25 december 2014

SD - högerns stabila stödhjul

SD har under fyra års tid kunnat fälla högerregeringens budget. Det har de valt att inte göra. Istället har de stött regeringen i nästan varenda viktig omröstning i riksdagen. SD har exempelvis aktivt bidragit till en ökad skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare genom att fälla ett rödgrönt förslag som krävde att pension inte skulle beskattas hårdare än lön.

I riksdagen är SD med och sänker skatten för banker och för rika. De har röstat emot att Fas 3 ska läggas ner, de har röstat emot att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser, de har röstat emot att folk med otrygga anställningar ska anställas på riktigt efter 24 månader. Man har fällt förslag om bättre ersättnings­nivåer i a-kassan. Osv, osv, osv.

I budgetomröstningen kunde SD valt att bara rösta på sin egen budget baserad på egna hittepå-siffror. De valde istället att aktivt rösta bort sänkt pensionärsskatt, förbättrad förlossningsvård, mer personal inom äldreomsorgen, gratis läkemedel för barn, bättre a-kassa och en massa annat. Vinnare på detta är, återigen, de med höga inkomster, förlorare är arbetslösa, sjuka och pensionärer.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

14 december 2014

V vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret

Detta är ett svar på en insändare från ”Realisten som tidigare röstat M i 35 år”. Hen körde den vanliga visan om att ingen har någon lösning på "flyktingproblemet" Och såklart att det är bättre att som SD säger "hjälpa flyktingarna på plats".

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Fler rika västländer borde ta ett betydligt större ansvar, men det innebär inte att Sverige kan frånsäga sig ansvar. Behovet av genomgripande förändringar av flyktingmottagandet är dock stort. Jag har tyvärr inte plats att här redogöra för alla åtgärder Vänsterpartiet föreslår.

Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik snarare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och mer resurser till välfärden. Det går utmärkt att läsa mer på vår hemsida om hur vi vill åstadkomma detta, liksom hur vi vill förbättra svenskundervisningen och bättre ta till vara de erfarenheter och resurser invandrare har med sig till Sverige.

Det råder ingen tvekan om att situationen på flera håll är mycket svår och närmast ohållbar. Vissa kommuner har under senare år tagit emot betydligt fler nyanlända än andra. Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden och fortfarande finns det rika och välmående kommuner som inte tar emot några eller väldigt få flyktingar. Vänsterpartiet vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret.

Avslutningsvis. Över 50 miljoner människor är på flykt i världen. Så många har det inte varit sen andra världskriget. Sverige, ett av världens rikaste länder, tar emot en bråkdel av dem. De allra flesta blir kvar i betydligt fattigare länder i konflikternas närområde. Inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Att då som SD säga att man ska ”hjälpa folk på plats” samtidigt som man minskar biståndet med närmare 40 miljarder klingar bara falskt.
Sverigedemokratisk hjälpinsats.
Bilden är ritad av Max Gustafsson. Köp gärna hans bok Det rånade folket.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

08 december 2014

SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket

Vinnare är de med höga inkomster, förlorare är arbetslösa, sjuka och pensionärer. Det är effekten av att SD fortsatte sin tradition av att agera stödparti åt det borgerliga blocket när de i onsdags röstade för Alliansens budget. Det innebar att budgeten som har förhandlats mellan Vänsterpartiet och regeringen föll, liksom alla de viktiga satsningar för jämställdhet och jämlikhet som Vänsterpartiet fått igenom:

50 miljoner till äldreomsorgen i Kalmar län – borta.
10 miljoner till en tryggare förlossningsvård i Kalmar län – borta.
Sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer – borta.

Gratis medicin för barn, höjd a-kassa, slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och höjd sjuk-och aktivitetsersättning, höjd socialbidragsnorm för barn, permanent stöd till kvinnojourerna, lägre taxa i kulturskolan, höjt underhållsstöd osv, osv. Allt detta och mer därtill är nu borta. Vinnare på det är de med höga inkomster, förlorare är alla vi som vill ha en välfärd man kan lita på.

Under fyra års tid har SD kunnat fälla högerregeringens förslag. I stället har man röstat med den högerregeringen i 90 procent av fallen. Efter onsdagens omröstning är det inte bara tydligt att det är maktspelet i sig som är viktigast för SD. Det är också tydligare än någonsin att SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

04 december 2014

Flash: Rasismen utgör basen för SD

Det är rasismen som är den gemensamma faktorn för SD:s väljare. Det slås fast i en ny undersökning.

Jag vet, det borde inte vara så förvånande att väljarbasen för ett rasistiskt parti utgörs av rasister. Men jag har, som så många andra, ändå närt en tanke, en förhoppning, om att det ändå i många fall egentligen handlade om missnöjesyttringar. Att man kände sig sviken av samhället. Att det handlade om politikerförakt. Inte främst rasism.

Jag hade fel. Det är rasismen som utgör basen för SD.

Eller som Peter Hedström, professor och föreståndare på Institutet för analytisk sociologi, IAS, på Linköpings universitet och Tim Müller, filosofie doktor och forskare på samma institution, uttrycker det: "Det som är utmärkande för SD-väljarna är deras extremt intoleranta och främlingsfientliga attityder" De presenterar sin forskning, där de bland annat kommit fram till slutsatsen ovan, på DN Debatt.
SD-väljarna [är] en påtagligt avvikande grupp i det svenska samhället. I jämförelse med övriga partiers väljare framstår SD-väljarna som extrema i sin intolerans och främlingsfientlighet. De nya SD-väljarna vid 2014 års riksdagsval skiljer sig i detta avseende bara marginellt från dem som röstade på SD vid förra valet.
Självklart, som brukligt är när det skrivs negativt om SD så tog det inte lång tid innan hotelserna började trilla in.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...