30 mars 2014

Enbart (V) vill göra de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun behöver

Som enda parti i Nybro presenterade Vänsterpartiet ett alternativ till S/M-majoritetens budget. I vår budget är det två saker som vi lägger extra fokus på och där vi skiljer oss särskilt från majoritetens budget. Vid senaste kommunstyrelsemötet (KS) redovisades hur Nybro kommun låg till på en rad områden. Då bekräftades att våra satsningar är precis de som Nybro behöver.

Den första handlar om att vi satsar rejält på mer personal inom omsorgen för att äntligen kunna göra verklighet av den "guldkant på tillvaron" som utlovats sedan länge. Den som behöver hjälp på ålderns höst ska självklart ha möjlighet att leva ett så rikt och innehållsrikt liv som man önskar och klarar. Då krävs att det finns också personal för att möta dessa behov.

Den andra satsningen handlar om att minska barngrupperna i förskolan. De flesta partier säger sig vilja minska barngrupperna i förskolan. Men fagert tal löser ingenting, därför väljer Vänsterpartiet att göra en rejäl satsning för att minska barngrupperna. Att prioritera de minsta barnen är en investering som lönar sig i längden och våra barn förtjänar att satsas på.

Åter till redovisningen på KS. Vad visade den? Jo, den visade att Nybro kommun ligger bra till på många områden och det är vi glada för. Men det var två områden som stack ut med betydligt sämre resultat. Det första handlade om serviceutbudet inom äldreomsorgen och det andra handlade om barngruppernas storlek inom förskolan – just de områden vi vill satsa extra på.

Det är tydligt att det är Vänsterpartiet som med solidaritet, omtanke och rättvisa som ledord gör de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun och invånarna verkligen har behov av.

Pia Eriksson (V), ledamot KS
Kaj Raving (V), ersättare KS

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...