20 mars 2016

Rapport från partistyrelsen 18-20 mars 2016

Kongressen i Örebro närmar sig med stormsteg. Över 600 motioner har partistyrelsen behandlat, yrkat på och slutligen besvarat under helgen. Dessutom har det skrivits ett gäng reservationer från ledamöter som anser att partistyrelsen, trots all sin klokskap, har tagit fel beslut i någon fråga. Om ett par veckor kommer man att hitta resultatet av allt detta arbete på kongresshemsidan.
Kvällsläsningen på hotellet var säkrad under helgen.
Där kommer man också att hitta verksamhetsplanen och den ekonomiska berättelsen som vi också klubbade i helgen. Och det är inte vilken verksamhetsberättelse som helst, utan enligt Anna Hövenmark är det dessutom den snyggaste någonsin! Jag kan inte riktigt uttala mig om sanningshalten i detta men omöjligt är det inte :)

Dessutom är det trevligt att läsa om allt som faktiskt har gjorts under den gångna kongressperioden, som har präglats av två stora valrörelser och en inställd. Partistyrelsen har givetvis fört vägledande strategiska diskussioner om det inrikespolitiska läget, i samband med valen, inför det tänkta extra valet, under decemberöverenskommelsen och efter densamma.

Vi har också hunnit med att besluta om en rad dokument, som Tågstrategi för framtiden och, inte minst, förslaget till Ekologist-Ekonomiskt punktprogram som nu ska behandlas på kongressen. Dessvärre tar allt detta interna arbete stora mängder kraft och tid som istället kunde använts till att få partiet att växa i väljarkåren, vilket vi dessvärre misslyckades med i valet.

En viktig slutsats efter valrörelsen och valresultatet var att mycket av Vänsterpartiets utåtriktade arbete sker idag i blindo. Under kongressperioden har partistyrelsen därför fattat beslut om att anlita en extern byrå för opinionsarbetet. Det är en del av förberedelserna inför valet 2018 och vi fick en preliminär rapport under helgens möte. Det var en intressant och delvis överraskande rapport som kommande partistyrelse kommer att få hantera slutligt.

Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt med sikte mot valrörelsen 2018.

Men även om vi misslyckades med att växa i opinionen i valet så har vi medlemsmässigt vuxit snabbare än under de senaste femtio åren. Under 2015 påbörjades dessutom ett större försöksprojekt för att förbättra partiets medlemsvärvning och medlemsvård. En heltidstjänst har avsatts för arbetet från och med andra halvåret 2015.

Detta är möjligt tack vare att den ekonomiska berättelsen är så pass rolig (nåja) läsning, med tanke på de fina siffrorna och det faktum att vi är stadda vid god kassa. Ur vänsterpartiperspektiv vill säga. Det beror i sin tur inte minst på de tillskott som partiskatten ger. Som det ser ut just nu kommer vi i alla fall kunna uppnå de 12 miljoner vi sagt att vi vill ha i valfonden inför 2018.

Utöver kongressförberedelser så hanns inte så mycket annat med. Vi diskuterade exempelvis ingen aktuell politisk fråga som brukligt är. Däremot så hann vi med att diskutera interfeminism vid separatistiska träffar, vilket är nog så viktigt. Dessutom fick vi en rapport kring situationen på landstingsgruppens kansli i Stockholm och hur den hanteras.

Efter det var det näst sista partistyrelsemötet för den här perioden avklarat. Jag har valt att kandidera för även kommande period, så förhoppningsvis blir det fler partistyrelsemöten än så framöver. Valberedningen hade också möte i helgen så det är bara att vänta och se vad de anser till att börja med. Sen avgör kongressen slutgiltigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...