22 oktober 2015

Inga undantag för barn- och tvångsäktenskap!

Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara ett föregångsland för barns, ungas och kvinnors rättigheter. Vi måste vi stå upp för de mänskliga rättigheterna och stoppa barn- och tvångsäktenskap i alla dess former. Då ska det inte heller kunna vara möjligt att erkänna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige.

I maj i fjol skärpte riksdagen lagstiftningen för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagen innebar dock att det även fortsättningsvis kan vara möjligt att erkänna ingångna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade för att ta bort alla möjligheter till undantag.

Vänsterpartiet vill ta bort undantagsregeln, men inga andra partier ställde sig bakom vår motion om att täppa till kryphålen i lagen. Nu, mer än ett år senare, är resultatet av den nya lagen magert. Hittills har den inte resulterat i några fällande domar. Samtliga 19 förundersökningar har lagts ner och inga åtal har väckts. Är detta verkligen ett acceptabelt resultat av lagen?

Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner. Vänsterpartiet anser inte att vi kan ha en lagstiftning som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla borde ha rätt till. Därför måste lagen ändras så att inga undantag för barn- och tvångsäktenskap accepteras.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

18 oktober 2015

Rapport från partistyrelsen 17-18 oktober 2015

Bilden snodd av Madeleine Nyvall
Kongressen närmar sig, snart är det bara ett halvår kvar ;), och snart kommer kallelsen att skickas ut. I helgen har nämligen partistyrelsen beslutat om de nödvändiga formalierna kring kongressen. Förutom kallelsen så har partistyrelsen beslutat om ombudsfördelning och valledningen för val av kongressombud och valberedning.

En rad andra frågor inför kongressen hanterades också. Eko-Eko-programmet exempelvis, där VU tagit fram ett utkast till punktprogram. Nu var det bara en vägledande diskussion och skarpa yrkanden kommer först till nästa PS. Det blev flera intressanta diskussioner kring klimatskatt på mat, arbetstidsförkortning, kärnkraft, transporter på landsbygden och en del annat. Jag misstänker att många av dessa diskussioner kommer att återkomma på kongressen.

Vid förra kongressen, 2014, bordlades ett förslag om att införa differentierade kongresser och fyraåriga mandatperioder för partistyrelsen. De två olika typerna av kongresser är tänkta att behandla olika typer av frågor. Valårskongresser behandlar huvudsakligen förslag direkt relaterade till det kommande valet och programkongresser behandlar partiprogram och andra eventuella programfrågor samt väljer partistyrelse mm. Förslaget bordlades för att det skulle utredas vad det innebär för interndemokratin.

Detta är nu klart och partistyrelsen beslutade att gå fram med förslaget att införa differentierade kongresser men att behålla tvååriga mandatperioder. Det innebär att partistyrelse och andra kongressvalda uppdrag kommer att väljas vid varje kongress. Jag tror att det är ett väl avvägt beslut som förhoppningsvis ska leda till att vi slipper se hela sjok av motioner lämnas obehandlade pga tidsbrist.

Bilden snodd av Emil Lindahl Persson
Vi tog också beslut om att försöka förbättra interndebatten där exempelvis ovan nämnda frågor och annat ska kunna diskuteras. Det ska i det korta perspektivet ske genom att den debattsida som redan finns på hemsidan utvecklas och görs mer känd. Det ska bland annat ske genom att en aktiv redaktör får i uppgift att ge en grund för en hyfsad debatt. I ett längre perspektiv finns ytterligare utvecklingsmöjligheter, men det handlar som vanligt om resurser.

Två aktuella frågor diskuterades under lördagen. Decemberöverenskommelsen var först ut och Jonas Sjöstedt konstaterade att det svajar inom borgerligheten och att de inte tycks veta vart de ska. I Ekots lördagsintervju liknar han dem vid Monthy Phytons sketch om 100 meter för personer utan lokalsinne. Den är väl värd att lyssna på. I övrigt konstaterade han att Vänsterpartiet, till skillnad från högerpartierna, är ett parti att lita på. Vi håller ingångna avtal.

Som andra fråga diskuterades Syrienkonflikten Det är världens mest komplexa konflikt som underblåses av olika intressen och det finns inte någon militär lösning. Konflikten måste hanteras inom FN och inkluderas samtidigt som omvärlden slutar elda på konflikten. Assad måste avgå och en ny regering måste företräda hela Syrien samtidigt som Daesh/IS såklart måste bekämpas. Det behövs bland annat sanktioner mot de som understöder och handlar med dem, så att tillförseln av vapen och pengar stryps. Men, som sagt, det är världens mest komplexa konflikt.

Trots att partistyrelsemötet var ovanligt kort så hann vi besluta om en ny distriktsindelning i Västra Götaland och en del andra mindre frågor och hantera en rad rapporter. Bland annat rapporterade kommunikationschefen Marie Antman om den kommande kampanjen där vi ska ta hem våra segrar i budgetförhandlingarna. Samtidigt behöver Sverige så mycket mer vänsterpolitik än vad denna budget innebär och vi ska förmedla att tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Som sista, men definitivt inte obetydligast, punkt på dagordningen diskuterades Daniel Sestrajcic och polisanmälan mot honom. Partiet kan såklart inte ha någon synpunkt i skuldfrågan även om det såklart inte finns någon anledning att misstro Daniel. Den frågan får rättssystemet hantera (även om det kan finnas anledning att ha synpunkter på polisens hantering av frågan hittills). Med detta sagt så är han i vilket fall oskyldig tills motsatsen bevisats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

15 oktober 2015

Flyktingprofitörer är giriga jävlar som ska stoppas!

I dessa tider är det många som upprörs över flyktingsmugglare. Själv upprörs jag mer över de giriga j-ar i Sverige som skamlöst utnyttjar den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget för att tjäna mer pengar. Där de flesta ser människor i behov av hjälp och stöd ser lycksökare och riskkapitalister enbart möjligheter att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad.
Någon som är ironisk? Eller Jan Emanuel Johansson som är i farten?
Nu, i en tid när rekordmånga människor är på flykt, kan vi läsa om oseriösa aktörer som hyr ut direkt dåliga lokaler till Migrationsverket för ockerpriser. Vi kan läsa om hur riskkapitalbolag passar på att öka lönsamheten. Bara därför att man kan. För dem är det bara en marknad – och just nu finns utrymme för stora privata vinster, på skattebetalarnas bekostnad.

Som vänsterpartist tycker jag att det är självklart att ta emot flyktingar. Det är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Men som vänsterpartist kan jag heller aldrig acceptera att bolag tillåts profitera på människor som flytt från krig och terror.

Vänsterpartiet har fått med regeringen på att utreda hur vinstintresset i välfärden ska kunna stoppas. Vi tycker att det är självklart att man inte ska göra pengar på barn, sjuka och gamla. Eller människor som flyr undan kring. Vi vill inte att flyktingar ska bo i mögliga rum på förläggningar medan ägarna tjänar miljoner. Det är profitörerna som ska stoppas – inte flyktingarna.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

05 oktober 2015

SD och riskkapitalisterna – tillsammans hand i hand

Att välfärden inte ska vara en marknad där privata vinstintressen styr, det är en stor majoritet av svenska folket överens om. Inför valet var därför SD noga med att påstå att man var emot vinstslöseriet i välfärden. Nu är valet över - och SD har gjort en helomvändning. Nu är det istället riskkapitalisternas vinstintressen man försvarar. Nyligen avslöjas varför.


Då avslöjades att SD glatt har satt sig i riskkapitalisternas knä. Samtidigt som de gjort denna omsvängning har de nämligen haft täta möten med just de som tjänar pengar på vinstjakten. Liksom övriga högerpartier säger de nu därför att de tänker stoppa överenskommelsen som Vänsterpartiet fått till med regeringen om att stoppa vinstintresset i välfärden.

SD har tydligt visat var de egentligen hör hemma. Sanningen har avslöjats. Plötsligt är det ok att vinstintresset får styra. De skiter fullständigt i om välfärden utarmas genom att riskkapitalbolag för ut miljard efter miljard till olika skatteparadis. Så fort de fick chansen svek SD skolbarnen, de äldre och undersköterskorna för att istället lydigt springa riskkapitalisternas ärenden.

Kaj Raving (V)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...