29 september 2014

Tre interpellationer som visar på Vänsterpartiets framgångar i Nybro

Ikväll var jag på mitt sista kommunfullmäktige för mandatperioden. När vi samlas för nästa fullmäktige i oktober så är det ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet på plats. Det känns onekligen bra. Vad som också kändes bra var att Vänsterpartiets framgångsrika arbete under mandatperioden bekräftades flera gånger under kvällen. Bakgrunden till dessa framgångar är tre av de interpellationer (skriftliga frågor) som jag ställt i fullmäktige under mandatperioden.

26 mars 2012 ställde jag en fråga till dåvarande kommunalrådet Markus Lund om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska barnfattigdomen, och effekterna av densamma, i Nybro kommun. Följen av interpellationen blev bland annat att fullmäktige hade barnfattigdom som tema vid ett möte, där Rädda Barnen stod för ett utbildningspass. Viktigast var dock att Folkhälsoutskottet fick i uppdrag att arbeta särskilt med ta fram åtgärder för att minska och motverka barnfattigdom, vilket påpekades när Folkhälsoutskottet ikväll redogjorde för sitt arbete.

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till 18 juni 2012 vill säga. Då lyckades jag nämligen få Markus Lund att i ett svar på min interpellation lova att rätt till heltid skulle införas i kommunen. När omsorgsnämnden ikväll presenterade sin verksamhet så fick vi veta att äldreboendet Strandvägen nu skulle påbörja ett försök med rätt till heltid efter modell från Emmaboda (där det varit framgångsrikt).

En av de allra sista punkterna på dagordningen ikväll innebar också är en av våra viktigaste framgångar under mandatperioden. Bakgrunden till att den punkten fanns på dagordningen är den interpellation som jag 13 juni i år ställde till kommunalrådet Mikael Svanström där jag efterfrågade tidiga integrationsinsatser för de asylsökande som kommer till Nybro. En lyckad integrering tjänar nämligen alla på, det var vi helt överens om och arbetet med att ta fram en modell för integrationsarbetet påbörjades genast.

Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället, det är nästan alla överens om. Däremot är det helt orimligt att de som kommer som nyanlända asylsökande ska behöva vänta på uppehållstillstånd och adress i Nybro innan de kan delta i exempelvis svenskundervisning. Viktig och värdefull tid går till spillo för såväl den enskilde, som samhället. I den modell som presenterades skulle detta åtgärdas.

Under rubriken Förstärkning av kommunens integrationsarbete togs så ikväll beslutet att kommunstyrelsen får ett övergripande ansvar för att samordna integrationsfrågorna mellan berörda nämnder och myndigheter. Dessutom ska ytterligare resurser satsas för att ge våra nya invånare ett bra mottagande och de bästa förutsättningarna till att etablera sig i samhället och bidra till Nybro kommuns tillväxt. En modell helt i linje med de tidiga integrationsinsatser som jag efterfrågade i interpellationen.

Dessa tre stora och viktiga framgångar är bara några exempel på vad vi i Vänsterpartiet har lyckats uppnå med våra tre av 49 mandat i kommunfullmäktige - trots att vi suttit i opposition.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

24 september 2014

Ansvaret ligger på Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet

Någon vecka innan valet träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av högerregeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad. Den utförsäkringslinje som regeringen Reinfeldt införde är inget annat än en skam för Sverige.

En ny regering måste snarast sätta stopp för denna utförsäkringslinje som bara gjort sjuka sjukare, ökat klyftorna och tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom. De rödgröna var redan inför valet 2010 överens om att sjukförsäkringssystemet behöver förändras och utförsäkringarna stoppas. Därför är det oroande att stefan Löfven (S) nu avvisar regeringssamverkan med Vänsterpartiet.

Istället söker han nu samverkan högerut, mot just de partier som för att finansiera sina skattesänkningar har kastat ut tusentals svårt sjuka från sjukförsäkringen till en tillvaro av ovisshet, otrygghet och fattigdom. Dessa sjuka står nu, precis som Susanne gjort, helt utanför systemet och tvingas leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Många hade satt sitt hopp till en rödgrön regering.

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser som gör att cancersjuka måste ange dödsdatum för att tillåtas vara sjuka. Om detta var vi rödgröna partier ense.

Efter att högerregeringen under lång tid envetet hållit fast vid en sjukförsäkring som kastar ut människor i otrygghet så måste nu en ny regering skapa ett system som är rättssäkert och inte sparkar på de som redan ligger. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera något annat. Ansvaret ligger nu på Löfven och Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

19 september 2014

Vi behöver en regering som tror på landsbygden

Under lång tid har vi sett hur landsbygden avfolkas, hur offentlig service dras bort och hur privat service blir allt svagare eller försvinner helt. När staten avvecklar Försäkringskassan, post, polis och apotek så försämras förutsättningarna för privat service. Då försvinner även bankkontor, byns affär och bensinmack. När staten överger en ort vem är det då som skall tro på den?

En ny regering måste vända den här utvecklingen och ta de ökande klyftorna mellan stad och landsbygd på allvar. Vänsterpartiet ställs nu dessvärre utanför regeringen när Stefan Löfven vill söka samarbete högerut, till de partier som i allt väsentligt har vänt landsbygden ryggen under sina åtta år vid makten. Det är beklagligt för alla oss som bor på landsbygden.

Vänsterpartiet menar att en levande landsbygd är nödvändig för att få en grön hållbar lösning i framtiden. Vi vet att landsbygden har en enorm potential och med rätt stöd som utformas i dialog med rörelser, företag och boende på landsbygden så kan landsbygdens förutsättningar tas tillvara och landet hållas ihop.

Vi har ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter. De ekonomiska stöden till landsbygdens service behöver utökas kraftigt men framförallt behöver statens åtagande på landsbygden stärkas, de boende på landsbygden få större inflytande över de insatser och pengar som föreslås. Staten måste helt enkelt tro på landsbygdens livskraft och förmåga.

Vi vill att servicen på landsbygden ska stärkas. Här är några av alla våra förslag som skulle ha stor betydelse för Kalmar läns utveckling;
  • Förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för småföretag. Detta då utvecklingen av landsbygdsturism gynnar och samspelar med utvecklingen av lokal livsmedelsproduktion.
  • Inför ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet, mindre volymer av varor etc., vilket är en förutsättning för en fungerande daglig varumarknad på landsbygden.
  • Att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och företag i hela landet.
  • Att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande mobiltelefoni genom att mobilföretagen med en avgift är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land.
  • Vi vill se en kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden. De närmaste två åren vill satsa 2 miljarder mer än den borgerliga regeringen för att landsbygden ska ha tillgång till en utbyggd infrastruktur.
  • Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd och underlätta dispensmöjligheter för drivmedelsmackar i glesbygden med låg omsättning genom lagregleringar som inte äventyrar yttre miljön eller säkerheten.
  • Att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed livsnödvändiga läkemedel i hela landet.  Att en avgift tas ut av samtliga apotek som en procentsats av omsättningen och används för att garantera tillgången till apotek på landsbygd och i glesbygd.
Med våra förslag ges servicen på landsbygden möjligheter, vi tror på landsbygden och vill ge den de bästa förutsättningarna. Det kommer vi att kämpa för, även i opposition.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

12 september 2014

Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra

Häromdagen träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av regeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Valet om några dagar handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? Ett samhälle där sjuka människor berövas sitt människovärde.

Eller vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke? Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. Den 14 september är det du som avgör.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

10 september 2014

Vänsterpartiet utmanar girigheten med sex timmars arbetsdag

Låter man bara girigheten och egoismen styra i politiken så löser sig allt. Det tycks vara högerregeringens politiska drivkraft och riktpunkt. Vänsterpartiet menar att ett Sverige som byggs med solidaritet, rättvisa och omtanke i grunden är starkare och bättre. Robin Hood bör vara idol och ledstjärna, inte Sheriffen av Nottingham.

Regeringen har sänkt skatterna för de största bankerna med åtskilliga miljarder, slumpat bort välfärd till riskkapitalister – och såklart, sänkt skatterna för de rikaste. Igen. Bankdirektörer och riskkapitalister klias på ryggen medan klassklyftorna når nya rekordnivåer. De rikare blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare.

Den känsla av trygghet och stabilitet som präglat Sverige har bytts ut mot en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd och ett mindre jämställt samhälle. En hel ungdomsgeneration har lämnats i sticket. Alla drabbas när vi får ett sämre samhälle, men kvinnor har drabbats hårdast av regeringens politik.

Vänsterpartiet utmanar den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi är en garant för att det finns ett rättvisealternativ i svensk debatt. När en alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära och kära - då vill vi ge människor tid att leva.

Att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en reform som kostar långt mindre än högerregeringens skattesänkningar. Det är också en feministisk reform som på allvar utmanar dagens maktstruktur byggd på girighet och egoism. Det är därför den skrämmer regeringen så.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

06 september 2014

"Jag hade inget människovärde"

Igår var jag i Oskarshamn och träffade Susanne. Anledningen var att jag tycker att sjukförsäkringen är en av valrörens mest bortglömda frågor, trots att det är få frågor som så tydligt handlar om vilken sorts samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? För mig är svaret enkelt.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. I det samhället har Susanne och alla andra i hennes situation ett människovärde. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Högerregeringens val är tydligt. Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” För att kunna sänka skatterna för de rikaste har han utifrån dessa "hälsosamma risker" med berått mod kastat ut tusentals sjuka i otrygghet och fattigdom.
Vänsterpartiets val är lika tydligt. Ingen blir friskare av att man blir fattig, ingen blir frisk av att man råkar passera en fastslagen tidsgräns. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Vi behöver en sjukförsäkring ger människor en chans att bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga.

Att höra Susannes berättelse var skakande trots att jag (allt för många gånger) hört liknande berättelser tidigare. Läs hennes historia du också och tänk sedan på vilket samhälle du vill ha när du lägger valsedeln i valurnan.

Här hittar du artikeln med Susanne: - Jag hade inget människovärde

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...