06 februari 2016

Rapport från partistyrelsen 5-6 februari 2016

Kongressen i Örebro kommer allt närmare, även beslutsmässigt. Under detta möte har vi exempelvis beslutat att föreslå kongressen att utse Nooshi Dadgostar, Mats Einarsson, Veronica Ekström och Karin Mellegård till kongressordföranden. Det blir en stabil och trygg ledning av kongressen. Vi har också beslutat att insamlingen på kongressen, och under första maj, går till Fristadsfonden. Behoven av Fristadsfondens insatser kommer dessvärre säkerligen att öka framöver.

Över 650 motioner har också kommit in inför kongressen, som alltså går av stapeln i maj. Inte minst har de två stora dokumenten som ska behandlas, Eko-Eko-programmet och de nya strategiskrivningarna i partiprogrammet, väckt medlemmarnas skrivlust. Dessutom har det som vanligt kommit in en stor mängd allmänna motioner och motioner kring organisation och stadgar. Det blir spännande att behandla, men det blir nästa partistyrelsemöte som får ägnas åt det.

Det här mötet kretsade istället kring det faktum att högern vill höja hyrorna och sänka lönerna. För vanligt folk i allmänhet och för de redan mest utsatt i synnerhet. Det vill de såklart alltid, men det är inte så ofta som de är så tydlig med det som nu. Fast de själva säger såklart inte öppet att det är det det handlar om. De är ju inte dummare än att de fattar att höjda hyror och sänkta löner inte direkt är ett budskap som går hem hos gemene man. Istället pratar de om ”marknadshyror” och ”sänkta trösklar”.


I klarspråk är det dock just höjda hyror och sänkta löner det handlar om, och det ska vi såklart vara tydliga med. Frågorna diskuterades både under aktuella politiska frågor och under strategidiskussioner inför våren. Detta är en konflikt som passar utmärkt för oss, inte minst för att den visar på de grundläggande ideologiska skillnaderna mellan höger och vänster. Eftersom regeringen dessutom verkar vara notoriskt skräckslagen inför varje form av konflikt med högern så är det vi som måste ta fighten. Vi ska vara den tydliga vänster som kämpar för allas rätt till ett bra boende och en lön att leva på.

Vi är ju ett parti som vill bygga ut välfärden. Vi vill att lönerna i exempelvis de kvinnodominerade yrkena höjs och vi vill satsa på att bygga bostäder för att möta det stora behov som finns. Därför är vi beredda att förhandla med regeringen för att försöka få till en budget där det finns med nödvändiga satsningar på kommunerna och landstingen. Vi är beredda att förhandla om åtgärder som ökar bostadsbyggandet. Vi är beredda att förhandla om att göra Sverige mer jämlikt och rättvist. Men inte till vilket pris som helst. Vi är alltid beredda att lämna en förhandling.

Det var över lag många strategiska diskussioner under detta möte. Både hur vi ska agera utåt och i förhandlingar. Men även hur vi ska agera inåt i partiet diskuterades, bland annat under punkten om strategier för det internfeministiska arbetet. Vi är som första parti valt en majoritet kvinnor i kommuner, landsting och riksdag. Detta är inget som skett av sig självt utan är ett resultat som uppnåtts tack vare medvetna beslut av partistyrelsen och arbetet utifrån dessa.

Det går inte att nu luta sig tillbaka och tro att vi är klara, utan nu gäller det att fortsätta tugga på. Vi beslutade att de kommande årens arbete ska inriktas på att bland annat upprätthålla det som uppnåtts hittills, men också att ytterligare stärka kvinnors status i partiet. I det arbetet har partistyrelsen en viktig roll. Det handlar om att utveckla internfeminismen i partistyrelsen men framförallt handlar det om att vara aktiv i det arbetet i hela partiet.

På temat internfeminism så hanterades ett uppdrag som partistyrelsen fick av förra kongressen att ta fram ett internt val- och röstsystem som understödjer en jämn könsrepresentation. Vi beslutade att inte införa nya obligatoriska valsätt eller regler för hur kandidatlistor i allmänna val ska beslutas av partiföreningar och distrikt. Däremot beslutade vi att i god tid inför valet 2018 ta fram handledningar för fastställande av kandidatlistor och att genom utbildningsinsatser inför valet 2018 och på andra sätt uppmärksamma partiföreningar och distrikt på att stadgarnas bestämmelse om kvinnors representation ska tillämpas när listor fastställs.

Utöver detta så hann vi med att besluta om reviderade stadgar för representantskapet i Västra Götaland och ta del av en rad rapporter. Utöver de vanliga, från riksdagsgrupp, EU-parlamentet osv så fick vi rapport om det preliminära bokslutet och om hur medlemsstatistiken ser ut. Båda ser riktigt bra ut. Det förra visar på ett rejält plus. Medlemsstatistiken visar på lite tapp, men då ska man ha i åtanke att det är från historiskt höga nivåer, så det ser fortfarande riktigt bra ut. Allt detta sköttes under tryggt överinseende av Brittis Bentzler och Mia Von Sydow, vår nya gruppledare i riksdagen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...