24 augusti 2014

Så vill jag ge våldsutsatta #rättattgåvidare

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. För ett tag sen fick jag ett kort från Sollentuna Kvinnojour. De vill ha svar på frågan Tycker du att våldsutsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa. Det lika självklara som korta svaret är: Ja! I verkligheten är det dock givetvis inte riktigt så enkelt. Här följer därför ett något längre svar också.

Kommunerna kan nämligen i många fall inte erbjuda våldsutsatta kvinnor ett lämpligt boende p.g.a. den generella bristen på bostäder. Även om våldsutsatta bör få förtur så hjälper det föga om det inte finns några bostäder att få förtur till. I stället blir kvinnorna kvar längre än de behöver på jouren eller tvingas hålla till godo med otrygga tillfälliga bostäder. I vilket fall leder det till ohållbara och oacceptabla situationer för Kvinnojourerna och den drabbade kvinnan.

Att det byggs bra lägenheter till rimliga priser är därför en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för våldsutsatta kvinnors och barns boende. Kommunen har ett självklart ansvar i detta då planering och utveckling av bostadsområden ligger på deras bord. Kommunerna måste också bli bättre på att samarbeta över gränserna när det gäller boendefrågan, t.ex. genom att bilda resurspooler med boenden för de personer som utsatts för våld i nära relationer.

Det är dock statens ansvar att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar för att byggandet verkligen ska bli av. Här har högerregeringen, som på så många andra områden misslyckats totalt. Man har överlämnat ansvaret till marknaden och följden är att bostadsbrist är mer regel än undantag i dagens Sverige. Även på mindre orter i glesbygd.

Vänsterpartiet vill möta bostadsbristen med ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året. En majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag kan man fördubbla antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag. För att lösa den akuta bostadsbristen vill vi införa ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

I Vänsterpartiets Sverige ska alla som utsatts för våld i nära relation ha rätt att gå vidare och börja ett nytt liv och leva i bra bostäder till rimliga kostnader någonstans där de kan vara trygga.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...