20 mars 2016

Rapport från partistyrelsen 18-20 mars 2016

Kongressen i Örebro närmar sig med stormsteg. Över 600 motioner har partistyrelsen behandlat, yrkat på och slutligen besvarat under helgen. Dessutom har det skrivits ett gäng reservationer från ledamöter som anser att partistyrelsen, trots all sin klokskap, har tagit fel beslut i någon fråga. Om ett par veckor kommer man att hitta resultatet av allt detta arbete på kongresshemsidan.
Kvällsläsningen på hotellet var säkrad under helgen.
Där kommer man också att hitta verksamhetsplanen och den ekonomiska berättelsen som vi också klubbade i helgen. Och det är inte vilken verksamhetsberättelse som helst, utan enligt Anna Hövenmark är det dessutom den snyggaste någonsin! Jag kan inte riktigt uttala mig om sanningshalten i detta men omöjligt är det inte :)

Dessutom är det trevligt att läsa om allt som faktiskt har gjorts under den gångna kongressperioden, som har präglats av två stora valrörelser och en inställd. Partistyrelsen har givetvis fört vägledande strategiska diskussioner om det inrikespolitiska läget, i samband med valen, inför det tänkta extra valet, under decemberöverenskommelsen och efter densamma.

Vi har också hunnit med att besluta om en rad dokument, som Tågstrategi för framtiden och, inte minst, förslaget till Ekologist-Ekonomiskt punktprogram som nu ska behandlas på kongressen. Dessvärre tar allt detta interna arbete stora mängder kraft och tid som istället kunde använts till att få partiet att växa i väljarkåren, vilket vi dessvärre misslyckades med i valet.

En viktig slutsats efter valrörelsen och valresultatet var att mycket av Vänsterpartiets utåtriktade arbete sker idag i blindo. Under kongressperioden har partistyrelsen därför fattat beslut om att anlita en extern byrå för opinionsarbetet. Det är en del av förberedelserna inför valet 2018 och vi fick en preliminär rapport under helgens möte. Det var en intressant och delvis överraskande rapport som kommande partistyrelse kommer att få hantera slutligt.

Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt med sikte mot valrörelsen 2018.

Men även om vi misslyckades med att växa i opinionen i valet så har vi medlemsmässigt vuxit snabbare än under de senaste femtio åren. Under 2015 påbörjades dessutom ett större försöksprojekt för att förbättra partiets medlemsvärvning och medlemsvård. En heltidstjänst har avsatts för arbetet från och med andra halvåret 2015.

Detta är möjligt tack vare att den ekonomiska berättelsen är så pass rolig (nåja) läsning, med tanke på de fina siffrorna och det faktum att vi är stadda vid god kassa. Ur vänsterpartiperspektiv vill säga. Det beror i sin tur inte minst på de tillskott som partiskatten ger. Som det ser ut just nu kommer vi i alla fall kunna uppnå de 12 miljoner vi sagt att vi vill ha i valfonden inför 2018.

Utöver kongressförberedelser så hanns inte så mycket annat med. Vi diskuterade exempelvis ingen aktuell politisk fråga som brukligt är. Däremot så hann vi med att diskutera interfeminism vid separatistiska träffar, vilket är nog så viktigt. Dessutom fick vi en rapport kring situationen på landstingsgruppens kansli i Stockholm och hur den hanteras.

Efter det var det näst sista partistyrelsemötet för den här perioden avklarat. Jag har valt att kandidera för även kommande period, så förhoppningsvis blir det fler partistyrelsemöten än så framöver. Valberedningen hade också möte i helgen så det är bara att vänta och se vad de anser till att börja med. Sen avgör kongressen slutgiltigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

17 mars 2016

Värna kollektivavtalen!

Idag är det kollektivavtalets dag. För oss som Vänsterpartister är det en självklarhet att värna kollektivavtal och schyssta villkor. Det är så vi säkrar arbetsförhållandena här i Sverige. Ordning och reda på arbetsmarknaden ger tryggare arbetsplatser och bättre välfärd. Ett tydligare regelverk gynnar seriösa arbetsgivare som gör rätt för sig och konkurrerar på lika villkor.

YA-jobb är jobb där staten ger ekonomisk ersättning till arbetsgivaren och den anställde får ett jobb med utbildning eller handledning. Hittills har en förutsättning varit att arbetsgivaren har kollektivavtal, men det kravet tas bort som en del i Migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Sverige ska alltså med skattemedel stödja arbetsgivare som inte vill ha kollektivavtal.

Att högern vill attackera kollektivavtal och försvaga de anställdas position är självklart. Det är alltid deras svar oavsett fråga. Men att en S-ledd regering går med på att slopa kollektivavtal när företag ska ta in unga och nyanlända på dess YA-jobb är fullständigt obegriplig. Det är en murbräcka mot kollektivavtalen som är oacceptabel och skapar större otrygghet på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen är en garanti för att anställda har skäliga villkor och löner, och reglerar bland annat försäkringar, ledighet och pensioner. Nyanlända ska inte vara här på nåder utan omfattas av samma regler som alla andra. Att använda flyktingsituationen till att skapa otrygghet på arbetsmarknaden är dåligt i sig och riskerar dessutom skapa farlig splittring mellan olika grupper.

Vad Sverige behöver är en politik som går åt andra hållet. Istället för att backa till en tid då anställda var helt beroende av chefens välvilja, behöver vi ta steg framåt mot fler och tryggare jobb. Istället för att försvaga anställdas rättigheter, behöver vi värna kollektivavtalen.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

10 mars 2016

Mer resurser till ett bättre polisarbete

I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet mer resurser till ett bättre polisarbete. Totalt ligger den föreslagna satsningen på 160 miljoner kronor. 50 av dessa miljoner vill vi lägga på bland annat närpoliser.

Vänsterpartiet vill satsa på förbättrade arbetssätt i områden i behov av ökad polisnärvaro, bland annat närpoliser. Centralt är ökad dialog med medborgarna, ökad samverkan med andra viktiga samhällsaktörer i områdena och proaktiva brottsförebyggande insatser. Alla har rätt till stöd och hjälp från polisen om man drabbas av brott, oavsett var man bor. Det är en rättvisefråga.

Låginkomsttagare är mer utsatta för brott än andra och de behöver veta att polisen finns där när de behöver den. Vi vill se en mer närvarande polis där det behövs och vi satsar därför på närpoliser. De kan lära känna de boende i området och samarbeta med skolor och andra viktiga aktörer lokalt.

Utöver satsningen på närpoliser vill Vänsterpartiet se satsningar på ett förstärkt arbete mot hatbrott, att det blir fler specialiserade poliser inom näthat och arbetsmiljöbrott och att man gör insatser mot illegala cabotagetransporter.

Utländska åkerier har rätt att göra tre inrikestransporter inom loppet av en vecka, s.k. cabotage, och syftet är att minska antalet tomma lastbilstransporter. Detta har dock missbrukats under åren och bl.a. fått negativa konsekvenser för den inhemska åkerinäringen som har svårt att konkurrera med de utländska åkerierna som saknar kollektivavtal.

Vi vill satsa på en specialenhet inom polisen som får till uppgift att systematiskt och på heltid arbeta med att sätta stopp för denna illegala trafik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...