24 februari 2014

Försök att diskutera klass och kön på kvällens fullmäktige

Kvällens kommunfullmäktigesammanträde var tämligen odramatiskt utan särskilt tunga frågor på dagordningen. Jag hann dock med ett par vändor i talarstolen och försökte mig på att tala om såväl jämlikhet som jämställdhet. Sossarna som svarade hade dock ingen koll på att det inte är samma sak, så svaren blev mest bara förvirrande. Vad ville de säga egentligen? Jag är inte säker på att de vet det själva.
Här flankeras jag av vår gruppledare Pia Eriksson och fullmäktigeledamoten
Anders Svensson. Vi vet vad vi vill och har dessutom koll på skillnaden
mellan jämlikhet och jämställdhet.
Jag inledde med en enkel fråga till nya kommunalrådet Mikael Svanström med anledning av att vi nyligen kunnat läsa om lönerna bland de högst avlönade tjänstemännen i kommunen och även fått jämförelser med annan personal, som undersköterskor. Jämställdhetsaspekten på detta har jag delvis fått möjlighet att kommentera i tidningen. Men för att travestera en känd reklam: jag är inte bara feminist, jag är socialist också och detta är en fråga som berör såväl kön som klass och jag valde nu att fokusera på det senare.

Därför hade jag två, som sig bör, enkla frågor till kommunalrådet:
Som hög tjänsteman i den här kommunen tjänar man kanske tre gånger så mycket som en undersköterska. Tycker du att såna enorma löneskillnader är bra?
Löneökningen bland höga tjänstemän har också ökat mycket mer än för undersköterskor. Tycker du att det är bra att löneklyftorna växer?

Trots upprepade försök så fick jag inget klart svar. Jag tycker ändå att frågorna borde vara enkla att svara på, de kunde till och med besvaras med ett rakt ja eller nej. Mycket sas från talarstolen och flera gånger hänvisade kommunalrådet till den jämställdhetspolicy som låg för beslut. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, med tanke på att mina frågor inte handlade om jämställdhet... Men det slutade med något som möjligen närmast kan tolkas som att det nog är rätt ok att det ser ut som det gör. Närmare svar än så fick jag aldrig fram.

Även svaret på frågan vad vi som politiker faktiskt vill med jämställdhetsarbetet i Nybro kommun kommer att utebli. Visserligen antogs en ny jämställdhetspolicy, vilket onekligen var på tiden eftersom den gamla var minst åtta år gammal. Men vad är en policy värd om det saknas en politisk tanke kring vad och vart vi faktiskt vill med jämställdheten i Nybro kommun? Knappast något menar jag. Och den politiska tanken från kommunens sida saknas helt idag.

Därför yrkade jag också på att policyn skulle återremitteras och en bred parlamentarisk grupp tillsättas med uppdrag att innan sommaren ta fram en vision för jämställdhetsarbetet i Nybro kommun. Den exakta utformningen av denna grupp kunde diskuteras. Kanske kunde det varit en tillfällig konstellation, kanske en fast jämställdhetskommitte. Jag kan definitivt se ett behov av det sistnämnda. Ska det bli något vettigt av jämställdhetsarbetet i kommunen så måste det finnas en uttalad politisk vilja och bred politisk samsyn, eller åtminstone diskussion, kring det.

Det saknas helt idag och med tanke på att ingen av de två sossar som var uppe för att bemöta mig tycktes kunna skilja på jämställdhet och jämlikhet utan blandade begreppen friskt i sina inlägg, så är det inte så konstigt att det ser så illa ut som det gör. En utav dem argumenterade dessutom för att avslå mina yrkanden med att "hela samhället är ojämställt"?! När jag sen frågade om vi som politiker inte ville göra något för att förbättra situationen i Nybro, så möttes jag av den vanliga totala tystnaden från hela församlingen. Sen röstade man ner mina yrkanden.

Intresset för att komma tillrätta med bristande jämställdheten är uppenbarligen väldigt svagt i Nybros fullmäktige. I såna här lägen, när man lite tappar hoppet om denna reaktionära samling fullmäktigeledamöter, så känns det extra bra att mötas av uppskattande ord från åhörarna i pausen. Ett "bra jobbat" och "vad bra att du står på dig" gör att man orkar ett tag till. Nu är det bara på'at igen som gäller.

P.s Positivt är att Folkhälsoutskottet arbetar med att hitta åtgärder för att minska barnfattigdomen, allt utifrån den motion vi lade för nåt år sedan. Trots motgångar som kvällens så kan vi göra skillnad på viktiga områden, även i opposition. Det är viktigt att minnas.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...