31 mars 2014

Historien om jämställdhetspriset som försvann

Så var ännu ett kommunfullmäktige avslutat. Ett inte så långt fullmäktige utan några större frågor på agendan som ändå hade en intressant start - och en märklig avslutning. Den bra inledningen bestod i att kvällens tema var integration och att vi fick en skitbra föreläsning av Leo Razzak från Fryshuset. Därefter blev det gruppdiskussioner kring frågan som känndes riktigt konstruktiva.

Den märkliga avslutningen bestod i en diskussion kring fackliga representanters rösträtt i bolagsstyrelserna. Diskussionen kom att stå främst mellan S och C. Inte så märkligt i sig, om det nu inte varit så att det var C som argumenterade FÖR fackligt inflytande i bolagsstyrelsen och S MOT. Det hela slutade med att V tillsammans med C och KD röstade för facklig rösträtt. Kändes som märkligt sällskap i en sån fråga.

Men med tanke på att Socialdemokraterna vid kommunstyrelsemötet tidigare idag hänvisade till en borgerlig motion när man argumenterade för att öppna upp för utförsäljning av allmännyttan så förvånar knappast något längre. Majoritetens utförsäljningsplaner av allmännyttan och andra fastigheter berördes också, föga förvånande, i samtliga frågor på allmänhetens frågestund.

Så var det det här med jämställdhetspriset som försvann.  Det är en historia som började med en motion som vänsterpartiet lämnade in i början av 2010. Sen kan man följa prisets resa genom kommunens protokoll fram till 14 mars 2012. Där upphör alla spår. Och där står vi nu och inget pris har ännu delats ut. Därför ställde jag en skriftlig fråga till kommunalrådet Mikael Svanström om vad som egentligen hände med jämställdhetspriset

Han kunde bara konstatera att det hela var pinsamt och att priset glömts bort. Nu lovade han att personligen följa upp det hela så nu ser jag fram emot att priset verkligen utdelas och att historien om jämställdhetspriset som försvann får ett lyckligt slut trots allt.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

30 mars 2014

Enbart (V) vill göra de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun behöver

Som enda parti i Nybro presenterade Vänsterpartiet ett alternativ till S/M-majoritetens budget. I vår budget är det två saker som vi lägger extra fokus på och där vi skiljer oss särskilt från majoritetens budget. Vid senaste kommunstyrelsemötet (KS) redovisades hur Nybro kommun låg till på en rad områden. Då bekräftades att våra satsningar är precis de som Nybro behöver.

Den första handlar om att vi satsar rejält på mer personal inom omsorgen för att äntligen kunna göra verklighet av den "guldkant på tillvaron" som utlovats sedan länge. Den som behöver hjälp på ålderns höst ska självklart ha möjlighet att leva ett så rikt och innehållsrikt liv som man önskar och klarar. Då krävs att det finns också personal för att möta dessa behov.

Den andra satsningen handlar om att minska barngrupperna i förskolan. De flesta partier säger sig vilja minska barngrupperna i förskolan. Men fagert tal löser ingenting, därför väljer Vänsterpartiet att göra en rejäl satsning för att minska barngrupperna. Att prioritera de minsta barnen är en investering som lönar sig i längden och våra barn förtjänar att satsas på.

Åter till redovisningen på KS. Vad visade den? Jo, den visade att Nybro kommun ligger bra till på många områden och det är vi glada för. Men det var två områden som stack ut med betydligt sämre resultat. Det första handlade om serviceutbudet inom äldreomsorgen och det andra handlade om barngruppernas storlek inom förskolan – just de områden vi vill satsa extra på.

Det är tydligt att det är Vänsterpartiet som med solidaritet, omtanke och rättvisa som ledord gör de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun och invånarna verkligen har behov av.

Pia Eriksson (V), ledamot KS
Kaj Raving (V), ersättare KS

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

15 mars 2014

Är det verkligen rimligt att låta girigheten styra istället för behoven?


Med girigheten som drivkraft har regeringen infört ungdomsrea och sänkt krogmomsen. De skattepengar som ungdomsrean och den sänkta krogmomsen kostar hade räckt till att anställa tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor. Osäkerheten kring om dessa reformer över huvud taget skapat några nya jobb och hur många det i så fall handlar om är stor.

Pinsamma fiaskon för regeringen med andra ord, som jobbskapande åtgärder vill säga. Men krögarna blev ju glada. Och det är ju syftet. Den sänkta krogmomsen var ju resultatet av en framgångsrik lobbykampanj från restaurangbranschen som man till och med vann priset Årets lobbyist för. Branschen var också pådrivande för att införa ungdomsrean.

Krögarna beställde och regeringen lydde. Sänkt krogmoms är dessutom långt ifrån den enda subvention krögarna får. Sen dess har man haft fullt sjå med att motivera detta branschstöd. Men även om man väljer att tro på de osäkra siffror som nu används av förespråkarna om antalet jobb som skapats så kostar varje jobb oss skattebetalare långt över en miljon kronor!

Är det verkligen väl använda skattepengar? Vilken nytta hade alla dessa miljarder kunnat skapa om de hade använts på ett annat sätt? Är det verkligen i restaurangbranschen vi har som störst behov av att öka sysselsättningen, istället för inom till exempel vården, äldreomsorgen eller barnomsorgen? Är det verkligen rimligt att låta girigheten styra istället för behoven?

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

14 mars 2014

Vänsterpartiet vill utveckla demokratin i Nybro

De senaste årens samarbete mellan socialdemokrater och moderater (och deras lydiga svans MP), har inneburit att den politiska utveckling i Nybro har tagit en minst sagt oroväckande vändning. Vi i Vänsterpartiet tycker att man ska utveckla demokratin, inte avveckla den. När det var vi i Vänsterpartiet som var socialdemokraternas samarbetspartner så pratade vi därför om hur vi skulle utveckla och fördjupa demokratin. Och socialdemokraterna verkade vara med på tåget.

Vänsterpartiets motion om att införa Deltagande Demokrati bifölls och ambitionen var hög. Utifrån det så anordnade vi sedan gemensamma studiecirklar där vi diskuterade hur Nybro skulle kunna bli en demokratins spjutspets. Utgångspunkten var att demokrati består av så mycket mer än att medborgarna lägger en valsedel i en urna vart fjärde år, utan att de på allvar ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Men det var då det, innan Socialdemokraterna beslöt sig för att samarbeta med Moderaterna. Den väg som Socialdemokrater och Moderater i Nybro nu har slagit in på är rent oroväckande. Demokratin och möjlighet till inflytande för medborgare och opposition sätts alltmer på undantag. Det ger bara en grogrund för ökat politikerförakt. Ribban sattes redan när samarbetet började och Moderaterna vägrade lämna ifrån sig oppositionsrådsposten.

Ett oppositionsråds roll är ju att ge oppositionen liknande möjligheter som majoriteten att sätta sig in i allt som händer och arbeta politiskt i kommunen. Nu finns det ingen samlad opposition och inget oppositionsråd. Oppositionens möjligheter att få insyn i kommunens dagliga verksamhet är därmed obefintlig. Däremot finns det nu istället två(!) kommunalråd som representerar majoriteten och sitter på all insyn och kunskap. Demokratiskt? Knappast va?

Sedan dess har massor hänt som ytterligare förvärrar situationen. Även om mycket kan tyckas smått så har det försvårat för oss i opposition att bedriva politiskt arbete med vettiga möjligheter. Att handlingarna till exempelvis kommunstyrelsen kommer sent, inte sällan vid sittande bord, gör att det blir omöjligt att diskutera igenom frågorna i våra partigrupper eller på annat sätt förbereda sig. Visst, vi kan alltid säga nej eller begära att ärendet bordläggs, men som majoriteten ser ut så blir oppositionen alltid nedröstad. Demokratiskt? Knappast va?

Dessutom är det inte sällan som man vill ha omedelbar justering på ärendet så att man kan ta upp det på fullmäktige samma kväll. I vanliga fall har vi åtminstone en månad på oss för att sätta oss in i frågan och förbereda oss. Men inte sällan är det utan rimlig anledning som man begär omedelbar justering. Utan precis som i det senaste fallet, när ägardirektivet om försäljning av fastigheter beslutades, så begärs omedelbar justering enbart för att inte ge oss i oppositionen möjlighet att samla någon opposition innan beslutet tas. Demokratiskt? Knappast va?

Nu tar den politiska majoriteten i Nybro nästa steg i detta censurarbete för att försvåra ytterligare för oppositionen och sätta demokratin ur spel. Istället för att skicka ut handlingarna några dagar innan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) sammanträder, så kommer de nu att skickas ut bara timmar innan mötet. Detta för att information inte ska hinna läcka till medierna! Demokratiskt? Knappast va?

Det är helt fel väg att gå! Vi kräver därför nu att man dels återgår till den gamla ordningen att skicka ut handlingarna från KSau fem dagar i förväg. Dels så vill vi även att man alltid skickar handlingarna till alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och i övrigt till de ur allmänhet och media som begär så. Öppenhet och insyn är en grundsten i en fungerande demokrati, och alla politiska partier behöver ha möjlighet att ha insyn i de beslut som tas i kommunen. Vi vill utveckla demokratin, inte avveckla den.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

08 mars 2014

Stoppa mäns våld mot kvinnor - Ja till en samtyckeslag!

Stoppa mäns våld mot kvinnor - Ja till en samtyckeslag! Det är Vänsterpartiets paroll idag på Internationella kvinnodagen. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor. En våldtäkt är en våldtäkt! Vi vill ändra lagstiftningen om våldtäkt så att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort. För att göra upp med den förlegade synen på kvinnors rätt till sina kroppar behövs lagar som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande och samtycke.

Mäns våld är den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i samhället. De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska ha använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Men verkligheten ser annorlunda ut. En person som utsätts för övergrepp kan reagera genom att stänga av känslorna och bli helt passiv. Då är det svårt att bevisa att gärningsmannen använt våld. Dagligen kan vi läsa om fall där det inte heller verkar ha räckt att kvinnan gjort motstånd mot gärningsmannen. En del domstolar menar att gärningsmannen inte förstått att kvinnan inte ville ha sex för att hon inte varit tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret på det sätt som görs i dag.

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Samtycke är en absolut nödvändig signal att sända ut från samhällets sida. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en kvinnas kropp förrän hon visat eller sagt att det är okej. Det är offrets uteblivna samtycke som ska vara avgörande för om gärningsmannen begått en våldtäkt. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar!

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat
 
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

07 mars 2014

Vänsterpartiet tackar för MUF:s (V)alannons

Med en annons på Facebook försöker MUF:arna skrämma väljarna från att rösta på Vänsterpartiet. I skrivande stund har annonsen över 1900 delningar och ännu fler kommentarer. Nästan alla hyllar de på olika sätt de skattehöjningar som Vänsterpartiet föreslår och som MUF försökte skrämmas med.
Bilden tagen från Mer vänster i Uppsala

Det hela har såklart uppmärksammats i åtskilliga media och gett Vänsterpartiet uppmärksamhet till ett värde av åtskilliga miljoner. Då är det såklart på sin plats att man tackar ordentligt =)


Också Ung Vänsters Stefan Lindborg tackar MUF ordentligt och passar på att tips om upplägg inför kommande MUF-annonser. Läs inlägget här: Hej Muf!
 

03 mars 2014

Nybro - den sista sovjetstaten 2.0

De senaste årens samarbete mellan socialdemokrater och moderater (och deras lydiga svans MP), har inneburit att den politiska utveckling i Nybro har tagit en minst sagt oroväckande vändning. Vi i Vänsterpartiet tycker att man ska utveckla demokratin, inte avveckla den. När det var vi i Vänsterpartiet som var socialdemokraternas samarbetspartner så pratade vi därför om hur vi skulle utveckla och fördjupa demokratin. Och socialdemokraterna verkade vara med på tåget.

Vänsterpartiets motion om att införa Deltagande Demokrati bifölls och ambitionen var hög. America Vera-Zavala bjöds in för att prata om sin bok om just Deltagande Demokrati. Utifrån det så anordnade vi sedan gemensamma studiecirklar där vi diskuterade hur Nybro skulle kunna bli en demokratins spjutspets. Utgångspunkten var att demokrati består av så mycket mer än att medborgarna lägger en valsedel i en urna vart fjärde år, utan att de på allvar ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Men det var då det, innan Socialdemokraterna beslöt sig för att samarbeta med Moderaterna. Den väg som Socialdemokrater och Moderater i Nybro nu har slagit in på är rent oroväckande. Demokratin och möjlighet till inflytande för medborgare och opposition sätts alltmer på undantag. Det ger bara en grogrund för ökat politikerförakt. Ribban sattes redan när när samarbetet började och Moderaterna vägrade lämna ifrån sig oppositionsrådsposten.

Ett oppositionsråds roll är ju att ge oppositionen liknande möjligheter som majoriteten att sätta sig in i allt som händer och arbeta politiskt i kommunen. Nu finns det ingen samlad opposition och inget oppositionsråd. Oppositionens möjligheter att få insyn i kommunens dagliga verksamhet är därmed obefintlig. Däremot finns det nu istället två(!) kommunalråd som representerar majoriteten och sitter på all insyn och kunskap. Demokratiskt? Knappast va?

Sedan dess har massor hänt som ytterligare förvärrar situationen. Även om mycket kan tyckas smått så har det försvårat för oss i opposition att bedriva politiskt arbete med vettiga möjligheter. Att handlingarna till exempelvis kommunstyrelsen kommer sent, inte sällan vid sittande bord, gör att det blir omöjligt att diskutera igenom frågorna i våra partigrupper eller på annat sätt förbereda sig. Visst, vi kan alltid säga nej eller begära att ärendet bordläggs, men som majoriteten ser ut så blir oppositionen alltid nedröstad. Demokratiskt? Knappast va?

Dessutom är det inte sällan som man vill ha omedelbar justering på ärendet så att man kan ta upp det på fullmäktige samma kväll. I vanliga fall har vi åtminstone en månad på oss för att sätta oss in i frågan och förbereda oss. Men inte sällan är det utan rimlig anledning som man begär omedelbar justering. Utan precis som i det senaste fallet, när ägardirektivet om försäljning av fastigheter beslutades, så begärs omedelbar justering enbart för att inte ge oss i oppositionen möjlighet att samla någon opposition innan beslutet tas. Demokratiskt? Knappast va?

Nu tar den politiska majoriteten i Nybro nästa steg i detta censurarbete för att försvåra ytterligare för oppositionen och sätta demokratin ur spel. Istället för att skicka ut handlingarna några dagar innan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) sammanträder, så kommer de nu att skickas ut bara timmar innan mötet. Detta för att information inte ska hinna läcka till medierna! Nu berör detta inte oss i Vänsterpartiet direkt eftersom vi blev av med vår plats i KSau när samarbetet med socialdemokraterna avslutades, men det är inte desto mindre skrämmande för det. Och demokratiskt? Knappast va?

När jag skrev om Nybro som den sista Sovjetstaten för en dryg månad sen, så var uttrycket menat som kritik. Men kommunalråden Svanström (S) och Lilja (M), de tycks se det som en vision!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...