06 september 2015

Rapport från partistyrelsen 5-6 september 2015

Höstens första partistyrelsemöte är avklarat. Som vanligt har en rad spännande och intressanta frågor avhandlats. Många kloka beslut har fattats av världens bästa partistyrelse under trygg ledning av Nooshi Dadgostar och Ida Legnemark som mötesordförande. Möjligen hade något beslut blivit ännu lite klokare om jag hade fått min vilja igenom. Men så är spelets regler, så det är bara att tugga i sig.


Mötet inleddes med att Ali Esbati prsenterade programkommissionens förslag till revidering av partiprogrammet inför kongressen nästa år. Förslaget kommer snart att skickas ut till alla medlemmar "för diskussion och allmän glädje", för att citera Ali själv. Inför kongressen togs det också beslut om ombudsvgiften och att inte ändra något i valordningen för val av kongressombud.

Sommarens debatt om kvinnoförtryck/förorten/hederskultur hade en ganska given plats på dagordningen och stod näst i tur att diskuteras. Vad jag har sett av den debatten är det mest destruktiva jag sett under min tid i partiet. Mest har jag uppfattat det som en debatt om debatten. Som väl är så är samtalsklimatet i partistyrelsen bra och det blev en bra och konstruktiv debatt.

Det viktigaste att komma ihåg är att vi har en genomtänkt och nyanserad politik på området som klargörs på många ställen i många dokument: Nolltolerans mot rasism, Feministisk plattform, Internationell plattform, partiprogrammet mm. För den som är osäker på vad som gäller så klargör Jonas Sjöstedt vår politik i den här videon.


Under lördagen hann vi också ta beslut om att vi ska satsa på opinionsanalys för att lära oss lite mer om varför vårt parti inte är attraktivt för fler. På så sätt kan vi lära oss hur vi kan jobba för att få fler av de väljare som ändå finns i vår närhet. Dessutom diskuterades en skrivelse från SP om ett närmare samarbete och de flesta rapporterna kunde raskas av.

Självklart diskuterades också aktuella politiska frågor under helgen. Flyktingkatastrofen som pågår var en fråga som lades till efter den planerade diskussionen om budgetförhandlingarna. Diskussionen kring butgetförhandlingarna handlade till stora delar om såväl strategidiskussioner för utåtriktat arbete framöver som politikutveckling i olika perspektiv.

Utfallet i förhandlingarna diskuterades såklart också och det är väl bara att konstatera att det för Vänsterpartiets del är bra och att vi fått igenom många viktiga politiska sakfrågor och dessutom fått bra medialt genomslag på det. Samtidigt är det tydligt att vi och regeringen har helt olika ambitionsnivå för välfärden och gör helt olika analyser över vad samhället behöver. Utmaningen blir att tydliggöra båda dessa delar för väljarna.

En närliggande fråga diskuterades också. Vänsterpartiet är med och styr i 99 kommuner och 13 landsting. Det är fler än under förra mandatperioden. Samtidigt så har Socialdemokraterna brutit rödgröna samarbeten med Vänsterpartiet på flera stora orter. Med anledning av detta så diskuterades hur vi kan utveckla våra strategier kring lokala samarbeten, både vad gäller arbete i opposition och i koalitioner.

Och på tal om brutna samarbeten så skedde ett av de mer uppmärksammade brytningarna i Malmö. Förra året fick Hanna Thomé, då kommunalråd i Malmö, Jörn Svensson-priset. Priset delas ut årligen till enskilda personer eller organisationer som arbetat för HBT-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Under helgen beslutade vi vart det hamnar i år. Under Vänsterdagarna i Malmö nästa helg kommer mottagarna av priset att presenteras. Men än så länge är det hemligt :)

 
Under helgen har vi också beslutat om ett mycket efterlängtat dokument. Nämligen ett strategi- och visionsprogram för tågtrafiken. Det kommer säkert att presenteras under vanliga former så jag ska inte avslöja något om innehållet här. Rapporten är mycket gedigen och väl genomarbetad och efter en del mindre synpunkter så godkände partistyrelsen slutresultatet under klang och jubel. Så håll utkick. Den är väl värd att läsa.

Partistyrelsen fick också en rapport från projektet med medlemsvärvning och medlemsvård. Projektet startades i halvårsskiftet och kommer preliminärt att pågå fram till årets slut. Syftet är helt enkelt att vässa arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård. Vi har fått mängder med nya medlemmar de senaste åren och är idag uppe i över 19 000. Det gäller ju att se till att alla dess vill vara kvar och helst bli ännu fler.

Dessutom har medlemstillströmningen till stora delar skett utan aktiv och medveten medlemsrekrytering. Tänk då vad vi kan göra med en större systematik i medlemsarbetet! Tanken är att projektet ska leda till ökad aktivitet och att vi växer både i medlemsantal och i andelen aktiva medlemmar. En manual för medlemsvärvning i långt format med en tillhörande lättläst lathund tas fram för att underlätta arbetet som ska startas i tre försöksdistrikt. Det kan nog bli riktigt bra.

Allra sist på dagordningen hamnade en diskussion om organisationen Revolution, tidigare Avanti, och om den är att betrakta som ett konkurrerande politiskt parti. Det blev en lång men bra diskussion även om partistyrelsen var väldigt oenig i frågan. Oenigheten kvarstod och efter en jämn omröstning stod det klart att organisationen är ett konkurrerande politiskt parti och att det därmed inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att vara aktiv i Revolution.

Jag tycker personligen att beslutet är olyckligt. Som jag ser det har vi inget att vinna på det men desto mer att förlora. Däremot så det har framställts som om att anledningen till att frågan lyfts är att det skulle vara ett generalangrepp på demokratin och marxismen i partiet och en del i en anpassning högerut. Den bilden vill jag vara tydlig med att jag inte ställer upp på. Nu hoppas jag bara att alla tar ett djupt andetag och inte gör det här till något större än vad det är.

Avslutningsvis nåt roligare. Om mindre än en vecka är det dags för årets händelse, Vänsterdagarna. 1100 deltagare. Plus funktionärer. En massa spännande seminarier med en rad intressanta paneldeltagare. Hur häftigt är inte det?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...