01 maj 2017

Det är vår tur nu - Första maj-tal 2017

Förstamajfirare! Jag heter Kaj Raving och är ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse och det verkställande utskottet. Jag tänkte ägna den närmaste stunden åt att prata om att vi, Vänsterpartiet, vill se en ekonomisk politik som är bra för alla, inte bara för de rikaste. För oss som socialister och feminister på ekologisk grund är det nämligen viktigt att minska klyftorna i samhället och satsa på välfärden.

Vi vill att i vårt land ska människor känna sig delaktiga. Vi ska leva i ett samhälle där vi tar tillvara på varandra. Ett samhälle där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i Sverige ska kunna vara stolta över att leva i ett land byggt på solidaritet och jämlikhet.

 
Men jag vill börja med att säga att jag är stolt och glad över att få vara här och fira 1:a maj med er. Jag är stolt och glad över att stå här idag, tillsammans med er, som bärare av en tradition som inleddes för flera generationer sedan. Det är en tradition av protester men också en tradition av solidaritetsyttringar och kamp för alla människors lika värde och allas rätt till trygghet och välfärd.

Det är en tradition som mot en cynisk högerpolitik ställer ett solidariskt och rättvist samhälle utan klyftor mellan fattig och rik, mellan kvinna och man eller mellan nya och gamla svenskar. Det är en tradition av att hålla ihop mot klassamhället, som trots att den har pågått i mer än 120 år fortfarande är aktuell.

För kamrater. Det är vår tur nu! Det är hög tid för mer solidaritet och rättvisa i politiken. Vi behöver mer Robin Hood-politik. Vi behöver en politik som handlar om att fördela om från de människor som har väldigt mycket till de som har mindre. Som omfördelar från prins John, han som sitter på alla guldmynten, till de människor som behöver dem bättre.

Sveriges ekonomi är stark, BNP växer, arbetslösheten sjunker och som land har vi aldrig varit så rika som nu. Vi har heller aldrig tidigare haft så många och så rika miljardärer som nu. Storbankerna gör nya rekordvinster. Riskkapitalbolagen kan ta ut miljard efter miljard av dina och mina skattepengar i vinster från välfärden som de sen placerar i olika skatteparadis.

Men samtidigt som pengarna på vissa håll flödar fritt ner i fickorna på de rikaste, på bankdirektörerna och på riskkapitalister så vet vi att Sverige är det västland där klyftorna mellan fattiga och rika har ökat mest. Vi hör om hur alltfler riskerar att bli fattigpensionärer. Vi kan läsa om hur jakten på sjuka och utsatta fortsätter för att, som det motiveras, ”minska kostnaderna”.

Vad hjälper det att Sverige är rikare än någonsin när din mormor måste söka hjälp av Stadsmissionen för att pensionen inte räcker till? Vad hjälper det dig att storbankerna gör nya rekordvinster när du måste välja mellan att betala hyran eller köpa nya gympaskor till ditt barn? Vad hjälper nåt av detta din syster när hon får sina assistenttimmar neddragna till ett minimum och inte längre kan leva ett värdigt liv?

Det går bra för Sverige, men det är inte alla som får del av dessa rikedomar. Tvärtom så har vi under många år sett hur klyftorna bara ökar och ökar. Trots det är den sittande regeringen inte beredd att vidta de åtgärder som krävs för att på allvar minska orättvisorna och få ett samhälle som fungerar bättre för alla. Men kamrater, det är vår tur nu!

Det finns idag endast ett parti i riksdagen som inte har något problem med att skilja höger från vänster och som på allvar utmanar dagens ordning där girigheten styr: Vänsterpartiet Vi vet vem som är Robin Hood och vem som är Sheriffen i politiken. Vi levererar välfärdsreformer och arbetar för en ekonomi för alla – inte bara några få. Vi är helt enkelt vänsteralternativet i svensk politik.

Vi vet också att vår gemensamma välfärd behöver mer pengar. Just därför har vi förhandlat fram skattehöjningar för dem som tjänar mest. Just därför har vi förhandlat fram 10 årliga vänstermiljarder till kommuner och landsting. Just därför prioriterar vi välfärdsreformer i förhandlingarna med regeringen.

Det är vår tur nu och våra segrar i förhandlingarna med regeringen har gett resultat. I våra förhandlingar med regeringen har vi också fått igenom flera viktiga välfärdsreformer. Det är ett arbete som leder till minskade klyftor, en bättre kvalitet i välfärden, fler jobb och bättre arbets- och levnadsvillkor för många. Vi har tagit från de rikaste och omfördelat till de fattigaste.

Fattiga pensionärer, ensamstående mammor m fl har fått det lite bättre tack vare vänsterpartiets framgångsrika förhandlingar med regeringen. Vi har fått igenom att de rikaste får bidra lite mer till vår gemensamma välfärd. Detta får högern att skrika rakt ut, men det förändrar bara i marginalen. De grundläggande orättvisorna består fortfarande och klyftorna ökar.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att inte bara åtgärda de största bristerna i samhället. Vi ser att ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett samhälles utveckling. Hur vi fördelar Sveriges inkomster handlar om vilka möjligheter vi ger till människor som bor här, vilka investeringar vi gör och vad vi som land väljer att satsa på. Minskade klyftor och ekonomisk jämlikhet har ett värde i sig.

De fyra högerpartierna sänkte skatten med 140 miljarder under sin tid i regeringsställning. De förde en omvänd Robin Hood-politik. Ska vi kunna finansiera den välfärd som behövs för ett jämlikt och rättvist samhälle där medborgarna känner sig trygga, ja, då behövs mer än fagra löften. Det behövs finansiering i form av högre skatter för de som har allra mest.

Jag tror också att folk tycker det är rimligt att de som sitter på alla guldmynten bidrar mer än idag till detta. Ändå har vi fortfarande kvar ett skattesystem som högerregeringen riggade om för att gynna de rikaste. Sverige har fler och rikare miljardärer än någonsin men de betalar inte mer till det gemensamma för det.

Under allt för många år har det varit de rikaste som tjänat mest på den ekonomiska politiken. Ska vi på allvar kunna rätta till de stora orättvisor som finns, så måste makt och pengar omfördelas. Nu måste det vara undersköterskornas tur. De ensamstående föräldrarnas tur och skolbarnen i den slitna skolans tur. Det är min mammas, fattigpensionärens, tur!

Vänsterpartiet anser att denna utveckling mot fattig-Sverige för några och skatteparadis för andra är oacceptabel. Samtidigt som många ensamstående mammor och pensionärer inte har så det räcker till hyra och mat har Sverige blivit ett skatteparadis för de rika. Det kommer i längden inte att gå att bedriva en solidarisk politik med ett osolidariskt skattesystem.

Det tragiska är att det finns en politisk ovilja att göra något detta orättvisa skattesystem. Man kan tro att de politiska partier som säger sig eftersträva ekonomisk jämlikhet gett upp inför den växande ekonomiska ojämlikheten. Eller intalar man sig själv att alla ändringar i skattesystemet som ger lite mer rättvisa innebär att man tappar väljare?

Vi tror tvärtom. Vi tror att människor i Sverige vill ha sammanhållning. Att de känner starkt för ekonomisk jämlikhet. Att människor i grunden ogillar den skeva fördelning som växt sig allt starkare. Vi tror att människor föredrar Robin Hood framför Sheriffen och tycker att det är rimligt att den grupp som har det allra bäst ställt också bidrar mer än idag.

Alla vi som ser att ekonomisk jämlikhet är vägen att gå för att skapa ett tryggt, inkluderande, livskraftig samhälle. Alla vi som vill ha en förskola och skola av högsta kvalitet och en sjukvård och äldreomsorg att lita på. Alla vi som tycker att det är orimligt att 40 000 pensionärer är undernärda trots att Sverige är rikare än någonsin. Det är vår tur nu.

Välfärden behöver inte bara mer resurser, den behöver också befrias från vinstjakten. Det pågår nämligen en kamp om vad våra skattepengar ska gå till. Sverige har förvandlats till en experimentverkstad där riskkapitalister gnuggar händerna över nya goda vinstmöjligheter. Det är stora vinster som står på spel för de som likt Prins John vill bli rika med hjälp av skattemedel.

Men är det verkligen det vår välfärd är till för? Att säkra stora vinster åt riskkapitalister? Nej, självklart inte tycker en stor majoritet av svenskarna. 80 procent vill stoppa vinstjakten i välfärden. Likt Robin Hood kämpar Vänsterpartiet på folkets sida mot det etablissemang som bara är ute efter att berika sig på skattepengar.

Vinstjakten i välfärden är en fråga som tydligt handlar om vägval, om vilket sorts Sverige vi ska ha. Genom att tillåta vinster i välfärden så låter man girigheten styra över skola, vård och omsorg. Genom att stoppa vinstintresset ser vi till att välfärden istället finns till för dem som behöver den. Våra barn, vår mormor, eller vi själva.

Välfärden ska styras av solidaritet, medmänsklighet och omtanke, inte jakt på vinster. Vänsterpartiet och regeringen har en uppgörelse som – om den genomförs – innebär slutet på vinstjakten. Det kommer inte längre att vara möjligt att göra snabba pengar på elever, patienter och äldre, på ditt barn eller din mormor.

När så Ilmar Reepalu i höstas presenterade sin utredning om hur vinstjakten i välfärden kan stoppas så kunde man nästan höra ropen från riskkapitalister på Caymanöarna och andra skatteparadis. Nej! Nej! Nej! De smiter med allt mitt guld! Likt en desperat Prins John ser de hur pengapåsarna riskerar försvinna från den egna kammaren - ut till det väntande folket. Till välfärden där de hör hemma.

När Vänsterpartiet nu utmanar vinstjakten så är det stora ekonomiska intressen som står på spel för bolag som vill fortsätta plocka ut pengar ur den svenska välfärden. Det råder ”huggsexa om den svenska välfärden bland de kritstrecksrandiga investerarna i London City”, har tidningen Affärsvärlden rapporterat om. Riskkapitalisterna har helt enkelt en lukrativ marknad att försvara.

Just nu pågår därför en kampanj från välfärdsbolagen för att fortsätta få ta ut obegränsade vinster. Det är ingenting nytt att företag försöker köpa sig inflytande och påverka politiska beslut, men den här gången görs det för skattepengar. En sådan kampanj är inte billig och pengarna kommer från välfärdsbolagen. Det vill säga från de bolag som finansieras med dina skattepengar.

Resurser som skulle ha gått till att anställa sjuksköterskor, lärare och på andra sätt höja kvaliteten försvinner alltså till politiskt kampanjande – för att fortsätta få ta ut vinst. Den mest uppmärksammade lobbyismen är den som fick Sverigedemokraterna att svänga. För något år avslöjade Dagens Industri hur riskkapitalbolagen ivrigt uppvaktat Sverigedemokraterna.

Riskkapitalisterna var såklart ivriga att säkra en riksdagsmajoritet för fortsatt vinstslöseri. Thomas Berglund är VD för riskkapitalägda vårdföretaget Capio. Han har öppenhjärtigt förklarat att de knappast skulle vågat satsa på en börsintroducering om det inte vore för Sverigedemokraternas omsvängning.

Före valet reste Jimmie Åkesson runt på valmöten och lovade väljarna att stoppa vinstjakten. Nu agerar han villigt springpojke åt näringslivet och säkrar riskkapitalisternas vinster. Det måste göra deras bjudmiddagar till några av de lönsammaste i världshistorien. Om de lyckas vill säga. Men det ska vi se till att de inte gör. För det är vår tur nu!

I dag är mycket av kampanjen riktad mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är partier som är ideologiskt splittrade. Många ser förstås de stora problem som vinstjakten för med sig. Många inser det orimliga i att vinster motsvarande tiotusentals undersköterskor och lärare försvinner från välfärden.

Många med fackligt engagemang ser hur deras medlemmar drabbas av vinstjakten. Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. En rapport från Kommunal visar att de anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter.

Men andra inom S och MP har själva varit pådrivande i privatiseringarna och vill göra upp politiken högerut. Inte sällan har de själva fingrarna djupt i syltburken. Socialdemokraternas linje var därför länge att försiktigt tassa på tå runt riskkapitalisterna. Och tassade gjorde de tills vi krävde, och fick, en överenskommelse om att vinstjakten i välfärden ska stoppas. Nu vacklar de istället.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets vacklande är oroväckande. Men oavsett hur högt vinstkampanjens tonläge än är så håller vi i Vänsterpartiet fast vid vårt ord. Vården ska inte skära i människor i onödan för att göra vinst, så som avslöjats hos gynekologiföretag i Stockholm. Skolor ska inte driva bort barn som behöver mer stöd än andra. Vinstjakten ska bort.

Vi är vänsteralternativet i svensk politik och vi har inte duckat för näringslivets lobbykampanjer om att fritt få göra vinster i välfärden. Vi har hållit vårt löfte till regeringen. Vi har förhandlat budget efter budget och levererat reform efter reform. Nu är det dags för regeringen att hålla sitt löfte om att gemensamt gå ut med förslag som tar bort vinstjakten i välfärden.

Vi har svenska folket med oss med, men Alliansen och SD emot oss. Likt sheriffen av Nottingham gör de sitt bästa för att skattepengarna ska fortsätta flöda in i Prins Johns kammare. Vi tillsammans vi måste sätta press på socialdemokraterna, som likt en vindflöjel böljar än hit, än dit och sätter inte ner foten. Vi tillsammans måste se till att vinstjakten en gång för alla försvinner.

Inga politiker kan ensamma åstadkomma den förändring som krävs för att få en ekonomi för alla – inte bara de rika. Bara folklig samling kan se till att det blir Robin Hood som vinner kampen för mer rättvisa. Tillsammans kan vi göra skillnad och stoppa vinstjakten i välfärden! Vi kan se till att Prins John får dela med sig av sina guldpengar.

För det krävs en rörelse underifrån, och det är därför man ska engagera sig politiskt. Vill du vara del av denna rörelse? Vill du fortsätta följa vad Vänsterpartiet gör? Kanske vara med på någon ny aktivitet eller hjälpa till med något? Då tycker jag att du ska ta upp din mobil igen. Skicka ”V NU” till 72550. Vi lovar att inte överskölja dig med SMS.

Mina vänner, ha nu en fortsatt härlig Första maj, och kom ihåg – Det är vår tur nu!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...