18 juni 2014

Dags för en arbetsrättslig offensiv, en Lex Veolia

Tågstrejken är över och tycks ha blivit en facklig framgång. Det är i så fall en framgång som verkligen behövdes som medicin för en arbetsmarknad som smittats av en skenande otrygghet. För som Samuel skriver så handlar strejken om oss alla. SEKO:s strejk var en strid för allas vår rätt till trygga och bra anställningsvillkor. Inte så konstigt då att man hade folkets stöd.
Nu är strejken över, en strid är vunnen. Men kriget om villkoren på arbetsmarknaden lär fortsätta. Efter åtta år med regeringen Reinfeldt har maktbalansen mellan arbetsköpare och arbetare förskjutits rejält till arbetarnas nackdel. Men medan Stefan Löfven inte ens ville uttala stöd till de strejkande SEKO-arbetarna arbetade Vänsterpartiet för högtryck med att stödja strejken och formulera konkreta politiska krav.

Vänsterpartiet föreslår därför nu att en ny regering efter valet ska genomföra en arbetsrättslig offensiv, en Lex Veolia, och presenterar åtta högst rimliga krav. För oss är arbetsrätten inte till salu!

Vänsterpartiet vill att en ny regering omedelbart:
1. Tar bort anställningsformen ”Allmän visstid” som ger arbetsgivaren helt fria händer att anställa under osäkra former, utan att motivera det.
2. Begränsar arbetsgivarens rätt att stapla olika osäkra anställningsformer på varandra under lång tid. En sammanlagd maxgräns på två år (under en femårsperiod) för den som är anställd, alldeles oavsett under vilken icke-fast anställningsform, ska gälla. Därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
3. Tar bort möjligheten att använda bemanningsföretag för att gå runt företrädesrätten till återanställning, det vill säga att företag säger upp personal och ersätter med bemanningsföretag.
4. Inför bestämmelser som innebär att det inte ska vara tillåtet för arbetsgivare att ersätta permanent arbetskraftsbehov med bemanningsföretag.

Vänsterpartiet vill att en ny regering snabbt sätter igång ett arbete för att:
5. Stärka det fackliga vetot i Medbestämmandelagen (38-40§§). Facket måste bland annat få möjlighet att stoppa anlitande av uthyrningsföretag som bedriver social dumping.
6. Stärka LAS och MBL vid upphandlingar, för att skydda mot godtyckliga uppsägningar vid övergång mellan entreprenörer.
7. Skärpa lagen om offentlig upphandling, så att det tydliggörs att krav på kollektivavtal kan ställas.

Vänsterpartiet vill i kommuner, landsting och regioner se till att:
8. Den offentliga sektorn vid sina upphandlingar systematiskt ska arbeta för att motverka dumpning av löner och villkor. Det innebär utöver krav på kollektivavtalsenliga villkor också tydliggörande att betydande förändringar av anställningsvillkor inte ska kunna göras hur som helst utan att detta kan ses som avtalsbrott. Det gäller till exempel ändring av tjänstgöringsgrader från heltid till deltid och omvandling av fasta tjänster till visstider.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...