28 juli 2014

Staten bör garantera bra mobiltäckning i hela landet

Att ha tillgång till snabbt bredband och god mobiltäckning framstår som en självklarhet för varje storstadsbo. Så här års är det många som besöker platser där det inte alls är lika självklart. Stora delar av landet består av landsbygd som drabbas av att marknaden inte intresserar sig för att det ska finnas mobiltäckningen och bredband i hela landet. Själv kan jag använda mobilen hemma, eller åtminstone på tomten – ibland. Trots att det ser bra ut på täckningskartan.
 
Såhär ser mottagningen allt som
oftast ut hemma hos mig.
Att den enda säkra mobiltäckningen finns på en kulle 200 meter hemifrån får många att nicka igenkännande. Bredbandet via telejacket fungerar åtminstone oftast, men hastigheten och stabiliteten imponerar knappast på någon. Att försöka kolla på livesändningar eller liknande på datorn är inte sällan lönlöst. Alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. I ett modernt samhälle är detta därför illa nog, även om det för mig mest är irritationsmoment.

För andra betyder detta dock att det blir omöjligt att driva sitt företag på landsbygden. En väl fungerande infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna både för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer. Många är de företagare som fått benen undanslagna för att mobiltäckning och bredbandshastighet inte möter dagens krav. Eller för att den fasta telefonin helt sonika monteras ner.

Tillgång till telefoni och bredband är en förutsättning för landsbygdens fortlevnad och krävs för att företagare ska kunna verka på landsbygden. Vänsterpartiet anser därför att staten bör garantera fast telefoni och bra mobiltäckning i hela landet. En avgift bör införas för samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentsats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt.

Utöver detta vill Vänsterpartiet öka stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige och att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning av alla aktörer som jobbar med den utbyggnaden. Regeringen Reinfeldt och Centern har övergett landsbygden. När marknaden får styra avfolkas landsbygden samtidigt som det blir bostadsbrist i storstäderna.

Vi vet att landsbygd och storstad behöver varandra och vi har en politik som ger goda förutsättningar för människor att bo och arbeta där de vill. Telefoni och bredband är centrala delar av det. Det är också järnvägar och lokal service. För att detta ska fungera behövs ett gemensamt ansvar. Om vi ska ha en fungerande välfärd på landsbygden måste det ske genom gemensamma investeringar. Marknadskrafterna löser inte landsbygdens problem.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

25 juli 2014

Vänsterpartiet har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och styre i Nybro kommun

Socialdemokraterna går idag ut med att de bryter samarbetet med Moderaterna inför valet. Man går nu till val som eget parti. Det är ett utspel som varken förvånar eller imponerar. Socialdemokraterna blir alltid rödare när det börjar närma sig valet. Den gångna mandatperiden talar dock sitt tydliga språk om hur högern dominerat efter att Socialdemokraterna bröt samarbetet med oss i Vänsterpartiet.

Bland det första vi gjorde efter valet, när V och S fortfarande samarbetade, var att införa en av Sveriges skarpaste upphandlingspolicys. Den innehöll bland annat krav på kollektivavtal och meddelarskydd, liksom andra sociala och miljömässiga krav. Vi var överens om att Nybro kommun ska handla med schyssta villkor. Att avskaffa denna policy var bland det första Socialdemokraterna gjorde när de bildade ny majoritet med Moderaterna.

Exemplen på Socialdemokraternas kantring kan göras många, men det senaste exemplet är nog också det tydligaste: "Privatiseringar kommer aldrig bli ett socialdemokratiskt mål" skrev Socialdemokraterna på sin hemsida 2011. Det var då det. Efter tre års samarbete med Moderaterna gick socialdemokrat efter socialdemokrat upp i talarstolen och talade sig varma för den största privatiseringen i Nybro kommuns historia.

Det är uppenbart att Vänsterpartiet behövs i Nybropolitiken! Vi är det enda partiet i Nybro kommunfullmäktige som inte har något problem med att skilja höger från vänster. Vi går till val som ett självständigt parti men vi har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och styre i Nybro kommun. Vi tror inte på att lämna över till marknaden att lösa kommunens problem, utan är beredda att själva ta ansvar för de utmaningar som vår kommun står inför.

Nybro kommun behöver en majoritet som sätter kampen för en god välfärd främst och upphör med utförsäljningspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. Det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister fortsätter att regera med borgerliga partier. En majoritet där borgerliga partier fortfarande ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik.

Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en majoritet fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön majoritet utan borgerliga partier. Vi behövs för att lösa de stora utmaningar som Nybro kommun står inför. Vi är beredda att ta fullt majoritetsansvar, precis som vi gjort tidigare. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull.

Nybro är inte till salu! Vänsterpartiet är inte till salu!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 juli 2014

Tack arbetarrörelsen för semestern!

Som så många andra har jag just nu semester. Det är en av alla de välfärdsreformer som kom till tack vare Vänsterpartiets och den övriga arbetarrörelsens idoga arbete för bättre villkor för arbetarna. Detta var också en av alla de välfärdsreformer som moderaterna inte ville skulle bli verklighet utan röstade nej till. Precis som man tidigare röstat nej till två och tre veckors semester och senare även till den femte semesterveckan.
Så när du ligger där i hängmattan - skänk en tanke åt alla de som kämpat för din rätt att ligga där. Och tänk på att den rätten, och andra rättigheter som arbetarrörelsen kämpat till sig, inte är så självklara som man kan tro. Fortsätter vi inte kämpa, såsom tidigare generationer gjort, så kan våra rättigheter rullas tillbaka och deras kamp göras ogjord fortare än man kan ana.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

20 juli 2014

En NEJ-sägande majoritet

Majoriteten (S, M, SPI, MP) har nu beslutat om utförsäljning av kommunala lägenheter och fastigheter. I debatten kring detta har vi i Vänsterpartiet, som inte tror på att privatiseringar kommer att leda till att marknaden löser alla problem åt oss, framställts som nej-sägare. Inte minst av Socialdemokraterna. Men låt oss granska vilka som är de verkliga nej-sägarna i kommunen.

Bland det första vi gjorde efter valet 2010 var att vi, innan Socialdemokraterna valde att styra med Moderaterna istället, införde en av Sveriges skarpaste upphandlingspolicys. Den innehöll bland annat krav på kollektivavtal och meddelarskydd, liksom andra sociala och miljömässiga krav. För oss är det en självklarhet att Nybro kommun ska handla med schyssta villkor.

Att avskaffa denna policy var dessvärre bland det första som den nya S, M, SPI, MP-majoriteten beslutade om. Vänsterpartiet krävde att frågan skulle återremitteras och behandlas på nytt så att man kunde hitta en skarpare skrivning kring kollektivavtalskravet och samtidigt täppa till en lång rad andra luckor som fanns i förslaget, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Men vi ger inte upp utan gör ett nytt försök att få Nybro kommun att ställa tydliga krav vid upphandlingar. Vita jobb-modellen handlar om att ställa sociala bas-villkor för att undvika svartjobb och att oseriösa företag konkurrerar genom dumpning av löner och anställningsvillkor. Vi hoppades att alla fackligt aktiva socialdemokrater nu skulle ta sitt förnuft till fånga. Vi hade fel.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Från Vänsterpartiets sida har vi flera gånger föreslagit sänkta arvoden för oss politiker. Besparingen som detta skulle leda till ville vi lägga på att bevara Transtorpskolan.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Istället höjde de sina arvoden och lade ner Transtorpskolan. Listan på saker som Socialdemokraterna på samma sätt sagt nej till kan göras nästan hur lång som helst. Och de säger nej trots att kostnaderna för våra förslag varit obefintliga eller fullt ut finansierade.

Fördubbla stödet till kvinnojouren? Socialdemokraterna sade NEJ!

Fria arbetskläder inom kommunen? Utbildning i meddelarfrihet och meddelarskydd för chefer och personal? Satsning på äldreomsorgen? Satsning på minskade barngrupper i förskolan? Facklig rösträtt i NBAB:s styrelse? En fond för att bevara landsbygdsskolorna? Bli bättre på att återbruka kommunala inventarier? Utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sistaårselever?

Allt detta och mycket därtill har majoriteten under Socialdemokraterna sagt NEJ till. Däremot säger man glatt JA till den största privatiseringen i Nybro kommuns historia. Allt ovan och mycket därtill har Vänsterpartiet sagt ja till. Däremot säger vi nej till att sälja ut Nybrobornas gemensamma egendomar. Avgör sen vilka som egentligen är nej-sägare.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 juli 2014

Utförsäkringskedjan - det handlar om vilket samhälle vi vill ha

Det var länge sen jag skrev något om sjukförsäkringen. Inte för att något förändrats till det bättre. Svårt cancersjuka tvingas fortfarande jobba och utförsäkringskedjan skördar nya offer. Men när man har skrivit om en fråga många gånger så känns det som om man bara upprepar samma sak igen.

Men skit i det! Det får väl bli upprepning då, för utförsäkringslinjen är ju ändå en av valets viktigaste frågor, inte minst därför att det så grundläggande visar på skillnaderna i människosyn. Det handlar i botten om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett "sköt dig själv och skit i andra"-samhälle som präglas av girighet och egoism? Eller vill vi ha ett samhälle man kan lita på, som styrs utifrån solidaritet och omtanke?

Högerregeringens val är tydligt. Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” För att kunna sänka skatterna för de rikaste har han utifrån dessa "hälsosamma risker" med berått mod kastat ut tusentals sjuka i otrygghet och fattigdom.

Andelen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökar och och de passar allra sämst in i högerregeringens extrema system. Tusentals utförsäkrade står nu helt utanför systemet med regeringens utförsäkringslinje. Värst drabbade är kvinnor och lågutbildade arbetare. De tvingas istället leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Detta samtidigt som sjukförsäkringen ger miljarder i överskott till statskassan.

Vänsterpartiets val är lika tydligt. Ingen blir friskare av att man blir fattig, ingen blir frisk av att man råkar passera en fastslagen tidsgräns. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Vi behöver en sjukförsäkring ger människor en chans att bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga.

Ett av de bästa seminarierna jag var på i Almedalen arrangerades av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Det handlade om hur särskilt människor med psykisk ohälsa drabbas av regeringens utförsäkringsregler. Inte minst om hur oron för ekonomin förvärrar situationen eller får människor att helt enkelt ge upp och försvinna ur statistiken trots att de är sjukare än nånsin. Det var tyvärr inget nytt, men likväl skrämmande och sorgligt att höra.

Det positiva var att det var tydligt att Vänsterpartiet har en politik som stämmer väl med vad som efterfrågades. För det ska självklart inte finnas någon gräns för hur länge man tillåts vara sjuk. Däremot behövs det tidsgränser för när den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd. Dessutom behöver både golvet och taket i sjukpenningen höjas. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man har oturen att bli sjuk. Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk.

Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och det behöver upprepas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

10 juli 2014

Vänsterpartiet vill sänka skatten för pensionärer

Många pensionärer har svårt att få ekonomin att gå ihop, och de betalar idag dessutom högre skatt än de som arbetar. De allra flesta av dem med låga pensioner är kvinnor. För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst och att skatteklyftan mellan arbetande och pensionärer måste slutas.

I vår budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för de pensionärer som har lägst inkomster. Genom vårt förslag förbättras ekonomin för dem med låga pensioner samtidigt som rättvisan i skattesystemet ökar. Nu, två månader senare, har Socialdemokraterna kommit fram till att vårt förslag var bra och vill genomföra vår politik.

Om detta, att en pensionär måste kunna leva anständigt på sin pension, skriver jag tillsammans med Ulla Andersson (V), ekonomiskpolitisk talesperson och Wiwi-Anne Johansson (V), ledamot i Socialförsäkringsutskottet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

07 juli 2014

En re(S)a från privatiseringskritiker till privatiseringskramare

Hans Dahlström (S), politisk veteran i Nybro, slog för tre år sedan fast att "Privatiseringar kommer aldrig bli ett socialdemokratiskt mål." och ondgjorde sig över att kommunchefen föreslog utförsäljning av fastigheter. Detta med motiveringen "Men när pengarna är slut för försäljningen vad finns kvar då?". 

Tobias Fagergård har på sin blogg beskrivit detta - och hur sedan Hans Dahlström har lärt sig älska det han hatade.

För det var då det. Vid kvällens fullmäktige var han istället en av de socialdemokrater som var uppe i talarstolen och talade sig varm för majoritetens (S, M, SPI, MP) utförsäljning av kommunala lägenheter och fastigheter. Privatisering har sedan samarbetet med Moderaterna inleddes uppenbarligen blivit ett Socialdemokratiskt mål, även för Hans Dahlström.

Stora delar av det som arbetarrörelsen mödosamt har byggt upp ska nu, under ledning av socialdemokraterna, säljas för att generera vinst i privata fickor. Den fria marknaden ska tydligen lösa alla problem i deras värld. Säljer man bara ut så leder det till utveckling tycks vara mantrat. Här ska privatiseras. Här ska säljas ut! Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig ställa upp på!

Det är beklämmande, skrämmande och tragiskt att se socialdemokraterna i Nybros utveckling sedan samarbetet med moderaterna inleddes.

03 juli 2014

Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Den politiska majoriteten (S, M, SPI och MP) i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad kommunala fastigheter. Det handlar om att sälja ut sådant som vi äger gemensamt, du, vi och alla andra invånare i Nybro kommun. Vi i Vänsterpartiet vill därför att vi invånare i Nybro kommun ska få säga vad vi tycker genom en folkomröstning om denna utförsäljning.

Den politiska majoriteten resonerar tydligen tvärtom. Man har bråttom att genomföra privatiseringen utan att höra vad folket i Nybro tycker om att vår gemensamma egendom säljs ut. Man vill inte ge Nybros invånare, eller alla de hyresgäster som berörs, en ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar. Det är dessutom en affär där demokratin konsekvent har satts på undantag. Det tycker vi är fel!
Utförsäljningen blir den största privatiseringen av vår gemensamma egendom i Nybros historia. Det tycker inte vi att privatiseringsivrande politiker ska kunna göra hur som helst utan att fråga oss som invånare först. Det finns inget skäl att stressa fram en affär, utan vi vill att Nybros invånare får säga sitt innan en eventuell försäljning kan bli aktuell. Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Gemensam egendom äger vi tillsammans, folket i Nybro kommun. Därför vill vi folkomrösta om utförsäljningspolitiken!

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...