31 augusti 2014

Det är nog med vinstjakt nu!

En stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden. Det är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till lunch för att vinsten ska öka. Det får vara nog med det nu!
Sverige är ett av de länder som har privatiserats allra snabbast. Vi är en experimentverkstad i privatisering. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Det är helt unikt är det att den svenska staten inte bryr sig om vem som äger skolan. Tidigare hade vi sällskap av Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Så nu står vi ensamma.

Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. Inom privat välfärd generellt är heltiderna färre, anställningarna otryggare – och de anställda färre. Så blir det när riskkapitalbolag gör allt för att maximera vinsterna. Dessa vinster som försvinner från välfärden motsvarar minst 23000 undersköterskor.

Vänsterpartiet har presenterat en tidsplan för hur vinsterna i välfärden ska tas bort. Nu är det dags att avsluta vinstjakten. Vi vet att vi har ett massivt stöd för få bort vinstintresset från välfärden. Med det stödet i ryggen är det fullt möjligt att stopp detta vinstexperiment som har fått pågå alldeles för länge nu. Vi är många som längtar efter att få ett slut på det och istället bygga en välfärd att lita på.

Det är nog med vinstjakt nu! Vi vill ha en trygg välfärd utan vinstintressen. Välfärden är inte till salu.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 augusti 2014

Så vill jag ge våldsutsatta #rättattgåvidare

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. För ett tag sen fick jag ett kort från Sollentuna Kvinnojour. De vill ha svar på frågan Tycker du att våldsutsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa. Det lika självklara som korta svaret är: Ja! I verkligheten är det dock givetvis inte riktigt så enkelt. Här följer därför ett något längre svar också.

Kommunerna kan nämligen i många fall inte erbjuda våldsutsatta kvinnor ett lämpligt boende p.g.a. den generella bristen på bostäder. Även om våldsutsatta bör få förtur så hjälper det föga om det inte finns några bostäder att få förtur till. I stället blir kvinnorna kvar längre än de behöver på jouren eller tvingas hålla till godo med otrygga tillfälliga bostäder. I vilket fall leder det till ohållbara och oacceptabla situationer för Kvinnojourerna och den drabbade kvinnan.

Att det byggs bra lägenheter till rimliga priser är därför en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för våldsutsatta kvinnors och barns boende. Kommunen har ett självklart ansvar i detta då planering och utveckling av bostadsområden ligger på deras bord. Kommunerna måste också bli bättre på att samarbeta över gränserna när det gäller boendefrågan, t.ex. genom att bilda resurspooler med boenden för de personer som utsatts för våld i nära relationer.

Det är dock statens ansvar att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar för att byggandet verkligen ska bli av. Här har högerregeringen, som på så många andra områden misslyckats totalt. Man har överlämnat ansvaret till marknaden och följden är att bostadsbrist är mer regel än undantag i dagens Sverige. Även på mindre orter i glesbygd.

Vänsterpartiet vill möta bostadsbristen med ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året. En majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag kan man fördubbla antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag. För att lösa den akuta bostadsbristen vill vi införa ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

I Vänsterpartiets Sverige ska alla som utsatts för våld i nära relation ha rätt att gå vidare och börja ett nytt liv och leva i bra bostäder till rimliga kostnader någonstans där de kan vara trygga.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 augusti 2014

Rapport från partistyrelsen 22-23 augusti 2014

Det här blir en väldigt kort rapport från helgens partistyrelsemöte efter det ägnades nästan helt åt diskussioner kring olika strategier för vårt agerande inför valet och, inte minst, efter valet. Bland annat fick vi besök av en företrädare från Enhedslistan som delade med sig av deras erfarenheter som oppositionsparti i Danmark.

Till skillnad från dem så är vi tydliga med att vi vill sitta i en rödgrön regering. Det är det populäraste regeringsalternativet hos svenska folket och det alternativ som har bäst förutsättningar att ställa SD utan inflytande. Gemensamt med Enhedslistan har vi dock att vi inte kommer att sätta oss i en regering med borgerliga partier.

Ändå är det bara vi som är tydliga med att det är det regeringsalternativet vi vill ha - en rödgrön regering utan borgerliga restprodukter i form av Jan Björklund eller Annie Lööf som ministrar. Så vill man se förändring på riktigt efter valet så är en röst på Vänsterpartiet det enda säkra alternativet.

Vi hann faktiskt med att behandla några frågor utöver strategidiskussionerna. Bland annat så beslöt vi vem som skulle tilldelas Jörn Svensson-priset. Mottagaren har arbetat hårt för att få upp hbtq-frågor på den politiska dagordningen - och lyckats väl med det dessutom. Vem det är är dock inte officiellt ännu. Så det kan jag inte avslöja.

Förutom de sedvanliga rapporterna så hade vi också behandlandet av en ny alkoholpolicy på dagordningen. Där landade vi dock i att den behövde återremitteras för justeringar. Så där har jag heller inget att berätta nu...

Så nog om detta. Nu har vi ett val att vinna så att jag efter nästa PS kanske kan berätta något om hur det går i förhandlingarna om att bilda en ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti :-)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

20 augusti 2014

Varför prioriterar regeringen bort välfärden för RUT?

På senare tid har det blossat upp en debatt om Vänsterpartiets förslag att avskaffa RUT-bidraget. Jimmy Loord (KD) är en av alla regeringsföreträdare som nu går till storms för ett avdrag för hushållstjänster samtidigt som välfärden krakelerar, tågen snart har slutat gå och resultaten i skolan har sjunkit till rekordlåga nivåer. Jag kan bara konstatera att politik handlar om att prioritera och RUT är ett tydligt exempel på det...
Alla de miljarder kronor som vi skattebetalare gemensamt betalat in till RUT hittills, dessa pengar lever nämligen inte sitt eget liv utan kommer från någon annanstans i ekonomin. Det är pengar som har tagits från vår gemensamma välfärd där tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor försvunnit från våra gamla, barn och sjuka. Pengarna skulle alltså ha kunnat läggas på att bygga ut välfärden istället för att subventionera städhjälp och bartenders för höginkomsttagare.

Fakta är att RUT-bidraget i störst utsträckning används av höginkomsttagare och kostar mycket för ett fåtal arbetstillfällen med problematiska arbetsvillkor. Så frågan man som RUT-förespråkare bör svara på är följande: Varför är det så mycket viktigare att lägga pengarna på att subventionera städhjälp åt friska personer i stället för att se till så att vi får fler undersköterskor i omsorgen, fler lärare i skolan och fler sjuksköterskor i vården?

Varför prioriterar regeringen bort välfärden för RUT? RUT-bidraget innebär att pengar omfördelas från den ensamma mamman i Nybro och fattigpensionären i Mönsterås till direktören i Lidingö och damen i päls och alldeles för stor våning på Östermalm. För mig är det självklart att samhällets stöd ska fördelas utifrån behov - inte möjligheten att betala för sig. Det är inte rimlig att samhällets gemensamma resurser används såhär ojämlikt.

I debatten försöker högern få det att framstå som att vi ser ner på anställda inom RUT-branschen. Inget kunde vara mer felaktigt. Det är Vänsterpartiet som står upp för de anställdas arbetsvillkor genom bland annat krav på rätt till heltid och en politik för att minska andelen osäkra anställningar. Denna debatt bör handla om vilka prioriteringar samhället ska göra. Vänsterpartiet vill inte förbjuda inköp av städtjänster, men varför ska statliga pengar gå till skattesubventioner för just detta?

Att RUT-avdraget numera också subventionerar läxhjälp till barn vars föräldrar har råd att köpa den, stärker vår övertygelse ytterligare. Vi ser en alltmer segregerad skola där barns möjligheter att få utbildning ser olika ut beroende på de bor och vilka föräldrar de har. Riskkapitalbolag får driva skolor där ”olönsamma” elever väljs bort, sedan förs vinsten på våra skattepengar ut ur landet. Det får vara nog med detta nu. Välfärden är inte till salu. Barns utbildning är inte till salu.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

09 augusti 2014

När tåget kom till Örsjö

Idag skrevs historia i Örsjö då det första persontåget på 38 år stannade där i samband med att såväl de nya Krösatågen som själva stationen i Örsjö invigdes. Det gamla stationsområdet har nämligen fått ett mötesspår och en perrong för pendlare. Jag var på plats när stationen invigdes under pompa och ståt av det mycket aktiva byalaget. Byalaget kommer även att stå för skötsel av biljettautomat och perrong.
Uppslutningen från Örsjöborna var mycket god.
Att tåget nu kom till byn (nåja) är såklart oerhört glädjande och viktigt för bygdens utvecklingsmöjlighetert. Som ordförande i byalaget, Roy Runmark, säger till P4 Kalmar "Man vänder kurvan från en avvecklingsbygd till utvecklingsbygd". Redan innan invigningen ska detta ha märkts av med inflyttning av barnfamiljer och ökade huspriser.
Även för för Nybro som kommun är denna inflyttning viktig. Det ska självklart vara attraktivt att leva, bo och driva företag på landsbygden i Nybro. Stationen i Örsjö ger helt nya förutsättningar för kommunen att växa även utanför stadsgränsen vilket jag tror är avgörande om vi ska närma oss vår vision om 25000 invånare. Hela kommunen har allt att vinna på om Örsjö utvecklas och växer.
Jag tror att det finns alla förutsättningar för att framtiden blir ljus för Örsjös del.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

06 augusti 2014

Bemanningsföretagens syfte är inte att fylla ett arbetskraftsbehov

"Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb, de fyller bara det arbetskraftsbehov som finns ute i kundföretagen". Det konstaterar Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, och Kent Ackholt, ombudsman för LO, i en replik till Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv. Jag skulle kalla deras konstaterande är en underdrift och till och med en försköning av verkligheten.

För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Konsekvenserna av detta har vi sett särskilt efter att den ekonomiska krisen slog till 2008. Antalet bemanningsanställda har ökat lavinartat inom LO-yrkena. Trygga anställningar blev över en natt förvandlade till utsortering och arbetslöshet. Istället gjorde olika bemanningsföretag entré, inte sällan med handplockad personal.

Som väntat har inte detta lett till att arbetslösheten minskat. Behovet av arbetskraft ökar såklart inte bara för att fler anställs via bemanningsföretag. Snarare tvärtom. Man behöver ju inte ha en arbetsstyrka som är anpassad för att klara lite olika orderstockar, eller ens en arbetsstyrka som klarar av att någon är sjukskriven. Man behöver helt enkelt inte ha lika många anställda. Det finns ju bemanningsföretag.


Men företagen anställer inte via bemanningsföretag för att fylla ett arbetskraftsbehov. Det är tydligt att företagen i kristider passat på att varsla fast anställda för att sedan ta in bemanningsanställda. Det gör de för att det skapar en flexibel personal, slit- och slängvaror, som kan anpassas efter produktionstakten. Om företaget får mindre ordrar är det bara att säga upp de bemanningsanställda och anställa dem igen när produktionen ökar.

Bemanningsföretagens syfte är inte att fylla ett arbetskraftsbehov. Det handlar helt enkelt om makten på arbetsmarknaden. Med trygga anställningar får man anställda som kan organisera sig fackligt, som vågar säga ifrån, kräva en bra arbetsmiljö, högre löner osv osv. Den som är anställd får helt enkelt mer makt över sitt arbetsliv. Genom att låta bemanningsföretagen breda ut sig så löser man det "problemet" och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav.

För mig och Vänsterpartiet är det självklart att alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. På Vänsterpartiets kongress 2012 togs ett beslut om att verka för ett förbud mot bemanningsföretag. Det är vi ensamma om i riksdagen om att vilja.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

01 augusti 2014

(V)i har många ”välfärdspopulister” på vår sida

Vänsterpartiets kamp för att sätta stopp för vinstintresset har ett massivt stöd och vårdbolagen är oroliga inför valet. Det är stora vinster som står på spel för deras del. Därför tar nu Ulrika Östlund, ordförande för Vårdföretagarna, strid mot vad hon kallar ”välfärdspopulismen”. ”Välfärdspopulister” är då alltså alla vi som vill att skattepengar avsedda för vård ska gå till vård och inte hamna i privata fickor.
Alla bidrag till välfärden behövs menar Östlund. Jag menar att alla pengar behövs i välfärden. Då kan man inte fortsätta låta mångmiljardbelopp förvinna iväg i privata vinster. I stället för riskkapitalbolag vill Vänsterpartiet se personalkooperativ eller bolag utan vinstuttag. Med vårt förslag är de privata aktörerna välkomna att fortsätta driva sina verksamheter - om allt överskott återinvesteras och går tillbaka till vården.

Nu försvinner istället varje år miljard efter miljard som vi skattebetalare betalat in för att få en så bra vård som möjligt ner som vinster i privata fickor. Inte sällan hamnar pengarna i olika skatteparadis. En granskning som Dagens Nyheter gjort visar att enbart de fem största vårdkoncernerna gjorde en vinst på 1,2 miljarder kronor 2012. På denna vinst betalade de bara 26 miljoner i bolagsskatt!

Det är inte så konstigt att det folkliga motståndet mot detta slöseri med skattepengar är stort. Sveriges Radio Kalmars undersökning visar att i Kalmar län anser så gott som alla att vinstintresset ska bort ur välfärden. Vi i Vänsterpartiet har många ”välfärdspopulister” på vår sida och vi kompromissar inte! Vinstintresset ska bort ur välfärden!

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...