg din röst på Vänsterpartiet.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

27 mars 2018

Jag lyssnar på de som arbetar på Samhall

Statligt ägda Samhall har ett tydligt samhällsuppdrag: att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Det är ett oerhört bra och viktigt uppdrag som handlar om rätten till ett arbetsliv med plats för alla – inte bara den som är frisk och utan funktionsnedsättning. Det är ett uppdrag som måste värnas.

Frågan är om Samhall verkligen lever upp till detta idag när man alltmer utvecklats till ett vinstdrivande bemanningsföretag? De senaste åren har lönsamhetskraven ökat. Samtidigt har ersättningen från staten urholkats. Hur står sig då detta samhällsuppdrag när marknadstänk och marknadsanpassning letat sig in? Om det råder det delade åsikter.

Helen Dahlström är chef för Samhalls Kalmardistrikt. Hon ser inga problem med denna utveckling av Samhall. Jag skrev i min artikel om de allvarliga missförhållanden inom Samhall som tidningen Dagens Arbete rapporterat om och som jag fått del av genom personliga kontakter. Dahlströms svar på detta är att: ”vi sätter alltid våra medarbetare först”.
Max Gustafson illustrerar väl hur många på Samhall vittnar om hur de behandlas
- nämligen som förbrukningsvaror. Inte som människor som behöver extra stöd.
Men Dahlström är långt ifrån den enda som reagerat på min artikel. Faktiskt är det inte många artiklar jag skrivit som skapat ett sådant engagemang som min artikel om Samhall. Och ingen av de som hört av sig delar Dahlströms bild. Långt därifrån. Istället är det en ström av bekräftelse av bilden med arbetsmiljöproblem och missförhållanden på Samhall jag möts av.

Blandat med tacksamhet för att någon äntligen uppmärksammar situationen kommer flera vittnesmål som ”Ja har alltid mått bra på mitt jobb. Har aldrig mått dåligt över att behöva ta mig till jobbet. Inte förrän de sista 6-7 åren. Nu går det bara åt fel håll.” För att inte tala om alla säger att ”Det är bara pengar det handlar om. De har glömt av individen som ska göra jobbet.”

Dahlström har sina direktiv. Jag lyssnar på de som arbetar ”på golvet”. När många av dem vittnar om att Samhall inte lever upp till sitt uppdrag så är det ett problem. Ett problem som staten som ägare måste ta ansvar för att rätta till.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 mars 2018

Återupprätta Samhalls samhällsuppdrag

Den svenska välfärden byggdes med en tydlig bild av att alla har rätt till en plats där man kan bidra till samhällsbygget efter sin egen förmåga. Statligt ägda Samhall har varit en del av detta, med ett tydligt samhällsuppdrag: att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samhall bygger alltså på en i grunden mycket sund tanke – allas rätt till ett meningsfullt arbete.


Men som på så många andra områden inom välfärden har marknadstänk och marknadsanpassning letat sig in även här. Och som på så många andra håll har det lett fel. Det som skulle ha varit en chans till ett meningsfullt arbete har mer och mer utvecklats till ett vinstdrivande bemanningsföretag. De senaste åren har lönsamhetskraven ökat. Samtidigt har ersättningen från staten urholkats.

Detta har lett till ökad press och sämre arbetsmiljö för de anställda – personer som har ett särskilt behov av stöd och trygghet. Genom åren har medier avslöjat flera allvarliga missförhållanden inom Samhall. Nyligen publicerade exempelvis Dagens Arbete en serie artiklar som visar att det finns stora brister i arbetsmiljön hos Samhall. Brister som gör att de anställda inte klarar arbetet.

Samhalls uppdrag är att bygga upp människor genom att ge dem meningsfull sysselsättning, inte att bryta ner eller sortera bort människor. Samhalls ägare, staten, måste nu akut ta ansvar för de missförhållanden som råder. Vinstjakten måste bort och Samhall måste återgå till att arbeta för ett arbetsliv med plats för alla – inte bara den som är frisk och utan funktionsnedsättning.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

04 mars 2018

Rapport från partistyrelsen 3-4 mars

Det första riktiga styrelsemötet med den nya partistyrelsen hölls i helgen. Lördagen ägnades åt presentation och introduktion till uppdraget som PS-ledamot. Jag missade dock detta eftersom jag var inbjuden att sitta ordförande när partiföreningen i Jönköping höll sitt årsmöte. Men jag tillhör ju numera veteranerna i partistyrelsen så det var ju inte hela världen att missa det.

I min frånvaro hann de också med att välja ett nytt Verkställande Utskott, där jag fick den stora äran att ingå. Det känns stort och roligt att få det förtroendet för ytterligare en mandatperiod. Jag ser fram emot att vara med och leda partiet i en valrörelse där vi pratar om hur vi gör Sverige till ett land som är bra för alla och inte bara de rikaste.

 Vänsterpartiet är ett feministiskt parti med ett aktivt internfeministiskt arbete. Men Vänsterpartiet är inte en isolerad ö utan oönskade beteenden som förekommer i samhället kan även förekomma i vårt parti. Som feministiskt parti har vi ett stort ansvar i att synliggöra och motverka den interna könsmaktsstrukturen. Sexuella trakasserier ska tas på allvar, förebyggas, motverkas och åtgärdas.

I Vänsterpartiet ska alla kunna känna sig trygga och den politiska aktiviteten ska stå i centrum. Det ska vara tydligt att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Därför har partiet arbetat fram en policy mot sexuella trakasserier. Policyn har varit ute på remiss i partiföreningar och distrikt och under lördagen diskuterades och fastställdes den av partistyrelsen.

Lördagen avslutade de med en gemensam middag efter att de följt upp kongressen och de beslut som togs där. Många beslut hanteras av riksdagsgruppen medan andra bereds inför ytterligare beslut av PS längre fram. När det gäller beslutet om en tjänst som facklig sekreterare så kommer en sådan att finnas på plats på kansliet på heltid senast tidigt i höst.

Medan de käkade middag satt jag på tåget för att kunna vara med på dag två. Som såklart inte alls var innehållslös. Vi började med diskussioner kring valrörelsen som sen följdes upp med en diskussion kring kommande förhandlingar med regeringen. Fast jag kan såklart inte skriva något om allt som avhandlades under dessa punkter.

Mellan dessa hann vi dock diskutera lite kring det aktuella politiska läget också. Vi kan konstatera att vi sakta men säkert ökar i opinionen. Samtidigt kan vi under året mycket väl vara uppe i medlemssiffror som vi inte varit på sen 60-talet. Båda dess saker hänger säkert ihop med att välfärd och jämlikhet blir allt viktigare i samhällsdiskussionen. Och det passar ju oss väl.

Söndagen avslutades med ett utbildningspass i Valskolan, en kurs som det är tänkt att partistyrelseledamöter ska hålla i runt om i landet. Den ska ge den politiska argumentation och de grundläggande redskap som behövs för att kunna vara aktiv i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den, till att engagera fler och framför allt till att sprida vårt budskap.

Ju fler av Vänsterpartiets medlemmar som kan argumentera för partiets politik och bidra till valrörelsen desto bättre. Därför är det utmärkt om så många som möjligt av partiets medlemmar tar del av valskolan. Så jag hoppas att alla distrikt mobiliserar ordentligt så att vi står riktigt väl rustade i valrörelsen.

26 januari 2018

Rapport från partistyrelsen 26 januari 2018

Årets första partistyrelsemöte var ett endagarsmöte som i princip helt ägnades åt kongressen. Eftersom det även var det sista mötet innan kongressen så måste alla de sista besluten hinna tas. Inledare och ansvarsfördelning för partistyrelsen beslutades om, liksom förslag till justerare, redaktionskommitté, mötesordning, tidsplan osv. Vi började dock med aktuella politiska frågor.

Där fick Jonas Sjöstedt tillfälle att glädjas över att vi äntligen har fått regeringen att lägga en lagrådsremiss kring vinster i välfärden. Det är en stark fråga där vi har väljarna med oss. Det är dessutom en avgörande fråga för välfärden. Frågan hade inte ens diskuterats om det inte varit för Vänsterpartiet och partistyrelsen firade framgången med tårtkalas.

Det är värt att minnas att det är tack vare Vänsterpartiet som detta nu alls sker. Hade inte vi legat på och tvingat regeringen så hade det inte hänt. Det hade glatt borgarna väldigt mycket. De vill förstås helst inte att förslaget läggs fram, för de vill inte ha den debatten alls, eftersom de vet att de har väljarna mot sig. Vi har vunnit debatten även om vi inte har vunnit frågan ännu.

Lagrådsremissen som läggs nu omfattar stora och viktiga delar av välfärden: hela skolområdet, socialtjänstlagen, LSS. Sjukvården kommer senare och den idéburna sektorn är undantagen. Själva lagförslaget läggs fram i mars och röstas sen om i juni. I juni kommer också första delbetänkandet om sjukvården. Det stora avgörandet ligger dock på valdagen.

Kärnan är vinstbegränsningen enligt Reepalus förslag med en vinstbegränsning på 7% + statslåneräntan på operativt kapital. Om förslaget gällt idag skulle det i praktiken innebära att 80-90% av de vinstuttag som görs idag skulle omöjliggjorts och dessa pengar skulle istället gått tillbaka till verksamheten. Små företag undantas och får göra en vinst på ett prisbasbelopp.

Vinstjaktsförespråkarna vill gärna få det här till en teknisk fråga som handlar om valfrihetens vara eller inte vara. Men de har såklart fel. Ingen ”valfriheten” berörs av detta förslag och de stora jättarna äter idag upp de små och valfriheten minskar. Men vad det i grunden handlar om är vad välfärden ska vara till för. Vill vi ha en god välfärd för alla – eller mer pengar i fickorna hos några få?

Som man kan läsa i verksamhetsrapporten så har förhandlingsprocessen kring vinstfrågan pågått under hela kongressperioden. I verksamhetsrapporten kan man också läsa om att många av våra satsningar har gått ut på att partiet ska bli mer utåtriktat och mindre inåtvänt. Vi har byggt partiet för att bli mer effektivt i att kommunicera och vara ett utåtriktat starkare kampanjparti på alla nivåer.

Partiföreningsskolan var exempelvis den största utbildningssatsningen i partiets historia och gick ut på att just bygga partiet från grunden, inte minst inför den valrörelse vi har framför oss. Vi har också bättrat på vår kommunikation, främst på sociala medier. Vi har många fler följare men framförallt ett större engagemang bland de som följer oss på exempelvis Facebook.

En glad partikassör kunde också presentera en glädjande ekonomisk berättelse inför kongressen. Vi kommer att ha historiskt mycket pengar i valfonden. Det beror bland annat på den omorganisation som gjordes för några år sedan. Det gav bättre möjlighet till central planering och därmed bättre ekonomi. Det största tillskottet till partiets kassa har dock partiskatten stått för.

Det är verkligen glädjande att kunna presentera en sådan positiv verksamhetsplan och ekonomisk berättelse för kongressen om någon vecka. Tillsammans med våra rekordmånga medlemmar står vi bättre rustade inför valrörelsen än vad vi kanske nånsin tidigare varit. Och på kongressen gör vi avstamp genom att ta vår valplattform. Det ser jag verkligen fram emot.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ser gärna stopp för vinstjakt som valfråga igen

Äntligen är det klart! Lagförslaget som ska se till att skolan är till för eleverna, inte för att göra någon bolagsägare rik. Som ska säkra att äldreboenden drivs för att ge de äldre en god omsorg, inte för att maximera vinsten. Tack vare Vänsterpartiet kan vi nu mota ut riskkapitalister och vinstjakten ur stora delar av välfärden. Precis som svenska folket vill att det ska vara.
Det var det här Vänsterpartiet gick till val på och det är en stor seger att vi nu kommit såhär långt. Förslaget går nu till lagrådet och i mars fattar sedan riksdagen beslut om vinstjakten ska få ett slut. Där finns dock en stor risk att förslaget faller eftersom Alliansen och SD tydligt har ställt sig på välfärdsföretagens sida för att bevara vinstjakten i välfärden.

Det verkar alltså som om vinstfrågan än en gång blir en stor valfråga. Inte mig emot, det här är en fråga som visar på en knivskarp linje mellan vänster och höger i svensk politik. Alliansen och SD har visserligen stöd av penningstinna lobbyister och näringslivets kampanjmaskineri - men vi som vill ha en trygg välfärd utan vinstjakt har stöd av större delen av Sveriges befolkning.

Kaj Raving (V), Riksdagskandidat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

16 januari 2018

Ingen ska behöva var beroende av välgörenhet

Stadsmissionen är en organisation som gör fantastiska insatser och ofta finns där för att fånga upp människor som faller genom välfärdens skyddsnät. Men alltför många av deras insatser borde inte behövas i ett välfärdssamhälle som vårt, i ett av världens rikaste länder.


Under många år har dock maskorna i vårt samhälleliga skyddsnät blivit allt glesare och alltfler faller igenom. Sjukskrivna, arbetslösa, fattigpensionärer m.fl.. Människor som borde fångats upp av samhället tvingas nu istället söka hjälp hos Stadsmissionen. Nu försörjer de 20 hushåll i Kalmar med en matkasse i veckan - och det står folk på kö. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle.

Vi har alla möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Sverige som land är rikare än någonsin. Ekonomin är stark, BNP växer, sysselsättningen är hög. Men det är inte alla som får del av dessa rikedomar. För medan vi har fler och rikare miljardärer än någonsin så är det samtidigt många som har lämnats efter. Som tvingas klara vardagen med hjälp av matkassar från Stadsmissionen.

Det borde inte vara så. Det behöver inte vara så. Det är politiska beslut som lett till att det är så. Det kan ändras genom att ta andra politiska beslut. Välfärdsstaten i Sverige byggdes för att samhället i grunden är orättvist – och uppgiften borde vara att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar bär skulden för det.

Sverige har blivit ett extremland när det kommer till att sänka skatterna för de allra rikaste. Sedan 2005 har Sverige avskaffat fler skatter på kapital än något annat land i västvärlden och är också det land i västvärlden där inkomstklyftorna växer som allra mest. Borgarna riggade skattesystemet för att passa de rikaste, och socialdemokraterna - de vill inte göra något åt det.

Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera. För oss är det uppenbart att när de rika blir allt rikare borde de också vara med och bidra mer till vår gemensamma välfärd. För oss är inte politiken ett politiskt maktspel. Politik handlar för oss om att göra livet bättre för de som bäst behöver det. Det goda ska komma fler till del och jämlikheten öka, då mår samhället bättre.

Om nio månader är det val. När vi står där och ska plocka upp valsedeln så står vi inför ett avgörande vägval. Ska vi bygga ett samhälle som är till för folket, där alla garanteras ett gott liv eller ska vi ha ett samhälle där de rikaste får diktera villkoren medan andra är beroende av matkassar från Stadsmissionen? Det handlar om vilket slags land vi ska vara.

Stadsmissionen gör ett fantastiskt arbete, men i ett välfärdssamhälle som vårt, i ett av världens rikaste länder, ska ingen behöva vara beroende av välgörenhet för att klara sin vardag. Vill du, som jag, att Sverige ska vara ett land för alla – inte bara de rika? Det kräver ett starkt Vänsterparti.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...