07 januari 2014

Ungdomar betalar priset när regeringen låter girigheten styra politiken

Ett av högerregeringens största misslyckande är utan tvekan oförmågan, eller oviljan, att åtgärda ungdomsarbetslösheten. Istället för att fundera över om de miljarder i skattepengar man lägger ut verkligen fyller sitt syfte så låter man utan att tveka girigheten styra politiken.

Genom ineffektiva åtgärder strör man skattepengar över alla företag som har ungdomar anställda oavsett om de anställer någon ny eller inte. De stora vinnarna är företag som McDonalds. Förlorarna är, förutom alla vi skattebetalare, den ungdomsgeneration som idag lämnas i sticket med regeringens politik.

Denna allmänna rea på ungdomar är precis så dyr och ineffektiv som man skulle kunna förvänta sig. Kostnaden per skapat jobb hamnar någonstans runt 1,6 miljoner kronor! För samma kostnad hade man kunnat anställa fyra ungdomar. Dessutom tycks de ungdomar som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden inte ha hjälpts alls.

Vänsterpartiet vill ersätta detta misslyckande med en ungdomsgaranti och en jobb- och utbildningssatsning som kommer att ha avgörande betydelse för att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten och ge alla unga en garanti om bra start i livet. Vi föreslår bland annat en engångsskatt för de fyra storbankerna.

Engångsskatten skulle finansiera en bred satsning för att minska ungdomsarbetslösheten som innebär att alla unga arbetslösa inom 90 dagar ska få utbildning, praktikplats eller arbete med avtalsenlig lön. Det är också en rättvisefråga, där vi omfördelar från banker och finansinstitut till medborgarna.

Det är genom att motverka girigheten som man kan komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Inte genom strö skattepengar över McDonalds.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...