26 februari 2015

Rädda kvar Tuff tuff-tåget i Nybro!

Det har kommit till min kännedom att Tuff tuff-tåget i Nybro är hotat och kanske har gått sin sista sommar. Det får inte ske! Tuff tuff-tåget har sommartrafikerat Nybros gator sedan många år och har blivit ett värdefullt och uppskattat inslag i sommarnybro. Det är inte bara turister som åker utan även kommuninnevånare i alla åldrar.

Att det dessutom är gratis att åka med är värdefullt inte minst för de barn som inte har möjlighet att åka iväg från stan på lovet. Tåget har använts i en rad sommaraktiviteter där Gula Grillen stått som arrangör, med badturer från Kungshall som ett av många strålande exempel. Vad händer med detta om tåget skulle försvinna? Många barn skulle definitivt få ett sämre sommarlov, det är säkert.

Nu måste vi agera! Jag kommer att lämna in en interpellation (skriftlig fråga) till kommunalrådet Christina Davidsson (C) med krav på att hon agerar för att rädda Tuff tuff-tåget. Men nästa kommunfullmäktige ligger en månad bort och jag hoppas hon gör något långt innan dess. Vi kan inte luta oss tillbaka och riskera att vi plötsligt står där inför fullbordat faktum och blir utan tåget i sommar.

Tydligen är det så att tåget står inför stora investeringsbehov och att NFG (Nybro företagargrupp), som drivit det hittills, därför vill göra sig av med det. Jag kan ha en viss förståelse för det om det är så. Även om centrumhandeln såklart drar nytta av Tuff tuff-tåget, så är inte bara en fråga för handeln där. Det en fråga för hela kommunen och då kunde gott kommunen ta ett större ansvar.

Om det skulle behövas, varför inte köpa in det till kommunen för en billig peng? Sen kan man driva renoveringen och den fortsatta driften som ett arbetsmarknadsprojekt. Kanske riktat mot ungdomar? Det vore väl en utmärkt idé och en win-win-situation för alla parter? Ett tips jag fått till mig är att Frysdisken skulle kunna använda det i sin verksamhet för att göra utflykter osv.

Det tycker jag låter som en utmärkt idé och det finns säkert en rad andra idéer också som kan bidra till att utveckla Nybro på olika sätt. Men viktigaste just nu är att vi räddar kvar Tuff tuff-tåget i Nybro!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Självklart ska banker vara skyldiga att hantera kontanter

Många bankkunder är i dag upprörda över att de hindras ta ut eller sätta in sina pengar i kontanter på bankkontoren. Visst, digitaliseringen skapar nya möjligheter för näringslivet och för oss som konsumenter, men dagens situation påverkar samtidigt väldigt negativt.

Störst är problemet på landsbygden då det är långt emellan de bankkontor som finns. Är då det närmaste bankkontoret ett kontantlöst så ställer det till det. Bankerna som mer eller mindre vägrar att ta emot kontanter innebär att företag och föreningar inte kan bli av med dagskassor eller insamlingar på ett enkelt och säkert sätt.

Att bankerna slutar med kontanter är lite som att apoteken skulle sluta med medicin. Vänsterpartiet vill att bankerna ska bli skyldiga att hantera kontanter på ett enkelt, säkert och smidigt sätt, så länge kontanterna finns kvar.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

18 februari 2015

Det är dags att ta skolan tillbaka från marknaden

Från den 26 januari är Sverige helt unikt. Detta efter att Chiles kongress insett att det inte är hållbart att fortsätta tillåta vinstjakt i skolan. Därför har man nu satt stopp för det skolsystem som var (nästan) lika extremt som det svenska. Sverige är numera ensamt i världen om att tillåta vinster i skattefinansierade skolor.

Det var Pinochet-diktaturen som tvingade på Chilenarna extrema privatiseringar. Dessa saknade motsvarighet i världen – fram till att Sverige blev en experimentverkstad i privatisering. Sverige är nu ett av de länder som har privatiserats allra snabbast och är idag extremt i att tillåta vinstintresse i skolan. Svenska elever har blivit handelsvaror.
Privatiseringsivern har lett till att girigheten tagit över alltmer av skolan där nu privata aktörer, med stöd av högerpolitiker, leker affär. Skolan är en miljardindustri där skolbolag ser en lönsam marknad för den som lyckas. Riskkapitalägda Academedia har på bara ett år en rörelsevinst på nästan en halv miljard – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad.

Precis som i Chile har experimentet med att tillåta vinstjakt i skolan lett till att skillnaderna mellan elever som klarar sig bra och de som har det svårt i skolan blivit större och större. Det ska inte läggas på enskilda elever och föräldrar att välja ”rätt” skola. Alla skolor ska vara bra och alla elever ska ha rätt till bra utbildning.

Vad som behöver göras är alldeles uppenbart. Den svenska skolan behöver en ny politik där skolans mål är att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag. Skolan tillhör oss alla, elever, föräldrar, lärare. Det är dags att ta skolan tillbaka från marknaden.

Kaj Raving, partistyrelseledamot (V)

Politometern och intressant , , , , , ,

08 februari 2015

Rapport från partistyrelsen 7-8 februari 2015

Så var partistyrelsemötet över för denna gång och jag sitter som vanligt och författar den här rapporten på tåget hem. Mötet hölls på vintervackra Syninge kursgård. Är det nån form av tradition att alltid ha årets första möte där? Det glömde jag att fråga om. För visst är det väl fjärde året i rad som jag är där vid samma tid? Nog för att det är vackert i vinterskrud, men jag skulle gärna se att vi hade ett vår/försommarmöte där som omväxling.
Hanna Gedin på väg upp mot huvudbyggnaden på Syninge kursgård.
Hursomhelst. När lunch och formalia var avklarat så inleddes mötet med diskussioner kring kommande verksamhetsplan. Eftersom det inställda extravalet har ställt till det i planeringen så blev det idag inriktningsdiskussioner i smågrupper kring några givna frågeställningar om bland annat målgrupper och hur vi tar hand om alla nya medlemmar. Mycket av det som ska in i verksamhetsplanen pågår ju dock redan, både i form av partibygge och mer konkreta programarbeten.

Ett sådant programarbete är Eko-eko, ett ekologiskt-ekonomiskt program, som kongressen 2012 beslutade om. Där ska man visa ”hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. Dvs man arbetar med att koppla ihop klimat- och miljöfrågorna med vår övriga politik, framförallt vår ekonomiska politik. Detta är såklart ett stort arbete och tidsplanen har flera gånger reviderats. Nu beslutade vi att arbetet inte ”bara” resulterar i ett program som presenteras av partistyrelsen.

Istället ska man lägga fram en slutrapport i maj och därefter ska debatt och studier kring frågorna bedrivas under 2015 innan resultatet lyfts till kongressen 2016. Exakt hur det ska lyftas får OSG (organisations- och stadgegruppen) komma med förslag på. Dessutom ska arbetet samordnas med programkommissionens arbete. Jag tror att det är ett bra sätt att både inkludera fler i arbetet, men det blir även ett tillfälle att utbilda oss själva i dessa viktiga frågor.

Det inställda extravalet har ju ställt till det i schemat på flera områden. Vinster i välfärden-utredningen har exempelvis försenats. Uppgörelsen med regeringen gäller dock och arbetet går vidare. Att den budget vi hade förhandlat fram med regeringen föll, har tillsammans med Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen lett till helt nya förutsättningar och en helt nya roll för Vänsterpartiet som vi såklart ska utnyttja maximalt.

Som vanligt hade vi en aktuell politisk fråga på dagordningen. Fokus denna gång landade på det utrikespolitiska läget. Det blev spännande diskussioner kring Miljöpartiets svek kring vapenexporten till Saudiarabien, situationen i Ukraina och Syrien och inte minst Tysklands och Europeiska centralbankens försök att krossa Syritza. Dessutom lyftes Decemberöverenskommelsen, som lett till att SD tappat stora delar av sitt inflytande. Å andra sidan får ju SD hjälp av vissa små borgerliga partier (läs KD och FP) som ständigt bekräftar SD:s världsbild i alltmer desperata utspel.

Mötet avslutades i vanlig ordning med en radda rapporter. De flesta togs visserligen redan på lördagskvällen eftersom vi på grund av tidsbrist blev tvungna att stuva om lite i dagordningen, men några intressanta hade vi sparat. Bland annat fick vi en rapport om 8 mars-planeringen, vilket jag såklart inte tänker avslöja något om i förväg. Däremot tänker jag avslöja en del om medlemsstatistiken som vi fick rapporterad. Men det tar jag sist i inlägget.

Vi förrättade ju val nämligen också. Till SKL (Sveriges kommuner och Landsting) närmare bestämt, där vi fått en rödgrön majoritet och där Vänsterpartiet har fått en hel del poster, drygt 20 stycken. Över 100 personer hade nominerats till dessa platser. Verkligen ett lyxläge att ha så mycket bra folk att välja på. Extra kul är därför att Landstinget i Kalmar läns landstingsråd Linda Fleetwood fick en ersättarplats i sjukvårdsberedningen.

Medlemsstatistiken då? Strax. Först vill jag berätta att vi fick ett preliminärt bokslut presenterat. Vi har en stabil ekonomi och tack vare en försiktig budget och fler mandat efter valet så ser det underskott vi hade budgeterat med under valåret att istället bli till ett överskott. Förutom denna glädjande nyhet så vill jag berätta att vi hade en riktigt intressant feministisk utbildning också. Det är viktigt att upprätthålla de feministiska kunskaperna. För oss är ju feminismen en grundläggande del av vår politik – inte ett PR-trick.
Bo Leinerdal presenterar ett positivt preliminärt bokslut
Så, hur ser det då avslutningsvis ut med medlemsstatistiken? Jo, det ser alldeles strålande ut faktiskt! Antalet medlemmar är det största vi haft så länge vi haft hyfsat tillförlitliga register. Det i sin tur beror på att vi haft den största medlemstillströmning vi känner till att vi haft någonsin. Bara under förra året kom över 6000 nya medlemmar till. Bara i Kalmar län var medlemsökningen på nästan 34 procent. Nu har takten på medlemstillströmningen visserligen avtagit men bara under januari kom drygt 300 nya medlemmar till. Vi har dessutom anställt en person som ska jobba uteslutande med bland annat medlemsrekrytering.

Nu ska vi ”bara” se till att ta hand om alla nya medlemmar på ett bra sätt också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

05 februari 2015

Besök på asylskolan i Nybro

Som politiker i Lärande & Kulturnämnden (LoK) har jag som ambition att inte bara utgå ifrån vad jag läser i handlingar. Jag tycker att det är viktigt att jag kan bilda mig en egen uppfattning om verksamheten och hur den fungerar utifrån vad jag ser och hör genom att på plats tala med chefer och personal. Det ger mig en oerhörd trygghet när vi sen kommer till själva beslutsfattandet. Särskilt gäller detta med tanke på de omfattande besparingar som den centerledda borgerliga majoriteten i Nybro har beslutat om och som drabbar LoK värst.

Därför hade jag idag avsatt förmiddagen till att dels ett möte på Åkrahällsskolan för att träffa gymnasiechefen och en av rektorerna, som har hand även om vuxenutbildningen, och dels besöka asylskolan i Nybro. Mötet på Åkrahäll var nog så nyttigt och givande. Vi blev sittande i nästan två timmar och resonerade kring olika frågor kring gymnasiet och vuxenutbildningen. Men besöket på asylskolan var ändå dagens höjdpunkt och jag blev kvar där i över två timmar.

Asylskolan startades upp i september, i det närmaste i panik, när man insåg att platserna i de vanliga skolorna inte skulle räcka till för att ta emot alla asylsökande barn på ett bra sätt. Beslutet, att undervisa asylelever för sig istället för att direkt sätta dem i vanlig skola, var definitivt inte heller okontroversiellt. Jag var själv minst sagt tveksam till det hela när verksamheten drog igång.

Lärarna menade dock att det trots allt var ett lyckat grepp, och enligt dem var eleverna inne på samma linje. Efter dagens besök är jag nog böjd att hålla med. Med Asylskolan få eleverna en ”mjukare” övergång till det svenska skolsystemet, som i de flesta fall skiljer sig oerhört från det de är vana vid, genom att de får lära sig svenska normer och regler i en miljö där de inte genast ”döms” eller ”stämplas” när de gör fel.

Därmed inte sagt att det inte finns saker som kan förbättras och de sakerna tar jag med mig. Framförallt tar jag dock med mig bilden av den vetgirighet och den glädje barnen visade. För visst var det väldigt intressant att höra om verksamheten, men roligast var när jag satt med på en lektion och fick ta del av deras kunskapstörst. Barnen å andra sidan tyckte tveklöst att det var roligast när de fick försöka lära mig några arabiska ord. Det gick sådär, men jag har med mig en fusklapp hem så jag kan öva lite… =)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...