09 juni 2014

Kvinnojourerna behöver stabilt stöd

Sveriges Radios temavecka om våld i nära relationer, #enavalla, är en viktig satsning som belyser ett av våra stora samhällsproblem. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Kvinnor och män drabbas dock av olika typer av våld och i väldigt olika omfattning.
Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas helt enkelt av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Cirka 17 kvinnor i Sverige dödas varje år av en nuvarande eller före detta manlig partner.

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Allt fler kvinnor har behov av skyddat boende och andra insatser på grund av att de utsätts för hot och våld från närstående. Trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Att landets kvinnojourer oftast saknar stabil finansiering och tvingas hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik.

Vänsterpartiet vill permanenta stödet till kvinnojourerna och har avsatt 200 miljoner för detta i vårbudgeten. På så sätt kan kvinnojourerna upprätthålla sitt ofta livsviktiga arbete och kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Allt fler kvinnor har behov av skyddat boende och andra insatser på grund av att de utsätts för hot och våld från närstående???

Visar verkligen forskningen det?

Är det inte bättre att kommunerna tar på sig ansvaret så att vi slipper feministiska jourer?
Jourer för alla oavsett kön och sexuell läggning.

Kaj Raving sa...

En anonym kommentator som i ett meningslöst inlägg har problem med kvinnojourerna... Så definitivt inte nytt och fräscht...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...