01 maj 2014

Mitt första maj-tal i Kalmar

Kamrater. Det är en förmån att få stå här som företrädare för Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det är alltid en förmån att få företräda världens bästa parti. Men det är onekligen extra roligt att företräda ett parti med en sån medvind som Vänsterpartiet har. Jag kan tänka mig att det är betydligt tråkigare att vara centerpartist eller kristdemokrat idag.

Det går bra för Vänsterpartiet nu! Riktigt bra! Vi har det högsta snittet i opinionsundersökningarna på 10 år och nya medlemmar strömmar stadigt in, inte minst här i Kalmar. Bara förra veckan fick vi dessutom också återigen bekräftelse på att vi har folket med oss i vår främsta valfråga: att stoppa vinstintresset och girigheten i välfärden.

Stödet för vår ståndpunkt växer och nästan alla tar nu ställning mot att girigheten tillåts härja i välfärden. Svenska folket vill se en välfärd där det är behoven och inget annat som styr. Även bland de som anser att valfrihet är viktigt och bland de som själva valt privata alternativ är en majoritet emot att vinster tas ut i välfärden.

Det är vår politik som börjar ge resultat. Vi är aktivare, smartare och bättre än på länge. Och det beror på vårt gemensamma arbete. Alla krafter behövs nu när vi står inför en historisk uppgift. Vi ska sätta stopp för girigheten, rovdriften och nedmonteringen av välfärden i landet. Istället ska vi bygga en framtid med medmänsklighet och solidaritet som ledord.

Nalle Puh säger: Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting. Det är värt att tänka på när vi står inför det viktigaste valet på många år. Det handlar om att välja sida. Det handlar om vilket samhälle vi ska ha i framtiden. Det handlar om vi ska ha ett samhälle som bygger på girighet eller om vi ska ha ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet.

Vårt svenska samhälle som vi lärt känna det är utsatt för hot. Det attackeras från olika håll där giriga riskkapitalister tillåts att kapa åt sig vinster för egen del. Vinster som skapas av det som vi alla tillsammans har byggt upp. Då kan vi inte nöja oss med att säga ”vi får se” som vissa andra partier gör… Det är därför Vänsterpartiet säger nej till vinstintresset i välfärden.
En anledning till varför Vänsterpartiet lyfter fram frågan om vinster i välfärden så mycket är att vi är feminister. Fyra av fem som arbetar i välfärden är kvinnor. Tillsammans är de mer än 900.000 kvinnor. I toppen på dessa stora företagen och riskkapitalbolagen som dränerar välfärden finns framför allt män. Det är kvinnorna som betalar deras vinster.

Frågan om vinster i välfärden handlar också om vem som har makten i samhället. Vård, skola och omsorg utgör tillsammans en stor del av den svenska ekonomin. Och det är områden som har stort inflytande över våra liv. De formar oss och de är en viktig del av det som håller oss samman.

Ska detta styras av företagens vinstintressen eller ska det styras av alla oss gemensamt? Ju mer av detta som styrs av vinstintresset, desto svagare blir demokratin. Men lyckas vi, vilket vi ska göra, mota tillbaka vinstintresset på dessa områden så är det en stor demokratisering av Sverige.

Våra motståndare säger att välfärden blir bäst om man låter jakten på pengar, girigheten, få styra den. Vi säger att det är en absurd idé. Välfärden ska styras för dem som behöver den, den ska styras av solidaritet och omtanke. Vi är inte kunder - vi är elever, patienter, vi är äldre i behov av stöd. Vi är medborgare.

Nu ser vi hur mångmiljardbelopp försvinner ut från välfärden varje år. Skattepengar som du och jag betalar för att få en bra välfärd försvinner istället som vinster i privata fickor. Skattepengar som vi betalar för en bra skola till våra barn, en god omsorg för vår mormor eller en god sjukvård när vi blir sjuka riskerar att istället bekosta en lyxjakt på franska rivieran eller en ny BMW i garaget hos någon som inte själv betalar skatt i Sverige. Med riskkapitalets bästa för ögonen håller välfärdssamhället på att bli ett risksamhälle.

Men sker detta på grund av någon olycklig bugg i kontrollsystemet eller på grund av någon lucka i lagen? Nej, det beror på att den regering som regerat landet i åtta år vill ha det så. Det beror på en medveten politik som konsekvent gått ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Den som röstar på Alliansen håller inte på Robin Hood utan på Sheriffen av Nottingham. Det handlar om att välja sida.

Det finns idag endast ett parti i riksdagen som inte har något problem med att skilja höger från vänster och som på allvar utmanar dagens ordning där girigheten styr: Vänsterpartiet Vi vet vem som är Robin Hood och vem som är Sheriffen.

Kamrater. Det finns såklart en rad goda skäl till att rösta på Vänsterpartiet. Men det finns två mycket goda skäl att rösta på Vänsterpartiet som sticker ut lite extra i valet 2014: du slipper vinster i välfärden och du slipper borgare i regeringen.

Den bästa regering som Sverige kan få är tveklöst en rödgrön regering med ett starkt vänsterparti. Ändå är vi faktiskt det enda parti som säger att det är det vi vill ha.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sagt att de vill regera med varandra, och kanske några till. De har sagt att de kanske vill regera med Vänsterpartiet, eller kanske med Centerpartiet eller Folkpartiet. Det verkar som att allt fokus är på att regera, och sen kommer det i andra hand vad det blir för politik.

Stefan Löfven vill inte låtsas om att det finns höger och vänster i politiken men faktum är att det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister skulle välja att regera med borgerliga partier. Då kan väljare som trodde att de hade röstat rödgrönt få Jan Björklund och Annie Lööf på köpet.

Då kommer privatiseringar och rovdrift i välfärden att fortsätta. Skattepolitiken kommer inte att utjämna inkomstskillnader. Med Folkpartiet kan ingen grön energi eller klimatpolitik bedrivas. Arbetsrätten kommer inte att skärpas och de otrygga jobben blir garanterat kvar om Centerpartiet får inflytande.

Centerpartiet och Folkpartiet har varit med och försatt Sverige i den situation vi är i nu, med kris i skolan, massarbetslöshet och en välfärd som läcker miljarder till privata vinster. Ändå säger socialdemokraterna och miljöpartiet att de kan tänka sig att regera tillsammans med dem.

Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en regering fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön regering utan borgerliga partier. Vi är den enda garanten mot att Annie Lööf eller Jan Björklund tar plats i regering genom bakdörren.

Kamrater. Samtidigt har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mest gemensamt av alla partier. Det handlar om höger och vänster och Vänsterpartiet är helt enkelt nyckeln för att säkerställa inte bara en ny regering utan även en rödgrön politik efter riksdagsvalet 2014.

Vi är med och styr i många kommuner, landsting och regioner idag. Och vi gör det bra, oftast tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister. Nu är det dags att Vänsterpartiet är med och styr även på nationell nivå.

Vänsterpartiet vill regera. Vi behövs för att lösa de stora samhällsproblem som finns idag. Vi är beredda att ta fullt regeringsansvar. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull. Frågan om vinster i välfärden är en knäckfråga för oss när det gäller att sitta i regering. Vi ska se till att välfärden styrs av medmänsklighet och solidaritet, inte av jakten på vinster.

Vi går nu till val som ett eget parti med en egen valplattform. Men vi är också väldigt tydliga: vi vill ha en rödgrön regering. Och det är vi inte ensamma om. Frågar man väljarna så är en rödgrön regering det populäraste alternativet.

Nu vi vill ha vänsterpartister som ministrar. Men Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik. Om vi inte når vårt mål om en rödgrön regering så är alternativet opposition. Vi är inte intresserade av att vara ett stödparti. Vi vill inte tillbaks till situationen som rådde före 2006. Men självklart regerar vi hellre än är i opposition. För vi vet att vi behövs för en politisk förändring.

Men signalen till Stefan Löfven och väljarna är tydlig: vi är inte till salu!

Först, mina vänner, stundar valet till EU. Det är ett viktigt val. Vänsterpartiet har samma paroll i EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet: Inte till salu. Högerpolitiken måste bekämpas. Mot girigheten ställer vi solidariteten. EU-valet är också startskottet för arbetet inför riksdagsvalet. EU-valet handlar även det om att välja sida. Ska vi säkra människors grundläggande rättigheter eller bankernas vinstintressen?

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi försvarar välfärden. Just nu förhandlar EU och USA också om ett frihandelsavtal som föreslås innefatta även så kallat investerarskydd. Företag i andra länder ska kunna stämma stater som inför lagstiftning som försvårar deras affärsverksamhet.

Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR exempelvis, som är delägare i Vardaga (före detta Carema), skulle om ett sådant avtal gick igenom, kunna stämma svenska staten om en ny regering sätter stopp för vinsterna inom välfärden. Vänsterpartiet säger nej till ett sådant handelsavtal.

Detta handelsavtal är en del i det gigantiskt experiment i marknadsliberalism som har pågått under de senaste decennierna. Utgångspunkten har varit känslokalla teorier som går ut på att marknaden skall utgöra en modell för hela samhället. Resultatet har blivit en ekonomisk härdsmälta.

Vår slutsats, den självklara slutsatsen, är att det marknadsliberala experimentet misslyckats med att infria förhoppningar om en bättre framtid. Istället har det utsatt miljoner människor för arbetslöshet och social misär. Sverige, Europa och världen behöver en grundläggande politisk förändring bort ifrån de marknadsliberala dogmerna. Vi behöver en tydlig vänsterpolitik i Europa.

EU-valet handlar också om att visa solidaritet med folken i Europa som drabbats hårt av de ekonomiska kriserna. Solidaritet med Spanien, med Portugal och inte minst med Grekland, som vi stöder med vår insamling till Solidarity for All i år.

I det kommande EU-valet vill vi självklart slå vakt mot de allt mörkare krafterna i Europa och verka för ett samarbete med vänsterpartierna där. Det har aldrig varit så viktigt för oss att vara på plats i EU, och att samarbeta med dem som delar våra värderingar, som nu.

Nu när Europa har stängt dörren mot de människor som man anser är främlingar och inte hör dit, när hundratals flyktingar drunknar i havet utanför den italienska kusten, när rumänska flyktingar drivs från misären hemma till misären borta; misären i att sitta och tigga på gatorna i Paris, eller i Stockholm. Människovärdet är INTE TILL SALU, varken i Grekland, Ungern, Frankrike, Rumänien - eller Sverige.

EU-parlamentsvalet sker bara vart femte år. EU-valet den 25:e maj är vår första möjlighet att visa att Reinfeldtregeringen är ute och att högern är årets förlorare. Genom att rösta i EU-valet lägger du grunden för att besegra Reinfeldt också i riksdagsvalet i september. EU-valet ger oss alltså en unik möjlighet att besegra högern två gånger på ett år.

Kamrater. Jag sa det inledningsvis och jag säger det igen. Det går bra för Vänsterpartiet nu. Vi har medvind, och det är självklart en bekräftelse på att vi tänkt smart och strategiskt. För det har vi gjort. Men vi har medvind också därför att vi gör det som är rätt, därför att vi kämpar för det som är rätt. Vi har medvind därför att allt fler börjar kunna skilja på det som är rätt och det som är fel. Därför att alltfler ser skillnad på Robin Hood och Sheriffen av Nottingham.

Människor kommer att känna igen Vänsterpartiet i valrörelserna. Vi går till val den 25 maj för att byta politik i Europa, och i september för att byta politik i Sverige. Vi backar inte från våra krav när det gäller stopp för privatiseringar och vinster i välfärden. Vi kommer inte att kunna köpas av några lobbyister. Vänsterpartiet är inte till salu.

Väljarna ska veta var vi står. Rätten till arbete är inte till salu. Jämlikheten mellan könen är inte till salu. Människors lika värde och vår solidaritet med flyktingar, utsatta och förföljda är inte till salu. Vår livsmiljö och vårt arv till våra barn - är inte till salu. Vi är det enda partiet som säger nej till vinster i välfärden. Den vård och omsorg som det tagit ett århundrade att bygga upp – den är inte till salu.

Vänner, kamrater – vår appell ska höras hela vägen in i Rosenbad och in i riskkapitalisternas styrelserum, ända ner till skatteparadisen på Cayman Island. Vi är inte till salu!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...