18 oktober 2015

Rapport från partistyrelsen 17-18 oktober 2015

Bilden snodd av Madeleine Nyvall
Kongressen närmar sig, snart är det bara ett halvår kvar ;), och snart kommer kallelsen att skickas ut. I helgen har nämligen partistyrelsen beslutat om de nödvändiga formalierna kring kongressen. Förutom kallelsen så har partistyrelsen beslutat om ombudsfördelning och valledningen för val av kongressombud och valberedning.

En rad andra frågor inför kongressen hanterades också. Eko-Eko-programmet exempelvis, där VU tagit fram ett utkast till punktprogram. Nu var det bara en vägledande diskussion och skarpa yrkanden kommer först till nästa PS. Det blev flera intressanta diskussioner kring klimatskatt på mat, arbetstidsförkortning, kärnkraft, transporter på landsbygden och en del annat. Jag misstänker att många av dessa diskussioner kommer att återkomma på kongressen.

Vid förra kongressen, 2014, bordlades ett förslag om att införa differentierade kongresser och fyraåriga mandatperioder för partistyrelsen. De två olika typerna av kongresser är tänkta att behandla olika typer av frågor. Valårskongresser behandlar huvudsakligen förslag direkt relaterade till det kommande valet och programkongresser behandlar partiprogram och andra eventuella programfrågor samt väljer partistyrelse mm. Förslaget bordlades för att det skulle utredas vad det innebär för interndemokratin.

Detta är nu klart och partistyrelsen beslutade att gå fram med förslaget att införa differentierade kongresser men att behålla tvååriga mandatperioder. Det innebär att partistyrelse och andra kongressvalda uppdrag kommer att väljas vid varje kongress. Jag tror att det är ett väl avvägt beslut som förhoppningsvis ska leda till att vi slipper se hela sjok av motioner lämnas obehandlade pga tidsbrist.

Bilden snodd av Emil Lindahl Persson
Vi tog också beslut om att försöka förbättra interndebatten där exempelvis ovan nämnda frågor och annat ska kunna diskuteras. Det ska i det korta perspektivet ske genom att den debattsida som redan finns på hemsidan utvecklas och görs mer känd. Det ska bland annat ske genom att en aktiv redaktör får i uppgift att ge en grund för en hyfsad debatt. I ett längre perspektiv finns ytterligare utvecklingsmöjligheter, men det handlar som vanligt om resurser.

Två aktuella frågor diskuterades under lördagen. Decemberöverenskommelsen var först ut och Jonas Sjöstedt konstaterade att det svajar inom borgerligheten och att de inte tycks veta vart de ska. I Ekots lördagsintervju liknar han dem vid Monthy Phytons sketch om 100 meter för personer utan lokalsinne. Den är väl värd att lyssna på. I övrigt konstaterade han att Vänsterpartiet, till skillnad från högerpartierna, är ett parti att lita på. Vi håller ingångna avtal.

Som andra fråga diskuterades Syrienkonflikten Det är världens mest komplexa konflikt som underblåses av olika intressen och det finns inte någon militär lösning. Konflikten måste hanteras inom FN och inkluderas samtidigt som omvärlden slutar elda på konflikten. Assad måste avgå och en ny regering måste företräda hela Syrien samtidigt som Daesh/IS såklart måste bekämpas. Det behövs bland annat sanktioner mot de som understöder och handlar med dem, så att tillförseln av vapen och pengar stryps. Men, som sagt, det är världens mest komplexa konflikt.

Trots att partistyrelsemötet var ovanligt kort så hann vi besluta om en ny distriktsindelning i Västra Götaland och en del andra mindre frågor och hantera en rad rapporter. Bland annat rapporterade kommunikationschefen Marie Antman om den kommande kampanjen där vi ska ta hem våra segrar i budgetförhandlingarna. Samtidigt behöver Sverige så mycket mer vänsterpolitik än vad denna budget innebär och vi ska förmedla att tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Som sista, men definitivt inte obetydligast, punkt på dagordningen diskuterades Daniel Sestrajcic och polisanmälan mot honom. Partiet kan såklart inte ha någon synpunkt i skuldfrågan även om det såklart inte finns någon anledning att misstro Daniel. Den frågan får rättssystemet hantera (även om det kan finnas anledning att ha synpunkter på polisens hantering av frågan hittills). Med detta sagt så är han i vilket fall oskyldig tills motsatsen bevisats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...