04 november 2014

En historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet

Igår började Transtorpskolans elever i sin nya skola, det renoverade Annexet på Paradisskolan. Det är på tiden att eleverna äntligen får tillgång till nyrenoverade lokaler, men det är tragiskt att det inte blev Transtorpskolans lokaler som renoverades. Nu kommer de att rivas istället. Det hela är inget annat än en historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet.
Inte så att jag tror att flytten till Annexet kommer innebära någon katastrof, men det är sämre för eleverna, som får det trängre, en sämre skolgård, utebliven gymnastik osv. Dessutom är det betydligt sämre för kommunen utifrån en rad olika anledningar. Inte minst eftersom beslutet är så korkat kortsiktigt.

Visst, att renovera Transtorpskolan skulle på kort sikt kostat mer än renoveringen av Annexet gjort. Runt tio miljoner, kanske mer. I den summan ingick dock att förskolan Gazellen (som ligger intill Transtorpskolan) renoverades OCH att en ny förskoleavdelning byggdes i samband med att Transtorpskolan renoverades.

Mellan förskola och skola har det också funnits en samordning som gett både ekonomiska och pedagogiska vinster. En samordning som kunde ha utvecklats ytterligare till gagn för såväl elever som kommunen. Dessa samordningsvinster försvinner nu istället helt, samtidigt som renoveringsbehovet av Gazellen kvarstår och behovet av nya förskolelokaler är skriande.

Som lök på laxen så fick vi inför sommaren veta att en annan av Nybros centrala skolor, Fagerslättskolan, är full. inför 2016 är situationen där ohållbar.  Jag varnade redan från början att det skulle kunna bli brist på skolplatser i centrala Nybro vid en nedläggning av Transtorpskolan. Nu får jag rätt, innan skolan ens har rivits.

Jag vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag har därför hela tiden varit trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället har jag sagt jag ja till att renovera skolan. Ett beslut byggt på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Gång på gång har jag argumenterat för att riva upp beslutet att lägga ner och riva Transtorpskolan. Som enda parti argumenterade Vänsterpartiet för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen.

Som enda parti budgeterade Vänsterpartiet i våras för renovering och fortsatt drift av skola. Senast vid Lärande och kulturnämndens möte för några veckor sedan yrkade jag, med hänvisning till bristen på skolplatser, att nämnden skulle gå till fullmäktige för att få beslutet upprivet och sedan istället återaktualisera en renovering.

Dessvärre har jag hela vägen talat för döva öron. Istället har prestigen och kortsiktigheten firat triumfer. Det är tragiskt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...