09 februari 2014

Rapport från partistyrelsemötet 7-9 februari 2014

Så var det första mötet som återvald partistyrelseledamot över efter en lång och intensiv helg på Syninge kursgård. Den nyvalda partistyrelsen är ju till stora delar just nyvald så det var flera nya ansikten på plats för att hantera den digra dagordningen. Med hjälp av presentationsrunda, musikquiz och det naturliga samkväm vid frukost osv som internatboende ger så har vi lärt känna varandra något i alla fall.

Många stora frågor har hanterats under helgen och många kloka beslut har tagits, även om vissa av besluten möjligen kunde ha blivit ännu lite klokare om man valt att lyssna lite mer på mig ;-) Extremt klokt, och enigt, var i alla fall valet av partistyrelsens verkställande utskott. Ida Legnemark tog plats och kommer att bli ett bra komplement i det Vu som kommer att spela en central roll i våra kommande valframgångar. Vilka som ingår i nya Vu hittar man på partiets hemsida.

En stor del av mötestiden gick till uppföljning av kongressen, både organisatoriskt och politiskt. Vi kunde konstatera att kongressombuden över lag var mycket nöjda, trots lite tekniska bekymmer, tidsbrist och dyrt kaffe. Jag tror att alla i PS var helt överens om att kongressen blev mycket lyckad. Inte minst medialt, men även att människor som normalt inte är intresserade av politik har kommenterat kongressen och dess beslut i positiva ord.

En massa beslut skulle nu så att säga in i organisationen, men två tunga dokument skulle också hanteras. Dels var det EU-plattformen som olyckligtvis inte hanns med på kongressen utan lämnades till PS att hantera med motioner och yrkanden. Diskussionen blev lång och engagerad men i slutänden blev det mycket små förändringar jämfört med det dokument som tidigare PS lade fram till kongressen. Plattformen hittar man på partiets hemsida.

Partistyrelsen fick ju även i uppdrag av kongressen att ta fram en valplattform till april. När beslutet togs så trodde jag ärligt talat knappt att det skulle vara möjligt. Men en fenomenal partiorganisation lyckades leverera ett dokument för partistyrelsen att hantera till detta PS, även om det innebar att enkätrundan till partiföreningarna blev i kortaste laget. Även här blev det en lång och engagerad diskussion som i sin tur ledde fram till inte mindre än 85 olika yrkanden. Vi spräckte tidsplanen för mötet rejält...

Nu finns i alla fall ett förslag till valplattform från partistyrelsen som kommer att skickas ut till distrikten på remiss. Garanterat kommer det att komma till en hel del synpunkter från distrikten inför mötet i april då den ska klubbas. Och säkerligen blir det en ny lång och engagerad diskussion innan dokumentet klubbas :-)

Vid mötet i april återkommer också den diskussion som inleddes med grupparbeten kring partistyrelsens roll och organisering och inte minst kring rollen som partistyrelseledamot. Vem företräder man, vilka är de viktigaste uppgifterna, hur ska vi tillsammans nå så bra beslut som möjligt var frågeställningar som var uppe. Det är frågor som kan tyckas självklara, men jag tror att det är bra att reflektera över det emellanåt. Från vår grupp beslöt vi att rekommendera att vi gör en uppföljning om ett år för att se hur man upplever arbetet i styrelsen.

En diskussion inför arbetet med budgetmotionen drog även den ut på tiden. Jag kan såklart inte skriva något om den, men kontrasten mot den trötta regering, som försöker hitta på saker utan att lyckas, är enorm. Och det politiska läget inför valet ser onekligen ljust ut, även om vi inte ska räkna hem någon seger ännu. Vi stiger stadigt i opinionen och, framför allt, så styr vi idag konfliktlinje ni politiken med vårt motstånd mot vinstintresset i välfärden. 

Dessutom är vi tydliga med att vi är för en rödgrön regering. Vi kommer aldrig att sätta oss i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik och vi kommer aldrig att ingå i en regering tillsammans med Annie Lööf eller Jan Björklund. Vinstmotståndet och tydligheten i regeringsfrågan har gjort oss relevanta på den politiska dagordningen och har gett oss utrymme att komma fram även i andra frågor. Det går helt enkelt bra nu.

Arbetstisrapporten presenterades på PS i december, för övrigt det enda mötet jag missade under förra mandatperioden. Nu i helgen var det så dags besluta hur den ska behandlas. Förslagen i arbetstidsrapporten behandlas av partistyrelsen efter valet men vi beslöt att ta med arbetstidsförkortning i valplattformen. Detta med innebörden att vänsterpartiet under nästa mandatperiod vill utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning. Så frågan är i högsta grad levande, vilket är j-igt bra! 

Utöver alla dessa stora punkter så fick vi en presentation av partikansliet och dess arbete och en genomgång och första kik på valaffischerna inför EU-valet. Dessutom fick vi en duvning inför den kommande perioden, då vi kommer att vara ute på distriktens årskonferenser, innan vi raskade av alla rapporter och skrivelser och fick åka hem. Säkert har jag också missat något med tanke på att jag är ännu lite tröttare och mörare än vad jag brukar vara efter ett partistyrelsemöte. Nu ska det bli riktigt skönt att komma hem.


3 kommentarer:

Jessika Svensson sa...

Kul att läsa dina uppdateringar från partistyrelsen och få lite koll på vad som händer där. Ser fram emot att få ta del av valuttalandet!

hillevi sa...

Bra, hoppas på ett utskick och dragning på nästa DS.

Kaj Raving sa...

Tack Jessika. Trevligt att höra att rapporten blir läst också :-)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...