25 december 2014

SD - högerns stabila stödhjul

SD har under fyra års tid kunnat fälla högerregeringens budget. Det har de valt att inte göra. Istället har de stött regeringen i nästan varenda viktig omröstning i riksdagen. SD har exempelvis aktivt bidragit till en ökad skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare genom att fälla ett rödgrönt förslag som krävde att pension inte skulle beskattas hårdare än lön.

I riksdagen är SD med och sänker skatten för banker och för rika. De har röstat emot att Fas 3 ska läggas ner, de har röstat emot att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser, de har röstat emot att folk med otrygga anställningar ska anställas på riktigt efter 24 månader. Man har fällt förslag om bättre ersättnings­nivåer i a-kassan. Osv, osv, osv.

I budgetomröstningen kunde SD valt att bara rösta på sin egen budget baserad på egna hittepå-siffror. De valde istället att aktivt rösta bort sänkt pensionärsskatt, förbättrad förlossningsvård, mer personal inom äldreomsorgen, gratis läkemedel för barn, bättre a-kassa och en massa annat. Vinnare på detta är, återigen, de med höga inkomster, förlorare är arbetslösa, sjuka och pensionärer.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

14 december 2014

V vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret

Detta är ett svar på en insändare från ”Realisten som tidigare röstat M i 35 år”. Hen körde den vanliga visan om att ingen har någon lösning på "flyktingproblemet" Och såklart att det är bättre att som SD säger "hjälpa flyktingarna på plats".

Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Fler rika västländer borde ta ett betydligt större ansvar, men det innebär inte att Sverige kan frånsäga sig ansvar. Behovet av genomgripande förändringar av flyktingmottagandet är dock stort. Jag har tyvärr inte plats att här redogöra för alla åtgärder Vänsterpartiet föreslår.

Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik snarare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och mer resurser till välfärden. Det går utmärkt att läsa mer på vår hemsida om hur vi vill åstadkomma detta, liksom hur vi vill förbättra svenskundervisningen och bättre ta till vara de erfarenheter och resurser invandrare har med sig till Sverige.

Det råder ingen tvekan om att situationen på flera håll är mycket svår och närmast ohållbar. Vissa kommuner har under senare år tagit emot betydligt fler nyanlända än andra. Idag gör privata lycksökare stora vinster på att driva asylboenden och fortfarande finns det rika och välmående kommuner som inte tar emot några eller väldigt få flyktingar. Vänsterpartiet vill stoppa vinstintresset i flyktingmottagandet och se till att alla kommuner delar på ansvaret.

Avslutningsvis. Över 50 miljoner människor är på flykt i världen. Så många har det inte varit sen andra världskriget. Sverige, ett av världens rikaste länder, tar emot en bråkdel av dem. De allra flesta blir kvar i betydligt fattigare länder i konflikternas närområde. Inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Att då som SD säga att man ska ”hjälpa folk på plats” samtidigt som man minskar biståndet med närmare 40 miljarder klingar bara falskt.
Sverigedemokratisk hjälpinsats.
Bilden är ritad av Max Gustafsson. Köp gärna hans bok Det rånade folket.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

08 december 2014

SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket

Vinnare är de med höga inkomster, förlorare är arbetslösa, sjuka och pensionärer. Det är effekten av att SD fortsatte sin tradition av att agera stödparti åt det borgerliga blocket när de i onsdags röstade för Alliansens budget. Det innebar att budgeten som har förhandlats mellan Vänsterpartiet och regeringen föll, liksom alla de viktiga satsningar för jämställdhet och jämlikhet som Vänsterpartiet fått igenom:

50 miljoner till äldreomsorgen i Kalmar län – borta.
10 miljoner till en tryggare förlossningsvård i Kalmar län – borta.
Sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer – borta.

Gratis medicin för barn, höjd a-kassa, slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och höjd sjuk-och aktivitetsersättning, höjd socialbidragsnorm för barn, permanent stöd till kvinnojourerna, lägre taxa i kulturskolan, höjt underhållsstöd osv, osv. Allt detta och mer därtill är nu borta. Vinnare på det är de med höga inkomster, förlorare är alla vi som vill ha en välfärd man kan lita på.

Under fyra års tid har SD kunnat fälla högerregeringens förslag. I stället har man röstat med den högerregeringen i 90 procent av fallen. Efter onsdagens omröstning är det inte bara tydligt att det är maktspelet i sig som är viktigast för SD. Det är också tydligare än någonsin att SD är ett stödparti åt det borgerliga blocket.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

04 december 2014

Flash: Rasismen utgör basen för SD

Det är rasismen som är den gemensamma faktorn för SD:s väljare. Det slås fast i en ny undersökning.

Jag vet, det borde inte vara så förvånande att väljarbasen för ett rasistiskt parti utgörs av rasister. Men jag har, som så många andra, ändå närt en tanke, en förhoppning, om att det ändå i många fall egentligen handlade om missnöjesyttringar. Att man kände sig sviken av samhället. Att det handlade om politikerförakt. Inte främst rasism.

Jag hade fel. Det är rasismen som utgör basen för SD.

Eller som Peter Hedström, professor och föreståndare på Institutet för analytisk sociologi, IAS, på Linköpings universitet och Tim Müller, filosofie doktor och forskare på samma institution, uttrycker det: "Det som är utmärkande för SD-väljarna är deras extremt intoleranta och främlingsfientliga attityder" De presenterar sin forskning, där de bland annat kommit fram till slutsatsen ovan, på DN Debatt.
SD-väljarna [är] en påtagligt avvikande grupp i det svenska samhället. I jämförelse med övriga partiers väljare framstår SD-väljarna som extrema i sin intolerans och främlingsfientlighet. De nya SD-väljarna vid 2014 års riksdagsval skiljer sig i detta avseende bara marginellt från dem som röstade på SD vid förra valet.
Självklart, som brukligt är när det skrivs negativt om SD så tog det inte lång tid innan hotelserna började trilla in.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

29 november 2014

Rapport från partistyrelsemötet 28-29 november 2014

Så var det sista partistyrelsemötet för 2014 till ända. Mötet avslutades med en påminnelse om att redan nu boka in Vänsterdagarna 2015, som går av stapeln 5-7 juni. Det blir garanterat årets händelse med 1000 vänsterpartister och mängder med häftiga seminarier på Stadionmässan i Malmö. Det vill man ju absolut inte missa. Jag vet att jag kommer vara där i alla fall.

När kalendern ändå är framme så kan man boka in en härlig vårkongress 2016 också. Partistyrelsen (PS) beslöt nämligen att kalla till kongress 5-8 maj 2016. Den uppmärksamme ser att detta blir fyra dagar, vilket förhoppningsvis leder till att vi hinner med alla frågor och slipper stryka något från dagordningen, vilket skedde sist. Var vi ska vara är dock inte klart, så intresserade partiföreningar får väl hålla sig framme nu. Personligen tycker jag att Nybro vore väldigt lämpligt, även om det möjligen kunde bli lite trångt i Folkets hus ;-)

Mötet inleddes dock med en tillbakablick. Jonas Wikström, sammankallande i den valanalysgrupp som vi vid oktobermötet beslutade att tillsätta, var på plats och gav oss en liten förhandsdragning kring den rapport som gruppen kommer lämna när den blir klar. En del av det som presenterades var sådant man kunde ana redan, medan annat var mer överraskande.

Utifrån valanalysgruppens rapport, den organisatoriska valutvärdering och de enkätutvärderingar som gjorts, kommer nu en inom partistyrelsen utsedd valutvärderingsgrupp göra en sammantagen politiks utvärdering som ska presenteras för PS vid februarimötet. Efter detta kan vi sedan landa i vad vi kan förbättra inför valrörelsen 2018 och, inte minst, se till att ta tillvara på allt det som vi faktiskt gjorde rätt i år.

Vi kommer också att behöva fundera över vad vi ska prioritera. Visserligen ser den budget som vi antog för partiet betydligt ljusare ut än den gjort tidigare år, men vi är långt ifrån ett rikt parti. Behoven och allt vi skulle vilja göra kommer säkerligen aldrig att kunna matchas av storleken på vår plånbok. Vi kommer alltid att ha för lite pengar. Men, som sagt, det ser lite ljusare ut och vi kan göra några välbehövliga och offensiva satsningar.

En av de största satsningarna blir att investera i ett nytt medlemsregister, vilket förhoppningsvis kommer att glädja en och annan medlemsansvarig. Vidare budgeterade vi för en satsning på att förbättra vår medlemsvärvning och vår kampanjverksamhet och vi har också budgeterat för att göra egna opinionsundersökningar och analyser. Dessutom kommer vi att ha samlat ihop betydligt mer pengar i valfonden 2018 än vi hade till årets val.

Förutom ovanstående så hann vi med att anta en alkoholpolicy, förrätta en del val, anta ett tillägg i dokumentet Nolltolerans mot rasism och diskutera extraval. Det sistnämnda var den aktuella politiska frågan för mötet och även om det inte är så sannolikt att det blir något sådant så gäller det att ha en beredskap för alla eventualiteter. Som vänsterpartister kan vi dock i vilket fall stå raka i ryggen och säga att vi tar ansvar för Sveriges framtid. Det är annat än man kan säga om Alliansen och SD.

Avslutningsvis så kan jag berätta att efter att Vänsterpartiet nu under hösten så framgångsrikt förhandlat om budgeten med S/MP-regeringen så var det nu dags att blicka framåt. PS beslutade därför om en ordning för hur vi ska agera i frågor som rör samarbetet med regeringen även under resten av mandatperioden. Där ingår att vi gärna gör upp i frågor där vi finner det lämpligt, men vi är tveklöst ett oppositionsparti. Det är utifrån den utgångspunkten vi kommer att utgöra det verkliga vänsteralternativet i svensk politik under den kommande mandatperioden.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

25 november 2014

Välkommen satsning på kvinnojourer

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. Vänsterpartiet anser liksom Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inte minst genom att ge ett stabilt statligt grundstöd till landets kvinno- och tjejjourer.
Kvinnojourerna gör idag ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor ökar. Även barnen som bevittnat våld får stöd där. Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Antalet kvinnor som söker hjälp ökar dock stadigt, liksom antalet barn. Det blir därför allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

För vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor och ett av kraven i budgetförhandlingarna med regeringen var därför att stödet till kvinnojourerna måste öka. Att landets kvinnojourer under lång tid oftast saknat stabil finansiering och tvingats hanka sig fram på tillfälliga projektpengar är minst sagt under all kritik. Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras ofta livsviktiga verksamhet möjlig att fungera.

Att Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen nu drivit igenom att 100 miljoner kronor om året satsas på ett ordentligt statligt grundstöd för kvinnojourerna innebär att fler kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det. Det är ett mycket välkommet besked och ett viktigt feministisk steg.

Kaj Raving, Vänsterpartiet
Christel Rüdiger Karlsson, Roks Hultsfred/Vimmerby

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 november 2014

Påhittade siffror och rena lögner - SD har tagit plats i kommunfullmäktig

Är hemkommen från ett kommunfullmäktigemöte där SD tyvärr spelade en stor roll. Samuel Älgemalm, tvåa på SDs lista i Nybro och ökänd från Växjö visade att han är en riktig rasist med noll koll. Under kvällens fullmäktige gjorde han debut i talarstolen här. Under frågan om skattesatsen(!) så gick han upp och började yra om att kostnaderna för socialbidrag för asylsökande ökat till 124 miljoner kronor i Nybro kommun! Skattesatsen nämnde han inte ens.

Att 124 miljoner är mer än 10% av kommunens budget borde få en vettig människa att fundera på om detta verkligen kan stämma. Låter det verkligen rimligt? Nej, det gör det såklart inte, men det hindrade inte Samuel att framhärda när jag påpekade detta OCH det faktum att Migrationsverket står för kostnaden för asylsökande och att kommunens kostnad för socialbidrag för asylsökande alltså är noll (0) kronor.

Efter lite raskt detektivarbete från närvarande tjänstemän så kunde jag visa var siffrorna han använde egentligen kom ifrån. De hade, såklart, inget med socialbidrag för asylsökande att göra över huvud taget utan handlade om antalet asylsökande personer i Nybro. Men inte ens när jag läste upp stycket ordagrant gav han sig. Nej, då började han istället hitta på nya siffror att slänga sig med tills Ronja Ismail (FP) frågade honom hur mycket han själv (han är ursprungligen från Iran) kostat samhället. Då blev han knäpptyst.

Påhittade siffror och rena lögner. Är det sådant man ska behöva vänja sig vid nu när SD på allvar har tagit plats i fullmäktige?

23 november 2014

Avskaffa det otyg som kallas allmän visstid

Andelen otrygga anställningar är uppe på rekordnivåer. Det visar LO i sin rapport Anställningsformer år 2014. 618 200 personer, 15 procent, har någon form av tidsbegränsad anställning - nästan alla av dessa vill ha ett fast jobb.


Som så ofta är det en fråga om klass och kön. För som Ingvar Persson skriver i Aftonbladet, så inte fasen är det direktörerna som väntar på SMS-jobb. Nä, det är främst arbetare och kvinnor som tvingas stå ut med dessa otrygga jobb. Mest utsatta är dock ungdomar. Mer än varannan ungdom under 24 år, som faktiskt har lyckats få en anställning, har ett otryggt jobb. Det är åt h-e!

Högern vill få oss att tro att otrygga jobb och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler arbeten, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben. Och det är ingen slump att det blivit så utan medvetna politiska beslut, vilket Anne-Li Lehnberg konstaterar i Flamman:
Att det blivit så här är inte en slump. Politiska beslut har steg för steg förskjutit normen från fast anställning. Utvecklingen började redan tidigt på 90-talet. Men de senaste åtta åren med borgerlig regering har den snurrat på snabbare.  
2007 infördes anställningsformen allmän visstid, där arbetsgivare inte behöver motivera varför någon skulle vara visstidsanställd. Vikariat och allmän visstid kan dessutom staplas på varandra för att bli år av otrygghet för den anställde. Det finns inte heller någon begränsning för hur många på en arbetsplats som kan vara allmänna visstidare. Allmän visstid står för två tredjedelar av de otrygga anställningarna.
Därför vore en bra början för att komma till rätta med problemet att slopa allmän visstidsanställning. Det finns andra anställningsformer som kan ersätta den. Om det alls är nödvändigt. Klarade arbetsgivare sig innan 2007, borde det inte vara några problem nu heller.
Alla borde ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är en förutsättning för varje person att skapa sig ett fast och tryggt liv. Därför borde regeringen se till att snarast avskaffa det otyg som kallas allmän visstid. Den anställningformen har inget existensberättigande utan syftar bara till att skapa en otrygg arbetsmarknad med mer lätthanterliga arbetare.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

17 november 2014

SD vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden

Vänsterpartiet har nu fått med sig regeringen på att stoppa vinstintresset i välfärden. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är så en stor majoritet av svenska folket vill ha det.

Men att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för istället för att hamna som vinster i privata fickor, det kan SD inte acceptera. SD låtsas visserligen gärna vara bekymrad över välfärden och har anpassat sin retorik till att nästan alla i Sverige faktiskt vill ha en god välfärd, utan vinstintresse. Man låtsades därför i valrörelsen att man var emot vinstslöseriet i välfärden.

Bakom bluffretoriken om att värna välfärden så är dock sanningen att man vill ha kvar vinstslöseriet i välfärden, precis som den övriga högern. SD skiter fullständigt i om välfärden utarmas genom att riskkapitalbolag för ut miljard efter miljard till olika skatteparadis. Liksom övriga högerpartier säger man därför att man tänker stoppa överenskommelsen som Vänsterpartiet fått till.

SD lever visserligen på att ge muslimer i synnerhet och invandrare i allmänhet skulden för alla de problem som kommer av det kapitalistiska samhället. Men sanningen är att SD gärna låter girigheten styra och lydigt springer riskkapitalisternas ärenden. SD är helt enkelt riskkapitalisternas bästa vän.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 november 2014

Höjd a-kassa nödvändigt för ett tryggare samhälle

Vänsterpartiet har länge drivit på för en bättre a-kassa och har nu fått genomslag för detta i budgetförhandlingarna med regeringen. Såväl golvet som taket höjs vilket innebär att fler kommer att få ut 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. A-kassan kommer att fungera mer som den försäkring som den faktisk är.
Vänsterpartiet tror att ett land som byggs på trygghet och en välfärd man kan lita på, är i grunden starkare än ett land där otrygghet och rädsla får råda. Om otrygghet hade varit medicinen mot arbetslösheten, så hade vi haft full sysselsättning i Sverige idag. Det har vi inte.

Ingenstans i västvärlden har a-kassan sänkts mer än i Sverige och bara en bråkdel av alla heltidsarbetande får idag ut 80 procent. En vanlig industriarbetare får idag inte ut mer än drygt halva sin lön vid arbetslöshet. Högerns arbetslinje är i praktiken inget annat än en fattigdomslinje.

En bra a-kassa är bra för samhällsekonomin. En rimlig ersättning från a-kassan gör att även de som för stunden står utan sysselsättning har möjlighet att fortsätta efterfråga produkter. Detta leder till att svenska företag och samhället i stort inte drabbas lika hårt när folk blir arbetslösa.

Höjningen av a-kassan är helt nödvändig för att börja bygga ett tryggare och mer solidariskt samhälle.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

04 november 2014

En historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet

Igår började Transtorpskolans elever i sin nya skola, det renoverade Annexet på Paradisskolan. Det är på tiden att eleverna äntligen får tillgång till nyrenoverade lokaler, men det är tragiskt att det inte blev Transtorpskolans lokaler som renoverades. Nu kommer de att rivas istället. Det hela är inget annat än en historia om prestigens och kortsiktighetens triumf över förnuftet.
Inte så att jag tror att flytten till Annexet kommer innebära någon katastrof, men det är sämre för eleverna, som får det trängre, en sämre skolgård, utebliven gymnastik osv. Dessutom är det betydligt sämre för kommunen utifrån en rad olika anledningar. Inte minst eftersom beslutet är så korkat kortsiktigt.

Visst, att renovera Transtorpskolan skulle på kort sikt kostat mer än renoveringen av Annexet gjort. Runt tio miljoner, kanske mer. I den summan ingick dock att förskolan Gazellen (som ligger intill Transtorpskolan) renoverades OCH att en ny förskoleavdelning byggdes i samband med att Transtorpskolan renoverades.

Mellan förskola och skola har det också funnits en samordning som gett både ekonomiska och pedagogiska vinster. En samordning som kunde ha utvecklats ytterligare till gagn för såväl elever som kommunen. Dessa samordningsvinster försvinner nu istället helt, samtidigt som renoveringsbehovet av Gazellen kvarstår och behovet av nya förskolelokaler är skriande.

Som lök på laxen så fick vi inför sommaren veta att en annan av Nybros centrala skolor, Fagerslättskolan, är full. inför 2016 är situationen där ohållbar.  Jag varnade redan från början att det skulle kunna bli brist på skolplatser i centrala Nybro vid en nedläggning av Transtorpskolan. Nu får jag rätt, innan skolan ens har rivits.

Jag vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag har därför hela tiden varit trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället har jag sagt jag ja till att renovera skolan. Ett beslut byggt på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Gång på gång har jag argumenterat för att riva upp beslutet att lägga ner och riva Transtorpskolan. Som enda parti argumenterade Vänsterpartiet för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen.

Som enda parti budgeterade Vänsterpartiet i våras för renovering och fortsatt drift av skola. Senast vid Lärande och kulturnämndens möte för några veckor sedan yrkade jag, med hänvisning till bristen på skolplatser, att nämnden skulle gå till fullmäktige för att få beslutet upprivet och sedan istället återaktualisera en renovering.

Dessvärre har jag hela vägen talat för döva öron. Istället har prestigen och kortsiktigheten firat triumfer. Det är tragiskt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

17 oktober 2014

Carl Dahlin (M) tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia

Moderaten Carl Dahlin var inte så
intresserad av sanningen när han
svarade på min insändare.
Vänsterpartiet har nått en historisk framgång i vår främsta valfråga. Tillsammans med regeringen har vi nått en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Istället kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Detta tycks ha gett det forna högerpartiets representant Carl Dahlin svår ångest.

Under devisen ”låt inte sanningen förstöra en bra historia” skriver han därför ett försvarstal för att girigheten ska fortsätta styra välfärden och riskkapitalister ska fortsätta ha rätt att göra enorma vinster på barn, gamla och sjuka. Och han har inga problem med att använda sig av rena lögner som grund för det försvarstalet.

”Chile är ingen diktatur, där förs snarast en moderat politik”. Det menade Carl Dahlins partikamrat Patrik Gyllenhammar (M). Vad som utmärkte Chile, förutom just diktatur och förföljelse, försvinnanden, tortyr osv av oliktänkande, var de extrema privatiseringar landet utsattes för. Det var privatiseringar som ofta saknade motsvarighet.

Det var innan Sverige blev en experimentverkstad i privatisering. Sverige är nu ett av de länder som har privatiserats allra snabbast och är idag extremt i att tillåta vinstintresse i välfärden. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Tidigare hade vi sällskap av just Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Nu är vi ensamma.

Att en stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till frukost för att vinsten ska öka.

För att försvara denna utveckling ljuger Carl Dahlin friskt. Han påstår att en tredjedel av hälsocentralerna i länet förbjuds och försvinner om Vänsterpartiets förslag blir verklighet, och ännu fler tandläkare. Sanningen är att tandläkare inte ens omfattas av vårt förslag och att inga hälsocentraler förbjuds, däremot sätter vi stopp för vinstintresset som drivkraft.

Dahlin påstår också att föräldrakooperativ och äldreboenden som drivs av personalen kommer att förbjudas. Detta trots att Vänsterpartiet i vår vårbudget satsade en miljard kronor till en fond för att förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa.

Carl Dahlin tänker inte låta sanningen förstöra en bra historia, men Vänsterpartiet har vunnit debatten om vinstintresset i välfärden och nu gör vi verklighet av våra förslag. Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda – även om det ger just Carl Dahlin ångest.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

07 oktober 2014

Nu motar vi vinstintresset ur välfärden

"Det gick tre dagar, sedan fick vänsterpartiet bestämma". Det var Jan Björklunds (FP) syn på gårdagens uppgörelse om vinst i välfärden mellan Vänsterpartiet och regeringen. Uppgörelsen innebär att den vinstjakt som pågår i välfärden ska stoppas och att skattepengarna ska användas till den verksamhet de är avsedda, inte hamna som vinster i fickorna hos giriga riskkapitalister.
Jan Björklund är ju som vanligt ute och cyklar och att säga att uppgörelsen innebär att Vänsterpartiet fick bestämma är såklart en överdrift. Däremot är det med tanke på att vi fick 5,7% i valet och står utanför regeringen ingen överdrift att säga att uppgörelsen är en stor seger för Vänsterpartiet.

Välfärden ska inte längre vara en marknad där privata vinstintressen styr. Iställen kan vi bygga en välfärd vi kan lita på. Det är detta som vi, och större delen av svenska folket, har velat se. Det är detta vi kämpat så hårt för, långt innan valrörelsen. Vad som presenterades igår var inte mindre än ett smått historisk skifte i synen på välfärden.

Att det har fått högern har tappat all vett och sans och yra om konfiskation när man sluter upp bakom näringslivet visar bara på hur bra uppgörelsen faktiskt är. Nu fortsätter förhandlingarna om budgeten. Högern kommer säkert att få fler anledningar att bli upprörda =)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

04 oktober 2014

Rapport från partistyrelsen 4 oktober 2014

Första partistyrelsemötet efter valet kortades ned till bara en dag. De flesta har ju haft mer än fullt schema de senaste månaderna så ingen blev nog ledsen över det. Definitivt inte jag iaf, även om jag på grund av de kassa tågkommunikationerna vi har fick ta bussen upp igår och sova över för att hinna i tid till mötet.

Huvudpunkterna för dagen var såklart givna. Dels var det en första valutvärdering med grund i den enkät som partiföreningarna gjort. Att vi gjorde rätt i att prioritera vinsterna i välfärden som valfråga råder det iaf stor enighet kring och det tycker jag också. Nu kommer vi att, som ett andra steg, arbeta vidare med valutvärderingen vid mötet i november.

Som ett tredje steg har vi beslutat att tillsätta en "expertgrupp" för att göra en valanalys med utifrånperspektiv, att göra en mediaanalys och att göra en opinionsundersökning om hur väljarkåren ser på Vänsterpartiet. Detta ska sen bearbetas av en valanalysgrupp inom partistyrelsen. På så sätt kan vi få en samlad valutvärdering där vi faktiskt hyggligt vet, och inte bara gissar, varför valutgången blev som den blev.
Nästa stora fråga var budgetförhandlingarna. Så snart vi har en uppgörelse om vinsterna i välfärden i hamn så börjar de, under ledning av Ulla Andersson. Bara det i sig kan göra en trygg. Visserligen har vi inte samma förutsättningar att påverka politiken som om vi suttit med i regeringen, men jag är övertygad om att det kommer bli tydligt att Vänsterpartiet är ett tydligt vänsteralternativ i riksdagen. Det var inte svårt att godkänna den föreslagna inriktningen och strategin för de fortsatta förhandlingarna om budgeten.

Bortsett från de sedvanliga rapporterna och lite småfrågor så bestod den enda övriga punkten i att anta ett dokument om partistyrelseuppdraget utifrån diskussioner som vi hade i våras. I dokumentet beskrivs partistyrelsens gemensamma målsättning kring hur arbetet ska fungera, något som jag tror är jättebra. Partistyrelseuppdraget är bland de mest inspirerande och tyngsta uppdrag en vänsterpartist kan ha. Men det innebär också ett ansvar för att vi kollektivt genomför det på bästa möjliga sätt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

29 september 2014

Tre interpellationer som visar på Vänsterpartiets framgångar i Nybro

Ikväll var jag på mitt sista kommunfullmäktige för mandatperioden. När vi samlas för nästa fullmäktige i oktober så är det ytterligare två ledamöter från Vänsterpartiet på plats. Det känns onekligen bra. Vad som också kändes bra var att Vänsterpartiets framgångsrika arbete under mandatperioden bekräftades flera gånger under kvällen. Bakgrunden till dessa framgångar är tre av de interpellationer (skriftliga frågor) som jag ställt i fullmäktige under mandatperioden.

26 mars 2012 ställde jag en fråga till dåvarande kommunalrådet Markus Lund om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska barnfattigdomen, och effekterna av densamma, i Nybro kommun. Följen av interpellationen blev bland annat att fullmäktige hade barnfattigdom som tema vid ett möte, där Rädda Barnen stod för ett utbildningspass. Viktigast var dock att Folkhälsoutskottet fick i uppdrag att arbeta särskilt med ta fram åtgärder för att minska och motverka barnfattigdom, vilket påpekades när Folkhälsoutskottet ikväll redogjorde för sitt arbete.

Rätt till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till 18 juni 2012 vill säga. Då lyckades jag nämligen få Markus Lund att i ett svar på min interpellation lova att rätt till heltid skulle införas i kommunen. När omsorgsnämnden ikväll presenterade sin verksamhet så fick vi veta att äldreboendet Strandvägen nu skulle påbörja ett försök med rätt till heltid efter modell från Emmaboda (där det varit framgångsrikt).

En av de allra sista punkterna på dagordningen ikväll innebar också är en av våra viktigaste framgångar under mandatperioden. Bakgrunden till att den punkten fanns på dagordningen är den interpellation som jag 13 juni i år ställde till kommunalrådet Mikael Svanström där jag efterfrågade tidiga integrationsinsatser för de asylsökande som kommer till Nybro. En lyckad integrering tjänar nämligen alla på, det var vi helt överens om och arbetet med att ta fram en modell för integrationsarbetet påbörjades genast.

Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället, det är nästan alla överens om. Däremot är det helt orimligt att de som kommer som nyanlända asylsökande ska behöva vänta på uppehållstillstånd och adress i Nybro innan de kan delta i exempelvis svenskundervisning. Viktig och värdefull tid går till spillo för såväl den enskilde, som samhället. I den modell som presenterades skulle detta åtgärdas.

Under rubriken Förstärkning av kommunens integrationsarbete togs så ikväll beslutet att kommunstyrelsen får ett övergripande ansvar för att samordna integrationsfrågorna mellan berörda nämnder och myndigheter. Dessutom ska ytterligare resurser satsas för att ge våra nya invånare ett bra mottagande och de bästa förutsättningarna till att etablera sig i samhället och bidra till Nybro kommuns tillväxt. En modell helt i linje med de tidiga integrationsinsatser som jag efterfrågade i interpellationen.

Dessa tre stora och viktiga framgångar är bara några exempel på vad vi i Vänsterpartiet har lyckats uppnå med våra tre av 49 mandat i kommunfullmäktige - trots att vi suttit i opposition.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

24 september 2014

Ansvaret ligger på Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet

Någon vecka innan valet träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av högerregeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad. Den utförsäkringslinje som regeringen Reinfeldt införde är inget annat än en skam för Sverige.

En ny regering måste snarast sätta stopp för denna utförsäkringslinje som bara gjort sjuka sjukare, ökat klyftorna och tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom. De rödgröna var redan inför valet 2010 överens om att sjukförsäkringssystemet behöver förändras och utförsäkringarna stoppas. Därför är det oroande att stefan Löfven (S) nu avvisar regeringssamverkan med Vänsterpartiet.

Istället söker han nu samverkan högerut, mot just de partier som för att finansiera sina skattesänkningar har kastat ut tusentals svårt sjuka från sjukförsäkringen till en tillvaro av ovisshet, otrygghet och fattigdom. Dessa sjuka står nu, precis som Susanne gjort, helt utanför systemet och tvingas leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Många hade satt sitt hopp till en rödgrön regering.

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser som gör att cancersjuka måste ange dödsdatum för att tillåtas vara sjuka. Om detta var vi rödgröna partier ense.

Efter att högerregeringen under lång tid envetet hållit fast vid en sjukförsäkring som kastar ut människor i otrygghet så måste nu en ny regering skapa ett system som är rättssäkert och inte sparkar på de som redan ligger. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera något annat. Ansvaret ligger nu på Löfven och Socialdemokraterna att snarast återupprätta en sjukförsäkring värd namnet.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

19 september 2014

Vi behöver en regering som tror på landsbygden

Under lång tid har vi sett hur landsbygden avfolkas, hur offentlig service dras bort och hur privat service blir allt svagare eller försvinner helt. När staten avvecklar Försäkringskassan, post, polis och apotek så försämras förutsättningarna för privat service. Då försvinner även bankkontor, byns affär och bensinmack. När staten överger en ort vem är det då som skall tro på den?

En ny regering måste vända den här utvecklingen och ta de ökande klyftorna mellan stad och landsbygd på allvar. Vänsterpartiet ställs nu dessvärre utanför regeringen när Stefan Löfven vill söka samarbete högerut, till de partier som i allt väsentligt har vänt landsbygden ryggen under sina åtta år vid makten. Det är beklagligt för alla oss som bor på landsbygden.

Vänsterpartiet menar att en levande landsbygd är nödvändig för att få en grön hållbar lösning i framtiden. Vi vet att landsbygden har en enorm potential och med rätt stöd som utformas i dialog med rörelser, företag och boende på landsbygden så kan landsbygdens förutsättningar tas tillvara och landet hållas ihop.

Vi har ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter. De ekonomiska stöden till landsbygdens service behöver utökas kraftigt men framförallt behöver statens åtagande på landsbygden stärkas, de boende på landsbygden få större inflytande över de insatser och pengar som föreslås. Staten måste helt enkelt tro på landsbygdens livskraft och förmåga.

Vi vill att servicen på landsbygden ska stärkas. Här är några av alla våra förslag som skulle ha stor betydelse för Kalmar läns utveckling;
  • Förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för småföretag. Detta då utvecklingen av landsbygdsturism gynnar och samspelar med utvecklingen av lokal livsmedelsproduktion.
  • Inför ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet, mindre volymer av varor etc., vilket är en förutsättning för en fungerande daglig varumarknad på landsbygden.
  • Att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och företag i hela landet.
  • Att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande mobiltelefoni genom att mobilföretagen med en avgift är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land.
  • Vi vill se en kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden. De närmaste två åren vill satsa 2 miljarder mer än den borgerliga regeringen för att landsbygden ska ha tillgång till en utbyggd infrastruktur.
  • Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd och underlätta dispensmöjligheter för drivmedelsmackar i glesbygden med låg omsättning genom lagregleringar som inte äventyrar yttre miljön eller säkerheten.
  • Att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed livsnödvändiga läkemedel i hela landet.  Att en avgift tas ut av samtliga apotek som en procentsats av omsättningen och används för att garantera tillgången till apotek på landsbygd och i glesbygd.
Med våra förslag ges servicen på landsbygden möjligheter, vi tror på landsbygden och vill ge den de bästa förutsättningarna. Det kommer vi att kämpa för, även i opposition.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

12 september 2014

Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra

Häromdagen träffade jag Susanne i Oskarshamn. Susanne är en av alla de, främst kvinnor, som drabbats hårt av regeringens omänskliga utförsäkringslinje. ”Jag hade inget människovärde” säger hon när hon beskriver hur det är att leva som utförsäkrad.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Valet om några dagar handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? Ett samhälle där sjuka människor berövas sitt människovärde.

Eller vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke? Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. Den 14 september är det du som avgör.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

10 september 2014

Vänsterpartiet utmanar girigheten med sex timmars arbetsdag

Låter man bara girigheten och egoismen styra i politiken så löser sig allt. Det tycks vara högerregeringens politiska drivkraft och riktpunkt. Vänsterpartiet menar att ett Sverige som byggs med solidaritet, rättvisa och omtanke i grunden är starkare och bättre. Robin Hood bör vara idol och ledstjärna, inte Sheriffen av Nottingham.

Regeringen har sänkt skatterna för de största bankerna med åtskilliga miljarder, slumpat bort välfärd till riskkapitalister – och såklart, sänkt skatterna för de rikaste. Igen. Bankdirektörer och riskkapitalister klias på ryggen medan klassklyftorna når nya rekordnivåer. De rikare blir allt rikare och de fattigaste allt fattigare.

Den känsla av trygghet och stabilitet som präglat Sverige har bytts ut mot en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd och ett mindre jämställt samhälle. En hel ungdomsgeneration har lämnats i sticket. Alla drabbas när vi får ett sämre samhälle, men kvinnor har drabbats hårdast av regeringens politik.

Vänsterpartiet utmanar den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi är en garant för att det finns ett rättvisealternativ i svensk debatt. När en alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära och kära - då vill vi ge människor tid att leva.

Att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en reform som kostar långt mindre än högerregeringens skattesänkningar. Det är också en feministisk reform som på allvar utmanar dagens maktstruktur byggd på girighet och egoism. Det är därför den skrämmer regeringen så.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

06 september 2014

"Jag hade inget människovärde"

Igår var jag i Oskarshamn och träffade Susanne. Anledningen var att jag tycker att sjukförsäkringen är en av valrörens mest bortglömda frågor, trots att det är få frågor som så tydligt handlar om vilken sorts samhälle vi vill ha. Vill vi verkligen fortsätta mot ett hårdare och kallare samhälle där girighet och egoism tillåts styra? För mig är svaret enkelt.

Jag vill vi ha ett samhälle som styrs utifrån solidaritet, rättvisa och omtanke istället. Ett tryggt samhälle där vi tar hand om varandra. I det samhället finns det ingen plats för ord som "utförsäkrad". I det samhället delar vi inte upp varandra i "närande och tärande" som regeringen har gjort. I det samhället har Susanne och alla andra i hennes situation ett människovärde. Ingen blir friskare för att man blir fattig(are) och får sin tillvaro sönderslagen. Tvärtom.

Högerregeringens val är tydligt. Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” För att kunna sänka skatterna för de rikaste har han utifrån dessa "hälsosamma risker" med berått mod kastat ut tusentals sjuka i otrygghet och fattigdom.
Vänsterpartiets val är lika tydligt. Ingen blir friskare av att man blir fattig, ingen blir frisk av att man råkar passera en fastslagen tidsgräns. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Vi behöver en sjukförsäkring ger människor en chans att bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga.

Att höra Susannes berättelse var skakande trots att jag (allt för många gånger) hört liknande berättelser tidigare. Läs hennes historia du också och tänk sedan på vilket samhälle du vill ha när du lägger valsedeln i valurnan.

Här hittar du artikeln med Susanne: - Jag hade inget människovärde

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

31 augusti 2014

Det är nog med vinstjakt nu!

En stor majoritet av svenska folket är emot att vinstintresset får styra i välfärden. Det är inte så märkligt. Sverige är idag ett land där riskkapitalister har fått i det närmaste fri dragningsrätt på skattepengar medan vi kunnat läsa om hur de som byggde vårt välfärdssamhälle får ligga och dö i sin egen avföring och förskolebarn får knäckebröd och vatten till lunch för att vinsten ska öka. Det får vara nog med det nu!
Sverige är ett av de länder som har privatiserats allra snabbast. Vi är en experimentverkstad i privatisering. Det privatiserade svenska skolsystemet saknar exempelvis motstycke i världen. Det är helt unikt är det att den svenska staten inte bryr sig om vem som äger skolan. Tidigare hade vi sällskap av Chile, men där har man nu insett att detta system inte är hållbart. Så nu står vi ensamma.

Ingenting talar för att privatiseringarna lett till bättre arbetsförhållanden för personalen eller högre kvalitét inom välfärden. Tvärtom. Inom privat välfärd generellt är heltiderna färre, anställningarna otryggare – och de anställda färre. Så blir det när riskkapitalbolag gör allt för att maximera vinsterna. Dessa vinster som försvinner från välfärden motsvarar minst 23000 undersköterskor.

Vänsterpartiet har presenterat en tidsplan för hur vinsterna i välfärden ska tas bort. Nu är det dags att avsluta vinstjakten. Vi vet att vi har ett massivt stöd för få bort vinstintresset från välfärden. Med det stödet i ryggen är det fullt möjligt att stopp detta vinstexperiment som har fått pågå alldeles för länge nu. Vi är många som längtar efter att få ett slut på det och istället bygga en välfärd att lita på.

Det är nog med vinstjakt nu! Vi vill ha en trygg välfärd utan vinstintressen. Välfärden är inte till salu.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 augusti 2014

Så vill jag ge våldsutsatta #rättattgåvidare

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. För ett tag sen fick jag ett kort från Sollentuna Kvinnojour. De vill ha svar på frågan Tycker du att våldsutsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa. Det lika självklara som korta svaret är: Ja! I verkligheten är det dock givetvis inte riktigt så enkelt. Här följer därför ett något längre svar också.

Kommunerna kan nämligen i många fall inte erbjuda våldsutsatta kvinnor ett lämpligt boende p.g.a. den generella bristen på bostäder. Även om våldsutsatta bör få förtur så hjälper det föga om det inte finns några bostäder att få förtur till. I stället blir kvinnorna kvar längre än de behöver på jouren eller tvingas hålla till godo med otrygga tillfälliga bostäder. I vilket fall leder det till ohållbara och oacceptabla situationer för Kvinnojourerna och den drabbade kvinnan.

Att det byggs bra lägenheter till rimliga priser är därför en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för våldsutsatta kvinnors och barns boende. Kommunen har ett självklart ansvar i detta då planering och utveckling av bostadsområden ligger på deras bord. Kommunerna måste också bli bättre på att samarbeta över gränserna när det gäller boendefrågan, t.ex. genom att bilda resurspooler med boenden för de personer som utsatts för våld i nära relationer.

Det är dock statens ansvar att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar för att byggandet verkligen ska bli av. Här har högerregeringen, som på så många andra områden misslyckats totalt. Man har överlämnat ansvaret till marknaden och följden är att bostadsbrist är mer regel än undantag i dagens Sverige. Även på mindre orter i glesbygd.

Vänsterpartiet vill möta bostadsbristen med ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder om året. En majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag kan man fördubbla antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag. För att lösa den akuta bostadsbristen vill vi införa ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

I Vänsterpartiets Sverige ska alla som utsatts för våld i nära relation ha rätt att gå vidare och börja ett nytt liv och leva i bra bostäder till rimliga kostnader någonstans där de kan vara trygga.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 augusti 2014

Rapport från partistyrelsen 22-23 augusti 2014

Det här blir en väldigt kort rapport från helgens partistyrelsemöte efter det ägnades nästan helt åt diskussioner kring olika strategier för vårt agerande inför valet och, inte minst, efter valet. Bland annat fick vi besök av en företrädare från Enhedslistan som delade med sig av deras erfarenheter som oppositionsparti i Danmark.

Till skillnad från dem så är vi tydliga med att vi vill sitta i en rödgrön regering. Det är det populäraste regeringsalternativet hos svenska folket och det alternativ som har bäst förutsättningar att ställa SD utan inflytande. Gemensamt med Enhedslistan har vi dock att vi inte kommer att sätta oss i en regering med borgerliga partier.

Ändå är det bara vi som är tydliga med att det är det regeringsalternativet vi vill ha - en rödgrön regering utan borgerliga restprodukter i form av Jan Björklund eller Annie Lööf som ministrar. Så vill man se förändring på riktigt efter valet så är en röst på Vänsterpartiet det enda säkra alternativet.

Vi hann faktiskt med att behandla några frågor utöver strategidiskussionerna. Bland annat så beslöt vi vem som skulle tilldelas Jörn Svensson-priset. Mottagaren har arbetat hårt för att få upp hbtq-frågor på den politiska dagordningen - och lyckats väl med det dessutom. Vem det är är dock inte officiellt ännu. Så det kan jag inte avslöja.

Förutom de sedvanliga rapporterna så hade vi också behandlandet av en ny alkoholpolicy på dagordningen. Där landade vi dock i att den behövde återremitteras för justeringar. Så där har jag heller inget att berätta nu...

Så nog om detta. Nu har vi ett val att vinna så att jag efter nästa PS kanske kan berätta något om hur det går i förhandlingarna om att bilda en ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti :-)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

20 augusti 2014

Varför prioriterar regeringen bort välfärden för RUT?

På senare tid har det blossat upp en debatt om Vänsterpartiets förslag att avskaffa RUT-bidraget. Jimmy Loord (KD) är en av alla regeringsföreträdare som nu går till storms för ett avdrag för hushållstjänster samtidigt som välfärden krakelerar, tågen snart har slutat gå och resultaten i skolan har sjunkit till rekordlåga nivåer. Jag kan bara konstatera att politik handlar om att prioritera och RUT är ett tydligt exempel på det...
Alla de miljarder kronor som vi skattebetalare gemensamt betalat in till RUT hittills, dessa pengar lever nämligen inte sitt eget liv utan kommer från någon annanstans i ekonomin. Det är pengar som har tagits från vår gemensamma välfärd där tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor försvunnit från våra gamla, barn och sjuka. Pengarna skulle alltså ha kunnat läggas på att bygga ut välfärden istället för att subventionera städhjälp och bartenders för höginkomsttagare.

Fakta är att RUT-bidraget i störst utsträckning används av höginkomsttagare och kostar mycket för ett fåtal arbetstillfällen med problematiska arbetsvillkor. Så frågan man som RUT-förespråkare bör svara på är följande: Varför är det så mycket viktigare att lägga pengarna på att subventionera städhjälp åt friska personer i stället för att se till så att vi får fler undersköterskor i omsorgen, fler lärare i skolan och fler sjuksköterskor i vården?

Varför prioriterar regeringen bort välfärden för RUT? RUT-bidraget innebär att pengar omfördelas från den ensamma mamman i Nybro och fattigpensionären i Mönsterås till direktören i Lidingö och damen i päls och alldeles för stor våning på Östermalm. För mig är det självklart att samhällets stöd ska fördelas utifrån behov - inte möjligheten att betala för sig. Det är inte rimlig att samhällets gemensamma resurser används såhär ojämlikt.

I debatten försöker högern få det att framstå som att vi ser ner på anställda inom RUT-branschen. Inget kunde vara mer felaktigt. Det är Vänsterpartiet som står upp för de anställdas arbetsvillkor genom bland annat krav på rätt till heltid och en politik för att minska andelen osäkra anställningar. Denna debatt bör handla om vilka prioriteringar samhället ska göra. Vänsterpartiet vill inte förbjuda inköp av städtjänster, men varför ska statliga pengar gå till skattesubventioner för just detta?

Att RUT-avdraget numera också subventionerar läxhjälp till barn vars föräldrar har råd att köpa den, stärker vår övertygelse ytterligare. Vi ser en alltmer segregerad skola där barns möjligheter att få utbildning ser olika ut beroende på de bor och vilka föräldrar de har. Riskkapitalbolag får driva skolor där ”olönsamma” elever väljs bort, sedan förs vinsten på våra skattepengar ut ur landet. Det får vara nog med detta nu. Välfärden är inte till salu. Barns utbildning är inte till salu.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

09 augusti 2014

När tåget kom till Örsjö

Idag skrevs historia i Örsjö då det första persontåget på 38 år stannade där i samband med att såväl de nya Krösatågen som själva stationen i Örsjö invigdes. Det gamla stationsområdet har nämligen fått ett mötesspår och en perrong för pendlare. Jag var på plats när stationen invigdes under pompa och ståt av det mycket aktiva byalaget. Byalaget kommer även att stå för skötsel av biljettautomat och perrong.
Uppslutningen från Örsjöborna var mycket god.
Att tåget nu kom till byn (nåja) är såklart oerhört glädjande och viktigt för bygdens utvecklingsmöjlighetert. Som ordförande i byalaget, Roy Runmark, säger till P4 Kalmar "Man vänder kurvan från en avvecklingsbygd till utvecklingsbygd". Redan innan invigningen ska detta ha märkts av med inflyttning av barnfamiljer och ökade huspriser.
Även för för Nybro som kommun är denna inflyttning viktig. Det ska självklart vara attraktivt att leva, bo och driva företag på landsbygden i Nybro. Stationen i Örsjö ger helt nya förutsättningar för kommunen att växa även utanför stadsgränsen vilket jag tror är avgörande om vi ska närma oss vår vision om 25000 invånare. Hela kommunen har allt att vinna på om Örsjö utvecklas och växer.
Jag tror att det finns alla förutsättningar för att framtiden blir ljus för Örsjös del.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

06 augusti 2014

Bemanningsföretagens syfte är inte att fylla ett arbetskraftsbehov

"Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb, de fyller bara det arbetskraftsbehov som finns ute i kundföretagen". Det konstaterar Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, och Kent Ackholt, ombudsman för LO, i en replik till Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv. Jag skulle kalla deras konstaterande är en underdrift och till och med en försköning av verkligheten.

För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Konsekvenserna av detta har vi sett särskilt efter att den ekonomiska krisen slog till 2008. Antalet bemanningsanställda har ökat lavinartat inom LO-yrkena. Trygga anställningar blev över en natt förvandlade till utsortering och arbetslöshet. Istället gjorde olika bemanningsföretag entré, inte sällan med handplockad personal.

Som väntat har inte detta lett till att arbetslösheten minskat. Behovet av arbetskraft ökar såklart inte bara för att fler anställs via bemanningsföretag. Snarare tvärtom. Man behöver ju inte ha en arbetsstyrka som är anpassad för att klara lite olika orderstockar, eller ens en arbetsstyrka som klarar av att någon är sjukskriven. Man behöver helt enkelt inte ha lika många anställda. Det finns ju bemanningsföretag.


Men företagen anställer inte via bemanningsföretag för att fylla ett arbetskraftsbehov. Det är tydligt att företagen i kristider passat på att varsla fast anställda för att sedan ta in bemanningsanställda. Det gör de för att det skapar en flexibel personal, slit- och slängvaror, som kan anpassas efter produktionstakten. Om företaget får mindre ordrar är det bara att säga upp de bemanningsanställda och anställa dem igen när produktionen ökar.

Bemanningsföretagens syfte är inte att fylla ett arbetskraftsbehov. Det handlar helt enkelt om makten på arbetsmarknaden. Med trygga anställningar får man anställda som kan organisera sig fackligt, som vågar säga ifrån, kräva en bra arbetsmiljö, högre löner osv osv. Den som är anställd får helt enkelt mer makt över sitt arbetsliv. Genom att låta bemanningsföretagen breda ut sig så löser man det "problemet" och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav.

För mig och Vänsterpartiet är det självklart att alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. På Vänsterpartiets kongress 2012 togs ett beslut om att verka för ett förbud mot bemanningsföretag. Det är vi ensamma om i riksdagen om att vilja.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

01 augusti 2014

(V)i har många ”välfärdspopulister” på vår sida

Vänsterpartiets kamp för att sätta stopp för vinstintresset har ett massivt stöd och vårdbolagen är oroliga inför valet. Det är stora vinster som står på spel för deras del. Därför tar nu Ulrika Östlund, ordförande för Vårdföretagarna, strid mot vad hon kallar ”välfärdspopulismen”. ”Välfärdspopulister” är då alltså alla vi som vill att skattepengar avsedda för vård ska gå till vård och inte hamna i privata fickor.
Alla bidrag till välfärden behövs menar Östlund. Jag menar att alla pengar behövs i välfärden. Då kan man inte fortsätta låta mångmiljardbelopp förvinna iväg i privata vinster. I stället för riskkapitalbolag vill Vänsterpartiet se personalkooperativ eller bolag utan vinstuttag. Med vårt förslag är de privata aktörerna välkomna att fortsätta driva sina verksamheter - om allt överskott återinvesteras och går tillbaka till vården.

Nu försvinner istället varje år miljard efter miljard som vi skattebetalare betalat in för att få en så bra vård som möjligt ner som vinster i privata fickor. Inte sällan hamnar pengarna i olika skatteparadis. En granskning som Dagens Nyheter gjort visar att enbart de fem största vårdkoncernerna gjorde en vinst på 1,2 miljarder kronor 2012. På denna vinst betalade de bara 26 miljoner i bolagsskatt!

Det är inte så konstigt att det folkliga motståndet mot detta slöseri med skattepengar är stort. Sveriges Radio Kalmars undersökning visar att i Kalmar län anser så gott som alla att vinstintresset ska bort ur välfärden. Vi i Vänsterpartiet har många ”välfärdspopulister” på vår sida och vi kompromissar inte! Vinstintresset ska bort ur välfärden!

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

28 juli 2014

Staten bör garantera bra mobiltäckning i hela landet

Att ha tillgång till snabbt bredband och god mobiltäckning framstår som en självklarhet för varje storstadsbo. Så här års är det många som besöker platser där det inte alls är lika självklart. Stora delar av landet består av landsbygd som drabbas av att marknaden inte intresserar sig för att det ska finnas mobiltäckningen och bredband i hela landet. Själv kan jag använda mobilen hemma, eller åtminstone på tomten – ibland. Trots att det ser bra ut på täckningskartan.
 
Såhär ser mottagningen allt som
oftast ut hemma hos mig.
Att den enda säkra mobiltäckningen finns på en kulle 200 meter hemifrån får många att nicka igenkännande. Bredbandet via telejacket fungerar åtminstone oftast, men hastigheten och stabiliteten imponerar knappast på någon. Att försöka kolla på livesändningar eller liknande på datorn är inte sällan lönlöst. Alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. I ett modernt samhälle är detta därför illa nog, även om det för mig mest är irritationsmoment.

För andra betyder detta dock att det blir omöjligt att driva sitt företag på landsbygden. En väl fungerande infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna både för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer. Många är de företagare som fått benen undanslagna för att mobiltäckning och bredbandshastighet inte möter dagens krav. Eller för att den fasta telefonin helt sonika monteras ner.

Tillgång till telefoni och bredband är en förutsättning för landsbygdens fortlevnad och krävs för att företagare ska kunna verka på landsbygden. Vänsterpartiet anser därför att staten bör garantera fast telefoni och bra mobiltäckning i hela landet. En avgift bör införas för samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentsats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt.

Utöver detta vill Vänsterpartiet öka stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige och att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning av alla aktörer som jobbar med den utbyggnaden. Regeringen Reinfeldt och Centern har övergett landsbygden. När marknaden får styra avfolkas landsbygden samtidigt som det blir bostadsbrist i storstäderna.

Vi vet att landsbygd och storstad behöver varandra och vi har en politik som ger goda förutsättningar för människor att bo och arbeta där de vill. Telefoni och bredband är centrala delar av det. Det är också järnvägar och lokal service. För att detta ska fungera behövs ett gemensamt ansvar. Om vi ska ha en fungerande välfärd på landsbygden måste det ske genom gemensamma investeringar. Marknadskrafterna löser inte landsbygdens problem.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

25 juli 2014

Vänsterpartiet har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och styre i Nybro kommun

Socialdemokraterna går idag ut med att de bryter samarbetet med Moderaterna inför valet. Man går nu till val som eget parti. Det är ett utspel som varken förvånar eller imponerar. Socialdemokraterna blir alltid rödare när det börjar närma sig valet. Den gångna mandatperiden talar dock sitt tydliga språk om hur högern dominerat efter att Socialdemokraterna bröt samarbetet med oss i Vänsterpartiet.

Bland det första vi gjorde efter valet, när V och S fortfarande samarbetade, var att införa en av Sveriges skarpaste upphandlingspolicys. Den innehöll bland annat krav på kollektivavtal och meddelarskydd, liksom andra sociala och miljömässiga krav. Vi var överens om att Nybro kommun ska handla med schyssta villkor. Att avskaffa denna policy var bland det första Socialdemokraterna gjorde när de bildade ny majoritet med Moderaterna.

Exemplen på Socialdemokraternas kantring kan göras många, men det senaste exemplet är nog också det tydligaste: "Privatiseringar kommer aldrig bli ett socialdemokratiskt mål" skrev Socialdemokraterna på sin hemsida 2011. Det var då det. Efter tre års samarbete med Moderaterna gick socialdemokrat efter socialdemokrat upp i talarstolen och talade sig varma för den största privatiseringen i Nybro kommuns historia.

Det är uppenbart att Vänsterpartiet behövs i Nybropolitiken! Vi är det enda partiet i Nybro kommunfullmäktige som inte har något problem med att skilja höger från vänster. Vi går till val som ett självständigt parti men vi har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och styre i Nybro kommun. Vi tror inte på att lämna över till marknaden att lösa kommunens problem, utan är beredda att själva ta ansvar för de utmaningar som vår kommun står inför.

Nybro kommun behöver en majoritet som sätter kampen för en god välfärd främst och upphör med utförsäljningspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. Det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister fortsätter att regera med borgerliga partier. En majoritet där borgerliga partier fortfarande ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik.

Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en majoritet fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön majoritet utan borgerliga partier. Vi behövs för att lösa de stora utmaningar som Nybro kommun står inför. Vi är beredda att ta fullt majoritetsansvar, precis som vi gjort tidigare. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull.

Nybro är inte till salu! Vänsterpartiet är inte till salu!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 juli 2014

Tack arbetarrörelsen för semestern!

Som så många andra har jag just nu semester. Det är en av alla de välfärdsreformer som kom till tack vare Vänsterpartiets och den övriga arbetarrörelsens idoga arbete för bättre villkor för arbetarna. Detta var också en av alla de välfärdsreformer som moderaterna inte ville skulle bli verklighet utan röstade nej till. Precis som man tidigare röstat nej till två och tre veckors semester och senare även till den femte semesterveckan.
Så när du ligger där i hängmattan - skänk en tanke åt alla de som kämpat för din rätt att ligga där. Och tänk på att den rätten, och andra rättigheter som arbetarrörelsen kämpat till sig, inte är så självklara som man kan tro. Fortsätter vi inte kämpa, såsom tidigare generationer gjort, så kan våra rättigheter rullas tillbaka och deras kamp göras ogjord fortare än man kan ana.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

20 juli 2014

En NEJ-sägande majoritet

Majoriteten (S, M, SPI, MP) har nu beslutat om utförsäljning av kommunala lägenheter och fastigheter. I debatten kring detta har vi i Vänsterpartiet, som inte tror på att privatiseringar kommer att leda till att marknaden löser alla problem åt oss, framställts som nej-sägare. Inte minst av Socialdemokraterna. Men låt oss granska vilka som är de verkliga nej-sägarna i kommunen.

Bland det första vi gjorde efter valet 2010 var att vi, innan Socialdemokraterna valde att styra med Moderaterna istället, införde en av Sveriges skarpaste upphandlingspolicys. Den innehöll bland annat krav på kollektivavtal och meddelarskydd, liksom andra sociala och miljömässiga krav. För oss är det en självklarhet att Nybro kommun ska handla med schyssta villkor.

Att avskaffa denna policy var dessvärre bland det första som den nya S, M, SPI, MP-majoriteten beslutade om. Vänsterpartiet krävde att frågan skulle återremitteras och behandlas på nytt så att man kunde hitta en skarpare skrivning kring kollektivavtalskravet och samtidigt täppa till en lång rad andra luckor som fanns i förslaget, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Men vi ger inte upp utan gör ett nytt försök att få Nybro kommun att ställa tydliga krav vid upphandlingar. Vita jobb-modellen handlar om att ställa sociala bas-villkor för att undvika svartjobb och att oseriösa företag konkurrerar genom dumpning av löner och anställningsvillkor. Vi hoppades att alla fackligt aktiva socialdemokrater nu skulle ta sitt förnuft till fånga. Vi hade fel.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Från Vänsterpartiets sida har vi flera gånger föreslagit sänkta arvoden för oss politiker. Besparingen som detta skulle leda till ville vi lägga på att bevara Transtorpskolan.

Socialdemokraterna sade NEJ!

Istället höjde de sina arvoden och lade ner Transtorpskolan. Listan på saker som Socialdemokraterna på samma sätt sagt nej till kan göras nästan hur lång som helst. Och de säger nej trots att kostnaderna för våra förslag varit obefintliga eller fullt ut finansierade.

Fördubbla stödet till kvinnojouren? Socialdemokraterna sade NEJ!

Fria arbetskläder inom kommunen? Utbildning i meddelarfrihet och meddelarskydd för chefer och personal? Satsning på äldreomsorgen? Satsning på minskade barngrupper i förskolan? Facklig rösträtt i NBAB:s styrelse? En fond för att bevara landsbygdsskolorna? Bli bättre på att återbruka kommunala inventarier? Utbildningsdag i arbetsrätt för kommunens sistaårselever?

Allt detta och mycket därtill har majoriteten under Socialdemokraterna sagt NEJ till. Däremot säger man glatt JA till den största privatiseringen i Nybro kommuns historia. Allt ovan och mycket därtill har Vänsterpartiet sagt ja till. Däremot säger vi nej till att sälja ut Nybrobornas gemensamma egendomar. Avgör sen vilka som egentligen är nej-sägare.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 juli 2014

Utförsäkringskedjan - det handlar om vilket samhälle vi vill ha

Det var länge sen jag skrev något om sjukförsäkringen. Inte för att något förändrats till det bättre. Svårt cancersjuka tvingas fortfarande jobba och utförsäkringskedjan skördar nya offer. Men när man har skrivit om en fråga många gånger så känns det som om man bara upprepar samma sak igen.

Men skit i det! Det får väl bli upprepning då, för utförsäkringslinjen är ju ändå en av valets viktigaste frågor, inte minst därför att det så grundläggande visar på skillnaderna i människosyn. Det handlar i botten om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett "sköt dig själv och skit i andra"-samhälle som präglas av girighet och egoism? Eller vill vi ha ett samhälle man kan lita på, som styrs utifrån solidaritet och omtanke?

Högerregeringens val är tydligt. Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” För att kunna sänka skatterna för de rikaste har han utifrån dessa "hälsosamma risker" med berått mod kastat ut tusentals sjuka i otrygghet och fattigdom.

Andelen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökar och och de passar allra sämst in i högerregeringens extrema system. Tusentals utförsäkrade står nu helt utanför systemet med regeringens utförsäkringslinje. Värst drabbade är kvinnor och lågutbildade arbetare. De tvingas istället leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Detta samtidigt som sjukförsäkringen ger miljarder i överskott till statskassan.

Vänsterpartiets val är lika tydligt. Ingen blir friskare av att man blir fattig, ingen blir frisk av att man råkar passera en fastslagen tidsgräns. Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Vi behöver en sjukförsäkring ger människor en chans att bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga.

Ett av de bästa seminarierna jag var på i Almedalen arrangerades av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Det handlade om hur särskilt människor med psykisk ohälsa drabbas av regeringens utförsäkringsregler. Inte minst om hur oron för ekonomin förvärrar situationen eller får människor att helt enkelt ge upp och försvinna ur statistiken trots att de är sjukare än nånsin. Det var tyvärr inget nytt, men likväl skrämmande och sorgligt att höra.

Det positiva var att det var tydligt att Vänsterpartiet har en politik som stämmer väl med vad som efterfrågades. För det ska självklart inte finnas någon gräns för hur länge man tillåts vara sjuk. Däremot behövs det tidsgränser för när den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd. Dessutom behöver både golvet och taket i sjukpenningen höjas. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man har oturen att bli sjuk. Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk.

Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och det behöver upprepas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...