26 januari 2016

Sverige unikt om att tillåta vinstjakt i skolan

Idag, 26 januari, är det ett år sedan Sverige blev helt unikt. Detta efter att Chiles kongress insett att det inte var hållbart med vinstjakt i skolan. Därför satte man stopp för det skolsystem som var (nästan) lika extremt som det svenska. Sverige är numera ensamt i världen om att tillåta vinstjakt i skattefinansierade skolor. Men nu är det hög tid att ta tillbaka skolan från marknaden.
Privatiseringsivern har lett till att girigheten tagit över alltmer av skolan där nu privata aktörer, med stöd av högerpolitiker, leker affär. Skolan är en miljardindustri där skolbolag ser en lönsam marknad för den som lyckas. Bland dessa finns rena skojarföretag som knappast bryr sig om eleverna utan bara om den egna vinsten – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad.

Finns det då inget att sätta emot denna katastrofala utveckling som lett till att skolelever behandlas som en handelsvara bland andra, samtidigt som vinstintresset dränerar den svenska skolan? Jo, Vänsterpartiet har fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Skolan ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en skola vi kan lita på.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

05 januari 2016

Sverige behöver minskade klyftor

Det går på många sätt bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg som nu på många år. SCB rapporterar om idel positiva besked för konjunkturläget, med kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Som land är vi rikare än någonsin, men rikedomarna är skevt fördelade.

Nu är det hög tid att omfördela dessa rikedomar. För samtidigt som de rikaste har fått enorma skattesänkningar och bidrag för att rengöra poolen i sommarhuset i Spanien, så har de fattigaste, främst sjuka och arbetslösa, fått det allt sämre. Särskilt under högerregeringen. Enligt OECD är Sverige det land i Europa där ojämlikheten ökat mest sedan 90-talet.
Inte minst drabbas barnen av detta och i Sverige är barnfattigdomen fortfarande stor. Mer än var tionde barn lever i en fattig familj enligt Rädda Barnens senaste rapport. Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige. Det är hög tid att sätta fattiga barns livsvillkor i centrum. Därför har Vänsterpartiet i förhandlingarna med regeringen haft ett tydligt barnperspektiv.

Vi har fått igenom mycket som kommer att göra stor skillnad för de många barn som kommer från fattiga familjer. Exempelvis gratis medicin och glasögonbidrag för barn. Det blir också satsningar på sommarlovsstöd, fler anställda på fritids, sänkta avgifter i kulturskolan, upprustning av skolgårdar och på socialtjänstens arbete med barnärenden.

Det är första viktiga steg i rätt riktning. I denna budget kommer också reformer som vi tidigare varit överens om, så som borttagandet av stupstocken i sjukförsäkringen och höjning av a-kassan. Barn ska inte straffas med fattigdom för att deras föräldrar är sjuka eller arbetslösa. Men det krävs mer. Sverige kräver mer – människor behöver ett samhälle att lita på.

Då måste de som gynnats hittills bidra med mer. Vänsterpartiet har exempelvis föreslagit återförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsavgift för de dyraste villorna. Vi har också föreslagit att de med inkomster på 40 000 kr/månad borde kunna skatta mer än i dag. Men regeringen säger nej trots att detta är grupper som kraftigt gynnats av högerregeringens skattesänkningar.
Nu föreslår vi en höjning av barnbidraget som ska finansieras genom att RUT avskaffas. Det är framförallt de rikaste i samhället som använder RUT. För oss är det viktigare att barnen har det bra. Om RUT avskaffas kan barnbidraget höjas med 180 kr/barn och månad. Det skulle göra stor skillnad för många barnfamiljer som har det ekonomiskt tufft.

Socialdemokraterna gick till val på höjt barnbidrag. Nu ger Vänsterpartiet ett förslag på en finansiering för det. Ett förslag som omfördelar lite av de rikedomar som finns, underlättar vardagen för fattiga barnfamiljer och leder till minskade klyftor. Det är vad Sverige behöver!

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...