10 mars 2016

Mer resurser till ett bättre polisarbete

I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet mer resurser till ett bättre polisarbete. Totalt ligger den föreslagna satsningen på 160 miljoner kronor. 50 av dessa miljoner vill vi lägga på bland annat närpoliser.

Vänsterpartiet vill satsa på förbättrade arbetssätt i områden i behov av ökad polisnärvaro, bland annat närpoliser. Centralt är ökad dialog med medborgarna, ökad samverkan med andra viktiga samhällsaktörer i områdena och proaktiva brottsförebyggande insatser. Alla har rätt till stöd och hjälp från polisen om man drabbas av brott, oavsett var man bor. Det är en rättvisefråga.

Låginkomsttagare är mer utsatta för brott än andra och de behöver veta att polisen finns där när de behöver den. Vi vill se en mer närvarande polis där det behövs och vi satsar därför på närpoliser. De kan lära känna de boende i området och samarbeta med skolor och andra viktiga aktörer lokalt.

Utöver satsningen på närpoliser vill Vänsterpartiet se satsningar på ett förstärkt arbete mot hatbrott, att det blir fler specialiserade poliser inom näthat och arbetsmiljöbrott och att man gör insatser mot illegala cabotagetransporter.

Utländska åkerier har rätt att göra tre inrikestransporter inom loppet av en vecka, s.k. cabotage, och syftet är att minska antalet tomma lastbilstransporter. Detta har dock missbrukats under åren och bl.a. fått negativa konsekvenser för den inhemska åkerinäringen som har svårt att konkurrera med de utländska åkerierna som saknar kollektivavtal.

Vi vill satsa på en specialenhet inom polisen som får till uppgift att systematiskt och på heltid arbeta med att sätta stopp för denna illegala trafik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...