31 maj 2014

Bli medlem i ett växande Vänsterparti!

Vänsterpartiet växer - och det rejält. Under 2013 var Vänsterpartiet det parti som ökade sitt medlemsantal allra mest procentuellt sett och vi har nu passerat 16 000 medlemmar! Samma utveckling ser vi här i Kalmar län.
Det är glädjande att alltfler nu väljer att ta ställning för solidaritet och rättvisa genom att bli medlemmar i Vänsterpartiet. För att bygga ett rättvist och jämställt Sverige där dagens girighet och egoism ersätts med solidaritet och medmänsklighet behöver vi fler medlemmar. Du behövs som medlem i ett växande Vänsterpartiet du också!

Det går nämligen att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Bli medlem genom att fylla i denna medlemsansökan direkt på internet.


30 maj 2014

Kriminalitet gror i klassamhällets klyftor

Idag las intervjun ut som jag gjorde för över en månad sen. Det var Hampus från Vimmerby som undrade vad politikerna ska göra åt kriminaliteten och jag fick möjlighet att svara för Vänsterpartiets räkning. Där konstaterar jag att det dessvärre inte finns någon quick-fix för att komma tillrätta med kriminalitet.

Inslaget hittar du här: http://rattfraga.se/fraga/34/ Vill du inte lyssna på moderaten Jan R Anderssons svar så hoppar du direkt till ca 3.40 in i inslaget där du hör mig.

Att säga att man vill ha hårdare tag är enkelt för politiker att ta till när de vill inbilla människor att de är handlingskraftiga. Men väldigt lite tyder på att hårdare tag i sig skulle ha någon större effekt. Vi i Vänsterpartiet anser inte att unga i större utsträckning än idag ska dömas till fängelsestraff eller motsvarande. Däremot är vi överens om att det viktigt med en snabb reaktion när unga begår brott.

Det måste vara tydligt att det är fel att begå brott. I dag är hanteringen av unga lagöverträdare en alltför utdragen process. Detta konstaterade Riksrevisionen redan i en rapport 2009. Vi anser att regeringen måste prioritera en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott och att rättssystemet måste bli bättre på att hantera ungdomsbrott.


Men vår utgångspunkt är att det i första hand är det brottsförebyggande arbetet som måste stärkas, både genom en generellt ökad välfärd (dvs allt från att alla barn och unga ska garanteras en god skolgång och extra stöd och hjälp om det behövs, möjlighet till en meningsfull fritid till ekonomisk och social trygghet) och riktade insatser från exempelvis socialtjänsten.

För vad man vet är att i ett ojämlikt samhälle ökar drogmissbruk och kriminalitet och under de senaste åtta åren har vi sett hur girigheten har fått råda. Välfärden har privatiserats, de rikaste har fått skattesänkningar och klyftorna har ökat lavinartat. Samhället har dragits isär och inte minst ungdomar har drabbats hårt av högerpolitiken.

Faktorer som hög arbetslöshet, otrygga anställningar, bristfälligt stöd i skolan och en ökad barnfattigdom lägger en grund för ökande kriminalitet. Vad man verkligen behöver göra för att minska kriminaliteten på ett hållbart och långsiktigt sätt är att minska klyftorna i samhället och komma tillrätta med arbetslöshet och fattigdom.

Då gör det definitivt skillnad om man röstar på moderaterna eller Vänsterpartiet.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

27 maj 2014

Skydda det vi äger tillsammans

I lördags deltog närmare 200 pers i en manifestation på torget i Nybro. Orsaken är såklart den senaste tidens händelser där S/M-majoriteten (med MP/SPI-svansen) i Nybro vill sälja ut hundratals lägenheter och en rad andra fastigheter, däribland kommunhuset. Frågan har ju med rätta upprört många Nybrobor.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att värna vår gemensamma egendom och vi har givetvis kämpat emot utförsäljningsivrarna. För oss är det självklart att klåfingriga politiker inte lättvindigt ska kunna slumpa bort det som vi tillsamman byggt upp. Därför har vi nu lagt en motion om att kommunen ska införa regler om att ställa särskilda krav på hur beslut om utförsäljning av kommunal egendom tas. Motionen kan du läsa nedan.
Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Den senaste tidens händelser där majoriteten i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad fastigheter, visar dock tydligt att skyddet för den gemensamma äganderätten i Nybro kommun är svagt.

Försäljning av kommunal egendom sker idag med enkel majoritet och Nybros politiska majoritet har nu bråttom att ta beslutet innan valet. Utförsäljningen av allmännytta och kommunala fastigheter togs inte upp i det socialdemokratiska valmanifestet inför valet. Resultatet är att väljarna inte får någon ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar.

Men även om detta skulle få kommuninvånarna att välja en ny politisk majoritet är det nästintill omöjligt att köpa tillbaka de lägenheter och fastigheter som har sålts ut. Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas.

Skyddet ska gälla gemensamt ägd egendom vars värde överskrider en viss beloppsgräns. För att undvika att man går runt skyddet genom att dela upp en försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för vad som räknas som en och samma försäljning. Reglerna för vad som räknas som en och samma upphandling kan här vara en förebild.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
- Att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

24 maj 2014

EU försämrar för kvinnor. Vi skapar jämställda villkor.

Idag är det 95 år sedan den svenska riksdagen sa ja till kvinnlig rösträtt. Visst har mycket bra hänt sedan dess men de senaste åren har kvinnors rättigheter och lika möjligheter pressats tillbaka på många områden. I Sverige har högerregeringen exempelvis sett till så att inkomstklyftorna mellan kvinnor och män har ökat rejält. Neddragningarna i välfärden har lett till sämre arbetsförhållanden för främst kvinnor. Osv osv.

Bland EU:s höger står feminismen än lägre i kurs och för några månader sedan röstade Europaparlamentet ner ytterligare en rapport om jämställdhet. Efter omröstningen uppstod kaos i kammaren, med hurrarop och applåder. Det är andra gången på kort tid som parlamentet under kaosartade former röstat ner ett uttalande om kvinnors rättigheter. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras.Sedan Sverige blev medlemmar i EU har Vänsterpartiet arbetat aktivt i parlamentet med bland annat jämställdhet. Det har trots högern gett resultat. Bland annat har Vänsterpartiet nått stora framgångar när det gäller att få acceptans för den svenska sexköpslagen, i arbetet mot våld mot kvinnor och frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Detta viktiga arbete fortsätter, med ökat fokus på ekonomisk rättvisa.

Genom en röst på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik. För kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin egen kropp.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

23 maj 2014

Vi försvarar arbetarna, arbets­rätten och fackföreningarna. I Sverige och i EU.

I EU är den fria marknaden viktigast. Arbetskraft ses som en vara som flyttas över gränserna. Arbetarnas rättigheter försämras och arbetare från olika länder ställs emot varandra. EU har bidragit till att arbetsvillkor och lönevillkor försämras. Vi accepterar inte denna utveckling och Vänsterpartiet har varit pådrivande i arbetet för arbetarnas rättigheter

Vänsterpartiet är en röst för ett öppnare EU. Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. I EU vill vi införa ett socialt protokoll som gör att arbetstagare från andra EU-länder inte ska behandlas sämre än andra i det land där de arbetar.

EU-valet är en kraftmätning mellan vänster och höger, i Sverige och i EU. Högerregeringen i Sverige och EU går hand i hand för att försämra villkoren på arbetsmarknaden. Vi vill sätta människors villkor före den fria marknadens. Genom en röst på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik. En politik som står uppför arbetarnas rättigheter.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

18 maj 2014

IF Metall säger nej till vinster i välfärden

I dagarna håller mitt fackförbund, IF Metall, kongress. Bland alla beslut som tagits hittills så finns det ett som för en vänsterpartist sticker ut lite extra. Med god marginal, 158 mot 115, sa kongressen nämligen till avdelning 6 Mellersta Norrlands motion om att vinsterna i välfärden måste tas bort. 
Föredömligt formulerad motion. Mer behövs liksom inte sägas.
IF Metalls kloka kongress följer därmed den växande folkopinionen och sällar sig till Vänsterpartiets linje i frågan.
Johnny Fröjd, Västra Gästrikland var en av dem som talade för motionen.
– Nu får det vara nog. Det här är en fråga som upprör våra medlemmar. Sluta spela monopol med våra skattepengar. Det får vara slut med att skicka pengar till Jerseyöarna.
Att beslutet inte ens nämns bland kongressnyheterna på hemsidan kan väl möjligen vara ett tecken på att det togs mot förbundsstyrelsens vilja. Jag hoppas att kongressen kör över förbundsstyrelsen i frågan om att förbjuda bemanningsföretag. Det vill man nämligen inte heller göra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

09 maj 2014

Vänsterpartiet försvarar arbetsmiljön - i EU och i Sverige

Bland det först högerregeringen gjorde när man inledde sin regim var att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Nu vill man fortsätta på det spåret, fast genom EU iställetTrots att allt fler skadar sig och blir sjuka på jobbet stöttar högerregeringen regelförändringar som hotar arbetsmiljön för två tredjedelar av alla anställda i privata företag i Sverige.

För att ”stärka de mindre företagens konkurrenskraft” vill högern i EU nämligen att "mindre företag" (med färre än 250 anställda) ska undantas från EU:s arbetsmiljöregler. Det är 99 procent av Sveriges företag! Dessa sysselsätter över 65 procent av dem som jobbar i det svenska näringslivet.

För Vänsterpartiet är arbetsmiljön inte till salu! Vi tar givetvis upp kampen mot alla såna försämringar, oavsett om det är högern i EU eller i Sverige som vill genomföra dem.
- Vi tänker inte acceptera att arbetsmiljöregler undergrävs för att man vill regelförenkla, säger EU-parlamentarikern Malin Björk (V).
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

06 maj 2014

Allt fler tar ställning mot girigheten i välfärden

Vänsterpartiets enträgna arbete för att stoppa vinstintresset i välfärden ger resultat. Stödet för välfärdsstaten är rekordstarkt och motståndet mot vinster i vård, skola och omsorg ökar rejält. Det rapporterar SOM-institutet i sin senaste undersökning.
Nästan alla tar nu ställning mot att girigheten tillåts härja i välfärden. Svenska folket vill se en välfärd där det är behoven och inget annat som styr. Även bland de som anser att valfrihet är viktigt och bland de som själva valt privata alternativ är en majoritet är emot att vinster tas ut i välfärden.

Vänsterpartiet är det enda parti som på riktigt arbetar för att välfärdens resurser ska gå till just välfärd och inget annat. Kvar som försvarare av vinstintresset står övriga riksdagspartier tillsammans med en liten grupp extremister som hellre ser till riskkapitalisternas bästa än folkets.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

01 maj 2014

Mitt första maj-tal i Kalmar

Kamrater. Det är en förmån att få stå här som företrädare för Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det är alltid en förmån att få företräda världens bästa parti. Men det är onekligen extra roligt att företräda ett parti med en sån medvind som Vänsterpartiet har. Jag kan tänka mig att det är betydligt tråkigare att vara centerpartist eller kristdemokrat idag.

Det går bra för Vänsterpartiet nu! Riktigt bra! Vi har det högsta snittet i opinionsundersökningarna på 10 år och nya medlemmar strömmar stadigt in, inte minst här i Kalmar. Bara förra veckan fick vi dessutom också återigen bekräftelse på att vi har folket med oss i vår främsta valfråga: att stoppa vinstintresset och girigheten i välfärden.

Stödet för vår ståndpunkt växer och nästan alla tar nu ställning mot att girigheten tillåts härja i välfärden. Svenska folket vill se en välfärd där det är behoven och inget annat som styr. Även bland de som anser att valfrihet är viktigt och bland de som själva valt privata alternativ är en majoritet emot att vinster tas ut i välfärden.

Det är vår politik som börjar ge resultat. Vi är aktivare, smartare och bättre än på länge. Och det beror på vårt gemensamma arbete. Alla krafter behövs nu när vi står inför en historisk uppgift. Vi ska sätta stopp för girigheten, rovdriften och nedmonteringen av välfärden i landet. Istället ska vi bygga en framtid med medmänsklighet och solidaritet som ledord.

Nalle Puh säger: Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting. Det är värt att tänka på när vi står inför det viktigaste valet på många år. Det handlar om att välja sida. Det handlar om vilket samhälle vi ska ha i framtiden. Det handlar om vi ska ha ett samhälle som bygger på girighet eller om vi ska ha ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet.

Vårt svenska samhälle som vi lärt känna det är utsatt för hot. Det attackeras från olika håll där giriga riskkapitalister tillåts att kapa åt sig vinster för egen del. Vinster som skapas av det som vi alla tillsammans har byggt upp. Då kan vi inte nöja oss med att säga ”vi får se” som vissa andra partier gör… Det är därför Vänsterpartiet säger nej till vinstintresset i välfärden.
En anledning till varför Vänsterpartiet lyfter fram frågan om vinster i välfärden så mycket är att vi är feminister. Fyra av fem som arbetar i välfärden är kvinnor. Tillsammans är de mer än 900.000 kvinnor. I toppen på dessa stora företagen och riskkapitalbolagen som dränerar välfärden finns framför allt män. Det är kvinnorna som betalar deras vinster.

Frågan om vinster i välfärden handlar också om vem som har makten i samhället. Vård, skola och omsorg utgör tillsammans en stor del av den svenska ekonomin. Och det är områden som har stort inflytande över våra liv. De formar oss och de är en viktig del av det som håller oss samman.

Ska detta styras av företagens vinstintressen eller ska det styras av alla oss gemensamt? Ju mer av detta som styrs av vinstintresset, desto svagare blir demokratin. Men lyckas vi, vilket vi ska göra, mota tillbaka vinstintresset på dessa områden så är det en stor demokratisering av Sverige.

Våra motståndare säger att välfärden blir bäst om man låter jakten på pengar, girigheten, få styra den. Vi säger att det är en absurd idé. Välfärden ska styras för dem som behöver den, den ska styras av solidaritet och omtanke. Vi är inte kunder - vi är elever, patienter, vi är äldre i behov av stöd. Vi är medborgare.

Nu ser vi hur mångmiljardbelopp försvinner ut från välfärden varje år. Skattepengar som du och jag betalar för att få en bra välfärd försvinner istället som vinster i privata fickor. Skattepengar som vi betalar för en bra skola till våra barn, en god omsorg för vår mormor eller en god sjukvård när vi blir sjuka riskerar att istället bekosta en lyxjakt på franska rivieran eller en ny BMW i garaget hos någon som inte själv betalar skatt i Sverige. Med riskkapitalets bästa för ögonen håller välfärdssamhället på att bli ett risksamhälle.

Men sker detta på grund av någon olycklig bugg i kontrollsystemet eller på grund av någon lucka i lagen? Nej, det beror på att den regering som regerat landet i åtta år vill ha det så. Det beror på en medveten politik som konsekvent gått ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Den som röstar på Alliansen håller inte på Robin Hood utan på Sheriffen av Nottingham. Det handlar om att välja sida.

Det finns idag endast ett parti i riksdagen som inte har något problem med att skilja höger från vänster och som på allvar utmanar dagens ordning där girigheten styr: Vänsterpartiet Vi vet vem som är Robin Hood och vem som är Sheriffen.

Kamrater. Det finns såklart en rad goda skäl till att rösta på Vänsterpartiet. Men det finns två mycket goda skäl att rösta på Vänsterpartiet som sticker ut lite extra i valet 2014: du slipper vinster i välfärden och du slipper borgare i regeringen.

Den bästa regering som Sverige kan få är tveklöst en rödgrön regering med ett starkt vänsterparti. Ändå är vi faktiskt det enda parti som säger att det är det vi vill ha.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sagt att de vill regera med varandra, och kanske några till. De har sagt att de kanske vill regera med Vänsterpartiet, eller kanske med Centerpartiet eller Folkpartiet. Det verkar som att allt fokus är på att regera, och sen kommer det i andra hand vad det blir för politik.

Stefan Löfven vill inte låtsas om att det finns höger och vänster i politiken men faktum är att det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister skulle välja att regera med borgerliga partier. Då kan väljare som trodde att de hade röstat rödgrönt få Jan Björklund och Annie Lööf på köpet.

Då kommer privatiseringar och rovdrift i välfärden att fortsätta. Skattepolitiken kommer inte att utjämna inkomstskillnader. Med Folkpartiet kan ingen grön energi eller klimatpolitik bedrivas. Arbetsrätten kommer inte att skärpas och de otrygga jobben blir garanterat kvar om Centerpartiet får inflytande.

Centerpartiet och Folkpartiet har varit med och försatt Sverige i den situation vi är i nu, med kris i skolan, massarbetslöshet och en välfärd som läcker miljarder till privata vinster. Ändå säger socialdemokraterna och miljöpartiet att de kan tänka sig att regera tillsammans med dem.

Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en regering fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön regering utan borgerliga partier. Vi är den enda garanten mot att Annie Lööf eller Jan Björklund tar plats i regering genom bakdörren.

Kamrater. Samtidigt har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mest gemensamt av alla partier. Det handlar om höger och vänster och Vänsterpartiet är helt enkelt nyckeln för att säkerställa inte bara en ny regering utan även en rödgrön politik efter riksdagsvalet 2014.

Vi är med och styr i många kommuner, landsting och regioner idag. Och vi gör det bra, oftast tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister. Nu är det dags att Vänsterpartiet är med och styr även på nationell nivå.

Vänsterpartiet vill regera. Vi behövs för att lösa de stora samhällsproblem som finns idag. Vi är beredda att ta fullt regeringsansvar. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull. Frågan om vinster i välfärden är en knäckfråga för oss när det gäller att sitta i regering. Vi ska se till att välfärden styrs av medmänsklighet och solidaritet, inte av jakten på vinster.

Vi går nu till val som ett eget parti med en egen valplattform. Men vi är också väldigt tydliga: vi vill ha en rödgrön regering. Och det är vi inte ensamma om. Frågar man väljarna så är en rödgrön regering det populäraste alternativet.

Nu vi vill ha vänsterpartister som ministrar. Men Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik. Om vi inte når vårt mål om en rödgrön regering så är alternativet opposition. Vi är inte intresserade av att vara ett stödparti. Vi vill inte tillbaks till situationen som rådde före 2006. Men självklart regerar vi hellre än är i opposition. För vi vet att vi behövs för en politisk förändring.

Men signalen till Stefan Löfven och väljarna är tydlig: vi är inte till salu!

Först, mina vänner, stundar valet till EU. Det är ett viktigt val. Vänsterpartiet har samma paroll i EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet: Inte till salu. Högerpolitiken måste bekämpas. Mot girigheten ställer vi solidariteten. EU-valet är också startskottet för arbetet inför riksdagsvalet. EU-valet handlar även det om att välja sida. Ska vi säkra människors grundläggande rättigheter eller bankernas vinstintressen?

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi försvarar välfärden. Just nu förhandlar EU och USA också om ett frihandelsavtal som föreslås innefatta även så kallat investerarskydd. Företag i andra länder ska kunna stämma stater som inför lagstiftning som försvårar deras affärsverksamhet.

Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR exempelvis, som är delägare i Vardaga (före detta Carema), skulle om ett sådant avtal gick igenom, kunna stämma svenska staten om en ny regering sätter stopp för vinsterna inom välfärden. Vänsterpartiet säger nej till ett sådant handelsavtal.

Detta handelsavtal är en del i det gigantiskt experiment i marknadsliberalism som har pågått under de senaste decennierna. Utgångspunkten har varit känslokalla teorier som går ut på att marknaden skall utgöra en modell för hela samhället. Resultatet har blivit en ekonomisk härdsmälta.

Vår slutsats, den självklara slutsatsen, är att det marknadsliberala experimentet misslyckats med att infria förhoppningar om en bättre framtid. Istället har det utsatt miljoner människor för arbetslöshet och social misär. Sverige, Europa och världen behöver en grundläggande politisk förändring bort ifrån de marknadsliberala dogmerna. Vi behöver en tydlig vänsterpolitik i Europa.

EU-valet handlar också om att visa solidaritet med folken i Europa som drabbats hårt av de ekonomiska kriserna. Solidaritet med Spanien, med Portugal och inte minst med Grekland, som vi stöder med vår insamling till Solidarity for All i år.

I det kommande EU-valet vill vi självklart slå vakt mot de allt mörkare krafterna i Europa och verka för ett samarbete med vänsterpartierna där. Det har aldrig varit så viktigt för oss att vara på plats i EU, och att samarbeta med dem som delar våra värderingar, som nu.

Nu när Europa har stängt dörren mot de människor som man anser är främlingar och inte hör dit, när hundratals flyktingar drunknar i havet utanför den italienska kusten, när rumänska flyktingar drivs från misären hemma till misären borta; misären i att sitta och tigga på gatorna i Paris, eller i Stockholm. Människovärdet är INTE TILL SALU, varken i Grekland, Ungern, Frankrike, Rumänien - eller Sverige.

EU-parlamentsvalet sker bara vart femte år. EU-valet den 25:e maj är vår första möjlighet att visa att Reinfeldtregeringen är ute och att högern är årets förlorare. Genom att rösta i EU-valet lägger du grunden för att besegra Reinfeldt också i riksdagsvalet i september. EU-valet ger oss alltså en unik möjlighet att besegra högern två gånger på ett år.

Kamrater. Jag sa det inledningsvis och jag säger det igen. Det går bra för Vänsterpartiet nu. Vi har medvind, och det är självklart en bekräftelse på att vi tänkt smart och strategiskt. För det har vi gjort. Men vi har medvind också därför att vi gör det som är rätt, därför att vi kämpar för det som är rätt. Vi har medvind därför att allt fler börjar kunna skilja på det som är rätt och det som är fel. Därför att alltfler ser skillnad på Robin Hood och Sheriffen av Nottingham.

Människor kommer att känna igen Vänsterpartiet i valrörelserna. Vi går till val den 25 maj för att byta politik i Europa, och i september för att byta politik i Sverige. Vi backar inte från våra krav när det gäller stopp för privatiseringar och vinster i välfärden. Vi kommer inte att kunna köpas av några lobbyister. Vänsterpartiet är inte till salu.

Väljarna ska veta var vi står. Rätten till arbete är inte till salu. Jämlikheten mellan könen är inte till salu. Människors lika värde och vår solidaritet med flyktingar, utsatta och förföljda är inte till salu. Vår livsmiljö och vårt arv till våra barn - är inte till salu. Vi är det enda partiet som säger nej till vinster i välfärden. Den vård och omsorg som det tagit ett århundrade att bygga upp – den är inte till salu.

Vänner, kamrater – vår appell ska höras hela vägen in i Rosenbad och in i riskkapitalisternas styrelserum, ända ner till skatteparadisen på Cayman Island. Vi är inte till salu!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...