25 november 2014

Välkommen satsning på kvinnojourer

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. Vänsterpartiet anser liksom Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inte minst genom att ge ett stabilt statligt grundstöd till landets kvinno- och tjejjourer.
Kvinnojourerna gör idag ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor ökar. Även barnen som bevittnat våld får stöd där. Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Antalet kvinnor som söker hjälp ökar dock stadigt, liksom antalet barn. Det blir därför allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

För vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor och ett av kraven i budgetförhandlingarna med regeringen var därför att stödet till kvinnojourerna måste öka. Att landets kvinnojourer under lång tid oftast saknat stabil finansiering och tvingats hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik. Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras ofta livsviktiga verksamhet möjlig att fungera.

Att Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen nu drivit igenom att 100 miljoner kronor om året satsas på ett ordentligt statligt grundstöd för kvinnojourerna innebär att fler kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det. Det är ett mycket välkommet besked och ett viktigt feministisk steg.

Kaj Raving, Vänsterpartiet
Christel Rüdiger Karlsson, Roks Hultsfred/Vimmerby

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...