14 september 2017

Sverige ska vara ett land för alla – inte bara de rika

Om mindre än ett år är det val. När vi står där och ska plocka upp valsedeln så står vi inför ett avgörande vägval. Ska vi bygga ett samhälle som är till för folket, där alla garanteras ett gott liv eller ska vi ha ett samhälle där de rikaste får diktera villkoren medan vanligt folk som du och jag får nöja oss med de smulor som blir över? Det handlar om vilket slags land vi ska vara.
Vi har alla möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Sverige som land är rikare än någonsin. Ekonomin är stark, BNP växer, sysselsättningen är hög. Men det är inte alla som får del av dessa rikedomar. För medan vi har fler och rikare miljardärer än någonsin så är det samtidigt många som har lämnats efter. Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera.

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många som pratar om jämlikhet - vi gör något åt saken. Vi har under den gångna mandatperioden visat att nedskärningar och försämringar för de mest utsatta inte är någon naturlag. Vi är det parti som driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten i vårt land och gör skillnad för vanligt folk.

Vi drev igenom den största välfärdssatsningen hittills på 2000-talet med 10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Vi har fått igenom gratis medicin och glasögonbidrag för barn. Vi har sett till att mammografin är avgiftsfri och vi har sett till att studiebidraget höjs för första gången sedan 2006. Vi driver igenom reformer som gör skillnad i din och min vardag.

När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, blir det statsbudgetar som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd. Vi har fått igenom mycket i budgeten, men skattesystemet är fortfarande riggat för att gynna de rika. Trots att regeringen ofta talar om vikten av ekonomisk jämlikhet så är Vänsterpartiet det enda parti som vill ändra på det.

För oss är det uppenbart att när de rika blir allt rikare borde de också vara med och bidra mer till vår gemensamma välfärd. Välfärdsstaten i Sverige byggdes för att samhället i grunden är orättvist – och uppgiften borde vara att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar bär skulden för det.

LO:s stora fokus just nu är ”jämlikhet”. Den drömmen kommer bara bli verklighet om Vänsterpartiet har ett stort inflytande över budgeten. Rättvisa i handling är något helt annat än rättvisa i ord. Det är en grund att bygga ett samhälle från. Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården.

I valet 2018 behöver vi en starkare vänster. Vår ambition är att gå framåt och det ordentligt. För oss är inte politiken ett politiskt maktspel. Politik handlar för oss om att göra livet bättre för de som bäst behöver det. Det goda ska komma fler till del och jämlikheten öka, då mår samhället bättre. Sverige ska vara ett land för alla – inte bara de rika. Det kräver ett starkt Vänsterparti.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

11 september 2017

Omöjligt att driva friskola utan vinstjakt?


Sverige är det enda landet i världen som tillåter obegränsat vinstuttag i skolan. Den enda som, förutom Alliansen, SD och de som idag gör vinster av våra skattepengar, tycker att denna modell verkar lyckad är Donald Trumps utbildningsminister!
Men att Vänsterpartiet nu har fått regeringen att gå med på att stoppa vinstjakten i skolan har fått vinstförespråkarna att gå i taket. Den ena efter den andra målar upp bilder av att ett stopp för vinstjakten leder till att Sverige blir som Nordkorea och att friskolorna kommer gå i konkurs på löpande band.

Skolägarna, de hävdar att deras syfte är att ge eleverna bästa möjliga skola och inte att göra högsta möjliga vinst. Vad är då problemet med en lag som säger att pengarna ska gå tillbaka till verksamheten, till eleverna, och inte hamna som vinst i privata fickor? Rimligen inget! Ändå hävdar de att de inte skulle kunna driva skolan om Vänsterpartiet lyckas stoppa vinstjakten.

Nederländerna har störst andel friskolor i världen. De bekostas som i Sverige via skattsedeln. Där får den skola som använder sina pengar till andra ändamål än utbildning böter. I Danmark, med uppemot 15 procent av eleverna i fri- eller privatskolor, får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän.

Men i Sverige är det tydligen omöjligt att driva en friskola om man inte får plocka ut obegränsade vinster av skattepengar. Hur kommer det sig?

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

07 september 2017

Rapport från partistyrelsen 2-3 september 2017

Vissa har undrat över vad som hänt med min rapport från partistyrelsen. Den brukar ju alltid komma kort efter mötet. Nästan alltid redan under söndagskvällen. Så blev det alltså inte denna gång. Orsaken till det är att partistyrelsemötet ägnades nästan uteslutande åt valplattformen, vilket jag inte kunde berätta något om innan den blev officiellt presenterad.

Nu har Jonas Sjöstedt hållit en presskonferens där han presenterade de viktigaste huvudlinjerna i valplattformen. Han berättade bland annat att vi går till val på en politk som fokuserar på jämlikhet, vi vill se ett samhälle som fungerar för alla, inte enbart för några få. Vi vill helt enkelt ha ett solidariskt samhälle där alla får del av rikedomarna! Det är fokuset i plattformen.

Det innebär också att vi vill göra upp med det skattesystem som högern riggade för de rikaste. Trots att regeringen ofta talar om vikten av ekonomisk jämlikhet så är Vänsterpartiet det enda parti som vill ändra på det. Vi har fått igenom mycket i budgeten, men när det gäller att skapa ett skattesystem som omfördelar mer från rik till fattig så har regeringen varit orubblig.

Det är en bra plattform som möjligen hade kunnat bli ännu något lite bättre om jag hade fått igenom ytterligare något yrkande. Men nu är det upp till alla medlemmar, partiföreningar och distrikt att tycka till och komma med kloka inspel för att slutligen ombuden vid kongressen 9-11 februari nästa år ska kunna ta beslut om en riktigt riktigt bra plattform att gå till val på.
Partistyrelsen slet, funderade och yrkade under många timmar innan vi slutligen
under söndagen kunde klubba igenom ett färdigt förslag till valplattform.
Fotot snott av Jessica Rylle Spångberg
Demokratin i centrum, inte marknaden. Orättvisorna mellan män och kvinnor. Kriminalitet och en radikal miljöpolitik. Sex timmars arbetdag och otrygga jobb. Det blev ett rejält möte med långa och bra diskussioner kring många frågor. En bra bit över 300 olika yrkanden blev det till slut som partistyrelsen fick ta ställning till och som gav redaktionskommitten en hel del att göra.

Vill du veta mer om vad själva plattformen innehåller, vilket du såklart vill, så kan du med fördel lyssna på Jonas presskonferens på Facebook. Sen så läser du förstås hela plattformen, som du hittar här: Partistyrelsens förslag till valplattform 2018. Därefter funderar du på hur den eventuellt kan förändras och förbättras och skickar in dina förslag senast 9 november.

Vi avgjorde också en del övriga ärenden inför kongressen. Ombudsavgift, valordning för val av kongressombud, ombudsfördelning och ett förslag till mindre stadgeändring klubbades betydligt snabbare. Likaså en del olika rapporter och skrivelser. Till och med aktuella politiska frågor och förhandlingarna med regeringen avhandlades rätt kvickt.

Avslutningsvis så behandlade vi den ekonomiska halvårsrapporten, där vi kunde konstatera att det går bättre än väntat. Och det skadar ju inte såhär inför valåret.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...