29 maj 2016

Rapport från partistyrelsen 28-29 maj 2016

Så var första mötet med den nya partistyrelsen över. Många nya och riktigt skarpa kamrater har kommit till och berikat oss (även om jag saknar "gamlingarna"). Någon liknade det vid att komma som ny vid att börja i en ny skola. Jag kan verkligen känna igen mig i den känslan. Det var skönt att kunna vara den där niondeklassaren som tror han är så tuff och världsvan när sjuorna börjar ;) Skämt åsido så har de nya verkligen tagit plats med den äran. Det var väldigt kul att se.


Mötet inleddes med en lära känna varandra-runda där vi två och två skulle presentera varandra utifrån några frågor om bland annat favorit TV-serie och pinsammaste politiska ögonblick. Det sistnämnda är grunden till helgens enda besvikelse. Förväntan över att få höra roliga, snaskiga pinsamheter om partiets högsta ledning var stor, men antingen har det faktiskt begåtts väldigt lite pinsamheter, eller så mörkas det. Jag tror på det sistnämnda. Eller hoppas åtminstone, för att slippa vara ensam...

Därefter diskuterades partistyrelsens roll och uppgift och vad uppdraget som partistyrelseledamot egentligen innebär. Som ledamot i partistyrelsen är man vald för sina personliga egenskaper och erfarenheter och ska såklart bidra med dessa. samtidigt är man vald av kongressen som helhet och har tillsammns med övriga ledamöter ett kollektivt mandat - och därmed också ett kollektivt ansvar - att förvalta kongressbeslut. Men även att bidra till partiets utveckling, inte minst politiskt.

Det innebär också att man som ledamot representerar hela PS och partiet. Det gäller inte minst när hela partistyrelsen framöver kommer att engageras i partiföreningsskolan, partiets otroligt ambitiösa studiesatsning, som det också informerades om under den här punkten. Mer inför kommer om det vid ett senare tillfälle, men tanken är att den ska ge partiföreningarna alla verktyg de behöver för att kunna agera politisk ledning i sitt område. Ambitiöst var ordet.

De nya ledamöterna fick inte mer mjukstart än så, utan kastades snabbt in i tunga frågor som avhandlades under det här partistyrelsemötet. Först ut var en första uppföljning av alla de kloka beslut som kongressen tagit. Arbetstidsförkortningsfrågan kom att diskuteras ingående och VU fick i uppdrag att återkomma med förslag till tidsplan och hantering till nästa PS i juni. dessutom ska arbetet med att ta fram beräkningar enligt kongressens beslut prioriteras.

Självklart diskuterades även budgetsamarbetet med regeringen och strategier kring detta. Partiet har en central roll i svensk politik idag och vill såklart fortsätt påverka den ekonomiska politiken och genomföra reformer som gör livet bättre för vanliga människor. Därför är vi även fortsättningsvis beredda att förhandla, men vi är också alltid beredda att avstå från att göra överenskommelser om förhandlingsresultatet inte blir bra nog.

Ett av de viktigare besluten (enligt mig) som den tidigare partistyrelsen tog var att påbörja ett omfattande opinionspåverkansarbete där vi har anlitat en extern byrå för att genomföra det. I mars fick förra partistyrelsen en första preliminär rapport. Vid detta möte så introducerades de nya ledamöterna i vad det handlade om och vi fick en lite djupare bild i hur vi uppfattas som parti. Vid nästa PS i juni ska vi få en samlad bild av vad som kommit fram.

Snart börjar det oerhört spännande arbetet när vi ska blicka framåt och använda oss av resultatet. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt inför valrörelsen. Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Det blir alltså nästa steg i arbetet som vi tar tag i efter sommaren.

Som vanligt diskuterade vi också en aktuell politisk fråga; Brexit, dvs Storbritanniens eventuella utträde ur EU, och hur det påverkar oss. Dessutom hanns de sedvanliga rapporterna med. Däremot så upprätthöll denna nya partistyrelse traditionen från den gamla. Dvs förmågan att hamna i tidsnöd. Det innebar att vi fick kapa tid under en del punkter, som lunch och så. Men vi fick också stryka och skjuta upp hela punkten där partikansliet skulle fått presentera sig.

Avslutningsvis, eftesom det var det första riktiga mötet, så skulle ju vissa val klaras av också; vice ordförande, partisekreterare och övriga VU-ledamöter. Jonas valde vi ju till ordförande redan på kongressen. Som vice ordförande respektive partisekreterare omvaldes eminenta Ulla Andersson respektive Aron Etzler. I det nya verkställande utskottet blev det även omval av Mia Sydow Mölleby, gruppledare i riksdagen och Rossana Dinamarca, feministisk talesperson.

Nya ledamöter blev Christina Höj Larsen, antirasistisk talesperson och... *trumvirvel*... undertecknad! Det är ett oerhört fint förtroende att få leda partiet fram in i valrörelsen. Jag tackar partistyrelsen allra ödmjukast för detta förtroende och ser verkligen fram emot att förvalta det efter allra bästa förmåga.

Jonas Sjöstedt, Rossana Dinamarca, Christina Höj Larsen, Mia Sydow Mölleby,
Aron Etzler, Ulla Andersson och undertecknad, Kaj Raving, utgör nya VU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

08 maj 2016

Rapport från partistyrelsen 8 maj 2016

Lite trött och mör är jag allt efter fyra dagars kongressande. En fantastiskt välarrangerad och trevlig kongress är till sin ände. Förutom alla kloka beslut som kongressen tog kring alla motioner så gjordes också en rad val. När det gäller motionerna så blev partistyrelsen, som sig bör (det var ju ändå en V-kongress och inte en S-kongress), överkörd ett antal gånger.

Valberedningen däremot fick igenom alla sina förslag utan att kongressen gjorde några som helst ändringar. Det torde vara helt historiskt! Vilka som valdes till ordinarie ledamöter i partistyrelsen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ordinarie-ledamoter-i-partistyrelsen och vilka som valdes till ersättare hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ersattare-till-partistyrelsen

Den nyvalda partistyrelsen är samlad utanför kongressbyggnaden.

Under lunchen på kongressens sista dag samlades den nyvalda partistyrelsen för ett snabbt första möte. Det var trevligt att se så många nya ansikten och det ska bli spännande att lära känna alla. Det hann vi såklart inte med nu, utan det blev bara en jättekort presentation av alla. Jag tror att vi kan bli ett superbra gäng.

Dagordningen var också kort och bestod i princip bara av två val. Val av interims-VU; Jonas, Mia, Ulla och Aron, som har i uppdrag att förbereda det första riktiga partistyrelsemötet som äger rum om några veckor. Dessutom valde vi valkommitté, som förbereder alla val som sker i PS. Deras arbete börjar genast, eftersom vi vid nästa möte väljer det riktiga VU, vice ordförande och partisekreterare.

Partistyrelsen har fått flera utmanande uppdrag av kongressen som vi behöver börja arbeta med snarast. Alla beslut som togs under kongressen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/beslut Jag ser fram emot att tillsammans med övriga partistyrelsen ta tag i detta och leda partiet fram till valrörelsen 2018. Tack för förtroendet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...