06 februari 2014

LO:s medlemmar vill ha V-politik men LO:s ledning väljer S-politik

LO-distriktet Stockholm Län gjorde inför förra valet en stor undersökning av vilka frågor som deras medlemmar tyckte var viktigast. 12000 medlemmar deltog i det som kallar för Stockholmsmodellen och resultatet omarbetades sedan till frågor som de sju riksdagspartierna fick ta ställning till. Dessa frågor formulerades så att partierna måste svara ja eller nej, allt efter Trondheimsmodellen i Norge.

Vänsterpartiet var det enda parti som svarade JA på alla 16 frågor och hade alltså den politik som sammanföll mest med medlemmarnas åsikter. Utifrån det resultatet skulle man ju kunnat dra slutsatsen att man borde bryta det ensidiga samarbetet med Socialdemokraterna och åtminstone stötta även Vänsterpartiet, vilket var vad man gjorde i Norge. Men nä. "Den fackliga samverkan med Socialdemokraterna gäller" sas det.

Nu har LO på central nivå gjort en liknande undersökning. En stor enkätundersökning bland medlemmarna ligger till grund fören egen valplattform och på samma sätt låtit partierna svara. Resultatet är nästan identiskt. Vänsterpartiet står i princip fullt ut bakom LO:s krav medan socialdemokraterna inte ens står bakom två tredjedelar av dem. Trots det uppmanar LO medlemmarna att rösta på S...

I Norge var budskapet tydligt – facket bistod partier om de drev deras frågor. Resonemanget från LO:s ledning är lika tydligt: att lyssna på medlemmarna är nog bra, men att sedan bry sig om vad de säger - det är inte lika viktigt.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...