27 maj 2014

Skydda det vi äger tillsammans

I lördags deltog närmare 200 pers i en manifestation på torget i Nybro. Orsaken är såklart den senaste tidens händelser där S/M-majoriteten (med MP/SPI-svansen) i Nybro vill sälja ut hundratals lägenheter och en rad andra fastigheter, däribland kommunhuset. Frågan har ju med rätta upprört många Nybrobor.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att värna vår gemensamma egendom och vi har givetvis kämpat emot utförsäljningsivrarna. För oss är det självklart att klåfingriga politiker inte lättvindigt ska kunna slumpa bort det som vi tillsamman byggt upp. Därför har vi nu lagt en motion om att kommunen ska införa regler om att ställa särskilda krav på hur beslut om utförsäljning av kommunal egendom tas. Motionen kan du läsa nedan.
Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Den senaste tidens händelser där majoriteten i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad fastigheter, visar dock tydligt att skyddet för den gemensamma äganderätten i Nybro kommun är svagt.

Försäljning av kommunal egendom sker idag med enkel majoritet och Nybros politiska majoritet har nu bråttom att ta beslutet innan valet. Utförsäljningen av allmännytta och kommunala fastigheter togs inte upp i det socialdemokratiska valmanifestet inför valet. Resultatet är att väljarna inte får någon ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar.

Men även om detta skulle få kommuninvånarna att välja en ny politisk majoritet är det nästintill omöjligt att köpa tillbaka de lägenheter och fastigheter som har sålts ut. Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas.

Skyddet ska gälla gemensamt ägd egendom vars värde överskrider en viss beloppsgräns. För att undvika att man går runt skyddet genom att dela upp en försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för vad som räknas som en och samma försäljning. Reglerna för vad som räknas som en och samma upphandling kan här vara en förebild.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
- Att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...