02 december 2013

Kvinnorna betalar för vinsterna i välfärden

Inte sällan hävdar privatiseringsförespråkare att privatisering av välfärden gynnar kvinnorna. I verkligheten är det precis tvärtom! Om vi vill ha en bättre skola, sjukvård och omsorg måste vi förbättra situationen för de kvinnor som arbetar i välfärden. Det som behövs är fler anställda och trygga jobb med rätt till heltid, inte mer privatiseringar. Att privatiseringar skulle vara bra för jämställdheten är en myt.

Det välfärden behöver idag är fler anställda. Därför vill Vänsterpartiet satsa mer resurser till vård, skola och omsorg och införa lagstiftning som stoppar vinstläckaget. Vi vill satsa på trygga anställningar och rätt till heltid. De anställda ska få mer inflytande över verksamheten. Det är villkoren för alla vanliga undersköterskor, lärare och sjuksköterskor som är det viktiga för jämställdheten.

Inom offentlig sektor har vi möjlighet att aktivt styra verksamheten, så att kvinnor ska få mer makt och inflytande – något som de förlorar när välfärden privatiseras. Privat driven välfärd har också färre fasta anställningar och färre heltidsanställningar än vad den offentligt drivna har. Det visar statistik som riksdagens utredningstjänst har tagit fram på uppdrag av Vänsterpartiet.

De som betalar för de privata vinsterna är alltså de som arbetar i välfärden, varav det stora flertalet är kvinnor. Det är de som tvingas stå ut med lägre personaltäthet och osäkra anställningar. Eftersom den stora kostnaden i välfärden är personal, så är det personalen man pressar för att skapa vinsterna. Att sätta stopp för vinstintresset i välfärden är en viktig jämställdhetsfråga!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...