29 november 2014

Rapport från partistyrelsemötet 28-29 november 2014

Så var det sista partistyrelsemötet för 2014 till ända. Mötet avslutades med en påminnelse om att redan nu boka in Vänsterdagarna 2015, som går av stapeln 5-7 juni. Det blir garanterat årets händelse med 1000 vänsterpartister och mängder med häftiga seminarier på Stadionmässan i Malmö. Det vill man ju absolut inte missa. Jag vet att jag kommer vara där i alla fall.

När kalendern ändå är framme så kan man boka in en härlig vårkongress 2016 också. Partistyrelsen (PS) beslöt nämligen att kalla till kongress 5-8 maj 2016. Den uppmärksamme ser att detta blir fyra dagar, vilket förhoppningsvis leder till att vi hinner med alla frågor och slipper stryka något från dagordningen, vilket skedde sist. Var vi ska vara är dock inte klart, så intresserade partiföreningar får väl hålla sig framme nu. Personligen tycker jag att Nybro vore väldigt lämpligt, även om det möjligen kunde bli lite trångt i Folkets hus ;-)

Mötet inleddes dock med en tillbakablick. Jonas Wikström, sammankallande i den valanalysgrupp som vi vid oktobermötet beslutade att tillsätta, var på plats och gav oss en liten förhandsdragning kring den rapport som gruppen kommer lämna när den blir klar. En del av det som presenterades var sådant man kunde ana redan, medan annat var mer överraskande.

Utifrån valanalysgruppens rapport, den organisatoriska valutvärdering och de enkätutvärderingar som gjorts, kommer nu en inom partistyrelsen utsedd valutvärderingsgrupp göra en sammantagen politiks utvärdering som ska presenteras för PS vid februarimötet. Efter detta kan vi sedan landa i vad vi kan förbättra inför valrörelsen 2018 och, inte minst, se till att ta tillvara på allt det som vi faktiskt gjorde rätt i år.

Vi kommer också att behöva fundera över vad vi ska prioritera. Visserligen ser den budget som vi antog för partiet betydligt ljusare ut än den gjort tidigare år, men vi är långt ifrån ett rikt parti. Behoven och allt vi skulle vilja göra kommer säkerligen aldrig att kunna matchas av storleken på vår plånbok. Vi kommer alltid att ha för lite pengar. Men, som sagt, det ser lite ljusare ut och vi kan göra några välbehövliga och offensiva satsningar.

En av de största satsningarna blir att investera i ett nytt medlemsregister, vilket förhoppningsvis kommer att glädja en och annan medlemsansvarig. Vidare budgeterade vi för en satsning på att förbättra vår medlemsvärvning och vår kampanjverksamhet och vi har också budgeterat för att göra egna opinionsundersökningar och analyser. Dessutom kommer vi att ha samlat ihop betydligt mer pengar i valfonden 2018 än vi hade till årets val.

Förutom ovanstående så hann vi med att anta en alkoholpolicy, förrätta en del val, anta ett tillägg i dokumentet Nolltolerans mot rasism och diskutera extraval. Det sistnämnda var den aktuella politiska frågan för mötet och även om det inte är så sannolikt att det blir något sådant så gäller det att ha en beredskap för alla eventualiteter. Som vänsterpartister kan vi dock i vilket fall stå raka i ryggen och säga att vi tar ansvar för Sveriges framtid. Det är annat än man kan säga om Alliansen och SD.

Avslutningsvis så kan jag berätta att efter att Vänsterpartiet nu under hösten så framgångsrikt förhandlat om budgeten med S/MP-regeringen så var det nu dags att blicka framåt. PS beslutade därför om en ordning för hur vi ska agera i frågor som rör samarbetet med regeringen även under resten av mandatperioden. Där ingår att vi gärna gör upp i frågor där vi finner det lämpligt, men vi är tveklöst ett oppositionsparti. Det är utifrån den utgångspunkten vi kommer att utgöra det verkliga vänsteralternativet i svensk politik under den kommande mandatperioden.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

25 november 2014

Välkommen satsning på kvinnojourer

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. Vänsterpartiet anser liksom Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inte minst genom att ge ett stabilt statligt grundstöd till landets kvinno- och tjejjourer.
Kvinnojourerna gör idag ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor ökar. Även barnen som bevittnat våld får stöd där. Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Antalet kvinnor som söker hjälp ökar dock stadigt, liksom antalet barn. Det blir därför allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

För vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor och ett av kraven i budgetförhandlingarna med regeringen var därför att stödet till kvinnojourerna måste öka. Att landets kvinnojourer under lång tid oftast saknat stabil finansiering och tvingats hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik. Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras ofta livsviktiga verksamhet möjlig att fungera.

Att Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen nu drivit igenom att 100 miljoner kronor om året satsas på ett ordentligt statligt grundstöd för kvinnojourerna innebär att fler kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det. Det är ett mycket välkommet besked och ett viktigt feministisk steg.

Kaj Raving, Vänsterpartiet
Christel Rüdiger Karlsson, Roks Hultsfred/Vimmerby

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 november 2014

Påhittade siffror och rena lögner - SD har tagit plats i kommunfullmäktig

Är hemkommen från ett kommunfullmäktigemöte där SD tyvärr spelade en stor roll. Samuel Älgemalm, tvåa på SDs lista i Nybro och ökänd från Växjö visade att han är en riktig rasist med noll koll. Under kvällens fullmäktige gjorde han debut i talarstolen här. Under frågan om skattesatsen(!) så gick han upp och började yra om att kostnaderna för socialbidrag för asylsökande ökat till 124 miljoner kronor i Nybro kommun! Skattesatsen nämnde han inte ens.

Att 124 miljoner är mer än 10% av kommunens budget borde få en vettig människa att fundera på om detta verkligen kan stämma. Låter det verkligen rimligt? Nej, det gör det såklart inte, men det hindrade inte Samuel att framhärda när jag påpekade detta OCH det faktum att Migrationsverket står för kostnaden för asylsökande och att kommunens kostnad för socialbidrag för asylsökande alltså är noll (0) kronor.

Efter lite raskt detektivarbete från närvarande tjänstemän så kunde jag visa var siffrorna han använde egentligen kom ifrån. De hade, såklart, inget med socialbidrag för asylsökande att göra över huvud taget utan handlade om antalet asylsökande personer i Nybro. Men inte ens när jag läste upp stycket ordagrant gav han sig. Nej, då började han istället hitta på nya siffror att slänga sig med tills Ronja Ismail (FP) frågade honom hur mycket han själv (han är ursprungligen från Iran) kostat samhället. Då blev han knäpptyst.

Påhittade siffror och rena lögner. Är det sådant man ska behöva vänja sig vid nu när SD på allvar har tagit plats i fullmäktige?

23 november 2014

Avskaffa det otyg som kallas allmän visstid

Andelen otrygga anställningar är uppe på rekordnivåer. Det visar LO i sin rapport Anställningsformer år 2014. 618 200 personer, 15 procent, har någon form av tidsbegränsad anställning - nästan alla av dessa vill ha ett fast jobb.


Som så ofta är det en fråga om klass och kön. För som Ingvar Persson skriver i Aftonbladet, så inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb. Nä, det är främst arbetare och kvinnor som tvingas stå ut med dessa otrygga jobb. Mest utsatta är dock ungdomar. Mer än varannan ungdom under 24 år, som faktiskt har lyckats få en anställning, har ett otryggt jobb. Det är åt h-e!

Högern vill få oss att tro att otrygga jobb och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler arbeten, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben. Och det är ingen slump att det blivit så utan medvetna politiska beslut, vilket Anne-Li Lehnberg konstaterar i Flamman:
Att det blivit så här är inte en slump. Politiska beslut har steg för steg förskjutit normen från fast anställning. Utvecklingen började redan tidigt på 90-talet. Men de senaste åtta åren med borgerlig regering har den snurrat på snabbare.  
2007 infördes anställningsformen allmän visstid, där arbetsgivare inte behöver motivera varför någon skulle vara visstidsanställd. Vikariat och allmän visstid kan dessutom staplas på varandra för att bli år av otrygghet för den anställde. Det finns inte heller någon begränsning för hur många på en arbetsplats som kan vara allmänna visstidare. Allmän visstid står för två tredjedelar av de otrygga anställningarna.
Därför vore en bra början för att komma till rätta med problemet att slopa allmän visstidsanställning. Det finns andra anställningsformer som kan ersätta den. Om det alls är nödvändigt. Klarade arbetsgivare sig innan 2007, borde det inte vara några problem nu heller.
Alla borde ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är en förutsättning för varje person att skapa sig ett fast och tryggt liv. Därför borde regeringen se till att snarast avskaffa det otyg som kallas allmän visstid. Den anställningformen har inget existensberättigande utan syftar bara till att skapa en otrygg arbetsmarknad med mer lätthanterliga arbetare.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

17 november 2014

SD vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden

Vänsterpartiet har nu fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är så en stor majoritet av svenska folket vill ha det.

Men att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för istället för att hamna som vinster i privata fickor, det kan SD inte acceptera. SD låtsas visserligen gärna vara bekymrad över välfärden och har anpassat sin retorik till att nästan alla i Sverige faktiskt vill ha en god välfärd, utan vinstintresse. Man låtsades därför i valrörelsen att man var emot vinstslöseriet i välfärden.

Bakom bluffretoriken om att värna välfärden så är dock sanningen att man vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden, precis som den övriga högern. SD skiter fullständigt i om välfärden utarmas genom att riskkapitalbolag för ut miljard efter miljard till olika skatteparadis. Liksom övriga högerpartier säger man därför att man tänker stoppa överenskommelsen som Vänsterpartiet fått till.

SD lever visserligen på att ge muslimer i synnerhet och invandrare i allmänhet skulden för alla de problem som kommer av det kapitalistiska samhället. Men sanningen är att SD gärna låter girigheten styra och lydigt springer riskkapitalisternas ärenden. SD är helt enkelt riskkapitalisternas bästa vän.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 november 2014

Höjd a-kassa nödvändigt för ett tryggare samhälle

Vänsterpartiet har länge drivit på för en bättre a-kassa och har nu fått genomslag för detta i budgetförhandlingarna med regeringen. Såväl golvet som taket höjs vilket innebär att fler kommer att få ut 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. A-kassan kommer att fungera mer som den försäkring som den faktisk är.
Vänsterpartiet tror att ett land som byggs på trygghet och en välfärd man kan lita på, är i grunden starkare än ett land där otrygghet och rädsla får råda. Om otrygghet hade varit medicinen mot arbetslösheten, så hade vi haft full sysselsättning i Sverige idag. Det har vi inte.

Ingenstans i västvärlden har a-kassan sänkts mer än i Sverige och bara en bråkdel av alla heltidsarbetande får idag ut 80 procent. En vanlig industriarbetare får idag inte ut mer än drygt halva sin lön vid arbetslöshet. Högerns arbetslinje är i praktiken inget annat än en fattigdomslinje.

En bra a-kassa är bra för samhällsekonomin. En rimlig ersättning från a-kassan gör att även de som för stunden står utan sysselsättning har möjlighet att fortsätta efterfråga produkter. Detta leder till att svenska företag och samhället i stort inte drabbas lika hårt när folk blir arbetslösa.

Höjningen av a-kassan är helt nödvändig för att börja bygga ett tryggare och mer solidariskt samhälle.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

04 november 2014

En historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet

Igår började Transtorpskolans elever i sin nya skola, det renoverade Annexet på Paradisskolan. Det är på tiden att eleverna äntligen får tillgång till nyrenoverade lokaler, men det är tragiskt att det inte blev Transtorpskolans lokaler som renoverades. Nu kommer de att rivas istället. Det hela är inget annat än en historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet.
Inte så att jag tror att flytten till Annexet kommer innebära någon katastrof, men det är sämre för eleverna, som får det trängre, en sämre skolgård, utebliven gymnastik osv. Dessutom är det betydligt sämre för kommunen utifrån en rad olika anledningar. Inte minst eftersom beslutet är så korkat kortsiktigt.

Visst, att renovera Transtorpskolan skulle på kort sikt kostat mer än renoveringen av Annexet gjort. Runt tio miljoner, kanske mer. I den summan ingick dock att förskolan Gazellen (som ligger intill Transtorpskolan) renoverades OCH att en ny förskoleavdelning byggdes i samband med att Transtorpskolan renoverades.

Mellan förskola och skola har det också funnits en samordning som gett både ekonomiska och pedagogiska vinster. En samordning som kunde ha utvecklats ytterligare till gagn för såväl elever som kommunen. Dessa samordningsvinster försvinner nu istället helt, samtidigt som renoveringsbehovet av Gazellen kvarstår och behovet av nya förskolelokaler är skriande.

Som lök på laxen så fick vi inför sommaren veta att en annan av Nybros centrala skolor, Fagerslättskolan, är full. inför 2016 är situationen där ohållbar.  Jag varnade redan från början att det skulle kunna bli brist på skolplatser i centrala Nybro vid en nedläggning av Transtorpskolan. Nu får jag rätt, innan skolan ens har rivits.

Jag vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag har därför hela tiden varit trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället har jag sagt jag ja till att renovera skolan. Ett beslut byggt på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Gång på gång har jag argumenterat för att riva upp beslutet att lägga ner och riva Transtorpskolan. Som enda parti argumenterade Vänsterpartiet för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen.

Som enda parti budgeterade Vänsterpartiet i våras för renovering och fortsatt drift av skola. Senast vid Lärande och kulturnämndens möte för några veckor sedan yrkade jag, med hänvisning till bristen på skolplatser, att nämnden skulle gå till fullmäktige för att få beslutet upprivet och sedan istället återaktualisera en renovering.

Dessvärre har jag hela vägen talat för döva öron. Istället har prestigen och kortsiktigheten firat triumfer. Det är tragiskt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...