12 december 2015

Det är dags att investera i framtiden

Tillväxten i Sverige är på historiskt höga nivåer och betydligt bättre än väntat. Arbetslösheten sjunker och har inte varit så låg som nu på många år. SCB rapporterar om idel positiva besked för konjunkturläget, med kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Efter åtta år av borgerligt mörker ljusnar det äntligen.

I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen finns stora satsningar på välfärden. Vi anställer fler i äldreomsorgen och satsar på bostadsbyggande och renovering av miljonprogrammen. Vi ökar tryggheten på arbetsmarknaden. Vi lagar revor som uppstått efter de borgerligt styrda åren.


Vi bygger också ut välfärden med helt nya byggstenar. Sådant som statligt glasögonbidrag och gratis mediciner för barn är inte att återställa till ett bättre förflutet, det är sådant som Sverige aldrig haft tidigare. Tack vare Vänsterpartiets avtryck i budgeten har vi en budget som visar att det att det är möjligt gå framåt, bara man vill.

Men det behövs så mycket mer. Vårt lands styrka har alltid varit att vi har investerat i samhället och direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Tidigare generationer fick bättre utbildning och bättre jobb samtidigt som vi blev fler. Det var möjligt tack vare att man gjorde långsiktigt lönsamma satsningar. Det är en lärdom Sverige måste ta till sig i dag.

Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden. Det är dags att investera i framtiden. Det finns stora samhällsbehov, det finns människor som kan lösa dem och det finns även pengar för att finansiera det. Nu är det hög tid för nästa våning i samhällsbygget.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

09 december 2015

Sverige behöver en tryggare arbetsmarknad

För Vänsterpartiet är utgångspunkten att alla människor ska ha rätt till ett arbete. Därför är det glädjande att tillväxten i Sverige nu är på historiskt höga nivåer, att arbetslösheten i Sverige sjunker, och att SCB dessutom rapporterar om en kraftigt ökad orderingång för industrin, växande industri- och tjänsteproduktion och uppgång i restaurangförsäljningen. Utvecklingen av Sveriges välstånd går åt rätt håll.


Samtidigt har utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid gått åt fel håll. Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. Men inte med vilka villkor som helst. Goda arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter på jobbet är en förutsättning för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Den förra regeringens politik har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det är hög tid att vända den utvecklingen.

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. I åldersgruppen 16-24 år har fler än hälften av de som jobbar en tidsbegränsad anställning. Att vara anställd på tillfälliga kontrakt innebär stora nackdelar. Livet går inte att planera, ekonomin är osäker och man befinner sig ständigt i underläge på arbetsplatsen.

Det är svårare att engagera sig fackligt och säga ifrån om orättvisor och problem på jobbet. Att inte ha en fast anställning gör det svårt att teckna ett hyreskontrakt eller låna pengar till en bostad. Otrygga anställningar är en stor källa till stress och oro. När antalet visstidsanställningar blir för många på en arbetsplats påverkar det även de fast anställdas arbetssituation negativt.

Vi vill skärpa lagstiftningen för att öka anställningstryggheten. Anställningsformen Allmän visstid ska avskaffas. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra på samma sätt som är möjligt idag.

Såväl visstidsanställningar som inhyrning används inte bara för att täcka upp tillfälliga arbetstoppar eller för att få ett avgränsat uppdrag utfört, utan i allt högre utsträckning för att täcka personalbehov som är permanenta. Hot om att ersätta anställd personal med inhyrd arbetskraft har också kommit att bli ett maktmedel i arbetsgivarnas händer.

Därför behövs en tydligare reglering av bemanningsverksamheten som värnar anställningsskyddet och kollektivavtalen samt garanterar likabehandling av inhyrda. Vi vill sätta stopp för bemanningsbranschen, men det kräver ändringar i EU:s regler. I väntan på det vill vi skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag och bland annat förbjuda inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov.

Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. På så sätt får både den enskilde arbetaren schyssta löner och arbetsförhållanden samtidigt som det är ett sätt att upprätthålla villkoren på arbetsmarknaden.

På nationell nivå behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schyssta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna.

Bättre villkor på arbetsmarknaden är en av våra viktigaste frågor de kommande åren, en av de vi kommer arbeta allra mest med. Det påverkar så många människors liv, framför allt ungdomar och kvinnor.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...