02 januari 2015

Klassklyftorna dödar

Monica Åberg Yngwe är docent i folkhälsovetenskap och har nyligen slutrapporterat projektet Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation. Där har hon analyserat följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige.

Jag har tidigare skrivit om att hälsa och ohälsa är en fråga om klass, så resultatet överraskar knappast, men det skrämmer: Klassklyftorna dödar och särskilt tydligt är detta för kvinnor.

Allra sämst tycks det alltså vara för kvinnor med låga inkomster som halkar efter mer än alla andra. Bland de kvinnor som tjänar sämst har dödlig­heten till och med ökat sedan 1990-talet, trots att ­andra gruppers dödlighet har minskat.
Forskarna Naoki Kondo och Monica Yngwe Åberg kunde visa att det finns ett signifikant samband mellan den relativa inkomsten och dödligheten. De kunde också visa att dödligheten sjönk mer bland män med mycket höga inkomster än bland de med låga inkomster. Bland kvinnor med låga inkomster ökade till och med dödligheten sedan 1990-talet för de med lägst inkomster, trots att andra gruppers dödlighet under den här perioden sjunkit.
Daniel Swedin beskriver i Aftonbladet vad det handlar om.
När det pratas om att Sverige är det OECD-land där andelen fattiga ökat mest under 15 år så är det här det man menar. Det är det här det betyder när SCB meddelar att var sjunde svensk har så låga ­inkomster att den medför risk för fattigdom.

När vi får kritik från FN:s barnfond för att vi tillåter barn att falla djupare i fattigdom än vad jämförbara länder gör så handlar det om det här.
Nu krävs givetvis en helt annan politik än den som högerregeringen fört. En fördelningspolitik som minskar klyftorna och skapar ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle. I budgeten som Vänsterpartiet gjorde upp med regeringen fanns åtminstone antydningar i den riktningen. Låt oss hoppas att Vänsterpartiet får än större genomslag under kommande budgetförhandlingar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...