29 september 2014

Tre interpellationer som visar på Vänsterpartiets framgångar i Nybro

Ikväll var jag på mitt sista kommunfullmäktige för mandatperioden. När vi samlas för nästa fullmäktige i oktober så är det ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet på plats. Det känns onekligen bra. Vad som också kändes bra var att Vänsterpartiets framgångsrika arbete under mandatperioden bekräftades flera gånger under kvällen. Bakgrunden till dessa framgångar är tre av de interpellationer (skriftliga frågor) som jag ställt i fullmäktige under mandatperioden.

26 mars 2012 ställde jag en fråga till dåvarande kommunalrådet Markus Lund om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska barnfattigdomen, och effekterna av densamma, i Nybro kommun. Följen av interpellationen blev bland annat att fullmäktige hade barnfattigdom som tema vid ett möte, där Rädda Barnen stod för ett utbildningspass. Viktigast var dock att Folkhälsoutskottet fick i uppdrag att arbeta särskilt med ta fram åtgärder för att minska och motverka barnfattigdom, vilket påpekades när Folkhälsoutskottet ikväll redogjorde för sitt arbete.

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till 18 juni 2012 vill säga. Då lyckades jag nämligen få Markus Lund att i ett svar på min interpellation lova att rätt till heltid skulle införas i kommunen. När omsorgsnämnden ikväll presenterade sin verksamhet så fick vi veta att äldreboendet Strandvägen nu skulle påbörja ett försök med rätt till heltid efter modell från Emmaboda (där det varit framgångsrikt).

En av de allra sista punkterna på dagordningen ikväll innebar också är en av våra viktigaste framgångar under mandatperioden. Bakgrunden till att den punkten fanns på dagordningen är den interpellation som jag 13 juni i år ställde till kommunalrådet Mikael Svanström där jag efterfrågade tidiga integrationsinsatser för de asylsökande som kommer till Nybro. En lyckad integrering tjänar nämligen alla på, det var vi helt överens om och arbetet med att ta fram en modell för integrationsarbetet påbörjades genast.

Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället, det är nästan alla överens om. Däremot är det helt orimligt att de som kommer som nyanlända asylsökande ska behöva vänta på uppehållstillstånd och adress i Nybro innan de kan delta i exempelvis svenskundervisning. Viktig och värdefull tid går till spillo för såväl den enskilde, som samhället. I den modell som presenterades skulle detta åtgärdas.

Under rubriken Förstärkning av kommunens integrationsarbete togs så ikväll beslutet att kommunstyrelsen får ett övergripande ansvar för att samordna integrationsfrågorna mellan berörda nämnder och myndigheter. Dessutom ska ytterligare resurser satsas för att ge våra nya invånare ett bra mottagande och de bästa förutsättningarna till att etablera sig i samhället och bidra till Nybro kommuns tillväxt. En modell helt i linje med de tidiga integrationsinsatser som jag efterfrågade i interpellationen.

Dessa tre stora och viktiga framgångar är bara några exempel på vad vi i Vänsterpartiet har lyckats uppnå med våra tre av 49 mandat i kommunfullmäktige - trots att vi suttit i opposition.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...