09 december 2015

Sverige behöver en tryggare arbetsmarknad

För Vänsterpartiet är utgångspunkten att alla människor ska ha rätt till ett arbete. Därför är det glädjande att tillväxten i Sverige nu är på historiskt höga nivåer, att arbetslösheten i Sverige sjunker, och att SCB dessutom rapporterar om en kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Utvecklingen av Sveriges välstånd går åt rätt håll.


Samtidigt har utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid gått åt fel håll. Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. Men inte med vilka villkor som helst. Goda arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter på jobbet är en förutsättning för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Den förra regeringens politik har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det är hög tid att vända den utvecklingen.

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. I åldersgruppen 16-24 år har fler än hälften av de som jobbar en tidsbegränsad anställning. Att vara anställd på tillfälliga kontrakt innebär stora nackdelar. Livet går inte att planera, ekonomin är osäker och man befinner sig ständigt i underläge på arbetsplatsen.

Det är svårare att engagera sig fackligt och säga ifrån om orättvisor och problem på jobbet. Att inte ha en fast anställning gör det svårt att teckna ett hyreskontrakt eller låna pengar till en bostad. Otrygga anställningar är en stor källa till stress och oro. När antalet visstidsanställningar blir för många på en arbetsplats påverkar det även de fast anställdas arbetssituation negativt.

Vi vill skärpa lagstiftningen för att öka anställningstryggheten. Anställningsformen Allmän visstid ska avskaffas. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra på samma sätt som är möjligt idag.

Såväl visstidsanställningar som inhyrning används inte bara för att täcka upp tillfälliga arbetstoppar eller för att få ett avgränsat uppdrag utfört, utan i allt högre utsträckning för att täcka personalbehov som är permanenta. Hot om att ersätta anställd personal med inhyrd arbetskraft har också kommit att bli ett maktmedel i arbetsgivarnas händer.

Därför behövs en tydligare reglering av bemanningsverksamheten som värnar anställningsskyddet och kollektivavtalen samt garanterar likabehandling av inhyrda. Vi vill sätta stopp för bemanningsbranschen, men det kräver ändringar i EU:s regler. I väntan på det vill vi skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag och bland annat förbjuda inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov.

Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. På så sätt får både den enskilde arbetaren schyssta löner och arbetsförhållanden samtidigt som det är ett sätt att upprätthålla villkoren på arbetsmarknaden.

På nationell nivå behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schyssta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna.

Bättre villkor på arbetsmarknaden är en av våra viktigaste frågor de kommande åren, en av de vi kommer arbeta allra mest med. Det påverkar så många människors liv, framför allt ungdomar och kvinnor.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

folkets vän sa...

Men är lagstiftningen verkligen den bästa vägen för detta? Vi har en massa fina lagar redan idag, problemet är att de ofta är lätta att komma runt. Underlätta för facken att kunna växa, verka och lättare kunna vidta stridsåtgärder istället för att hitta på nya verkningslösa arbetsmarknadslagar.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...