17 november 2015

Interpellation: Vad tänker du göra för att förbättra arbetssituationen för Michelle och andra i hennes sits?

Den här interpellationen lämnade jag in igår. Den har sin utgångspunkt i ett närmast desperat inlägg i Facebookgruppen Vi bor i Nybro kommun. Där beskriver en undersköterska hur hon upplever sin situation som vikarie inom omsorgen. Inlägget har fått ett flertal igenkännande kommentarer där andra säger sig uppleva detsamma. Det är inte heller första gången jag hör liknande vittnesmål, det ovanliga är bara att någon vågar göra det öppet.

Jag tycker att det är pinsamt att kommunen upplevs som en så dålig arbetsgivare! Ska vi i framtiden kunna rekrytera kompetent personal till omsorgen i Nybro kommun så har vi inte råd med ett rykte om att vara en dålig arbetsgivare. Istället borde vi sträva efter att vara ett föredöme som arbetsgivare för såväl fast anställd personal som för vikarier. Här följer själva interpellationen.
I ett Facebook-inlägg som närmast kan beskrivas som ett förtvivlat rop på hjälp skriver undersköterskan Michelle Andersson Erlandsson om sin arbetssituation som anställd inom omsorgen i Nybro kommun. Det är ingen munter läsning för Nybro kommun som arbetsgivare när hon beskriver sina upplevelser.
”Jag börjar känna frustration över hur Nybro kommun behandlar sina vikarier, och jag vet att jag inte är ensam.
Är det värt att ställa upp på allt allt allt, är det värt att bortse från sig själv för att finnas till hands för kommunen 24/7. Tyvärr måste man om man vill ha ett jobb i Nybro kommun. Sen till alla vikarier och timanställda, ni kan inte ställa upp på allt, man måste få säga nej, fortsätter vi att acceptera allt så kommer de fortsätta utnyttja oss.”
Hade Michelle varit ensam om sina upplevelser så hade det varit illa nog. Dessvärre vet jag att hon har rätt när hon skriver att hon inte är ensam. Jag har själv fått till mig flera likartade vittnesmål där man precis som Michelle ställer sig frågan om det verkligen är värt att fortsätta arbeta inom omsorgen i Nybro kommun trots att man, precis som Michelle, tycker om sitt jobb.
”Men vet ni, jag trivs på mitt jobb, jag trivs med mina arbetskamrater, jag vill finnas där för både arbetskamrater och pensionärer.”
Dygnet runt, året runt, helg eller inte, så bärs omsorgen i Nybro upp av kvinnor som Michelle. Och det till en lön som nog få skulle säga verkligen motsvarar arbetsinsatsen och ansvaret. Jag anser att det minsta kommunen kan göra i gengäld är att erbjuda så goda arbetsvillkor och schyssta anställningar som bara är möjligt. Att sträva mot att vara ett föredöme som arbetsgivare helt enkelt.

Med bakgrund av detta undrar jag:
  • Min ambition är att Nybro kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Ställer du upp på det?
  • Kommer du att vidta åtgärder för att förbättra arbetssituationen för Michelle och andra i hennes sits?
  • Vilka åtgärder kommer du i så fall att vidta?

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...