28 juli 2014

Staten bör garantera bra mobiltäckning i hela landet

Att ha tillgång till snabbt bredband och god mobiltäckning framstår som en självklarhet för varje storstadsbo. Så här års är det många som besöker platser där det inte alls är lika självklart. Stora delar av landet består av landsbygd som drabbas av att marknaden inte intresserar sig för att det ska finnas mobiltäckningen och bredband i hela landet. Själv kan jag använda mobilen hemma, eller åtminstone på tomten – ibland. Trots att det ser bra ut på täckningskartan.
 
Såhär ser mottagningen allt som
oftast ut hemma hos mig.
Att den enda säkra mobiltäckningen finns på en kulle 200 meter hemifrån får många att nicka igenkännande. Bredbandet via telejacket fungerar åtminstone oftast, men hastigheten och stabiliteten imponerar knappast på någon. Att försöka kolla på livesändningar eller liknande på datorn är inte sällan lönlöst. Alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. I ett modernt samhälle är detta därför illa nog, även om det för mig mest är irritationsmoment.

För andra betyder detta dock att det blir omöjligt att driva sitt företag på landsbygden. En väl fungerande infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna både för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer. Många är de företagare som fått benen undanslagna för att mobiltäckning och bredbandshastighet inte möter dagens krav. Eller för att den fasta telefonin helt sonika monteras ner.

Tillgång till telefoni och bredband är en förutsättning för landsbygdens fortlevnad och krävs för att företagare ska kunna verka på landsbygden. Vänsterpartiet anser därför att staten bör garantera fast telefoni och bra mobiltäckning i hela landet. En avgift bör införas för samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentsats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt.

Utöver detta vill Vänsterpartiet öka stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige och att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning av alla aktörer som jobbar med den utbyggnaden. Regeringen Reinfeldt och Centern har övergett landsbygden. När marknaden får styra avfolkas landsbygden samtidigt som det blir bostadsbrist i storstäderna.

Vi vet att landsbygd och storstad behöver varandra och vi har en politik som ger goda förutsättningar för människor att bo och arbeta där de vill. Telefoni och bredband är centrala delar av det. Det är också järnvägar och lokal service. För att detta ska fungera behövs ett gemensamt ansvar. Om vi ska ha en fungerande välfärd på landsbygden måste det ske genom gemensamma investeringar. Marknadskrafterna löser inte landsbygdens problem.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...