14 december 2014

V vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret

Detta är ett svar på en insändare från ”Realisten som tidigare röstat M i 35 år”. Hen körde den vanliga visan om att ingen har någon lösning på "flyktingproblemet" Och såklart att det är bättre att som SD säger "hjälpa flyktingarna på plats".

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Fler rika västländer borde ta ett betydligt större ansvar, men det innebär inte att Sverige kan frånsäga sig ansvar. Behovet av genomgripande förändringar av flyktingmottagandet är dock stort. Jag har tyvärr inte plats att här redogöra för alla åtgärder Vänsterpartiet föreslår.

Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik snarare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och mer resurser till välfärden. Det går utmärkt att läsa mer på vår hemsida om hur vi vill åstadkomma detta, liksom hur vi vill förbättra svenskundervisningen och bättre ta till vara de erfarenheter och resurser invandrare har med sig till Sverige.

Det råder ingen tvekan om att situationen på flera håll är mycket svår och närmast ohållbar. Vissa kommuner har under senare år tagit emot betydligt fler nyanlända än andra. Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden och fortfarande finns det rika och välmående kommuner som inte tar emot några eller väldigt få flyktingar. Vänsterpartiet vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret.

Avslutningsvis. Över 50 miljoner människor är på flykt i världen. Så många har det inte varit sen andra världskriget. Sverige, ett av världens rikaste länder, tar emot en bråkdel av dem. De allra flesta blir kvar i betydligt fattigare länder i konflikternas närområde. Inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Att då som SD säga att man ska ”hjälpa folk på plats” samtidigt som man minskar biståndet med närmare 40 miljarder klingar bara falskt.
Sverigedemokratisk hjälpinsats.
Bilden är ritad av Max Gustafsson. Köp gärna hans bok Det rånade folket.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...