18 december 2013

Fast anställda ersätts med inhyrda. Regeringen ser förnöjt på och "utreder frågan"...

Tycker regeringen att det är ok att fast anställd personal sägs upp för att ersättas med inhyrd? Det frågade idag Jonas Sjöstedts arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) med anledning av DHL:s uppsägning av 25 anställda på Lagenas lager i Jordbro. Som väntat fick han inget riktigt svar. Arbetsmarknadsministern vill vänta medan man 'utreder frågan'...

Att anställda på detta sätt sparkas för att ersättas av inhyrde är dessvärre inget nytt. Inte sällan som en medveten strategi för att kringa LAS (lagen om anställningsskyd) och annan arbetsrätt. Inte heller frånvaron av svar från ansvarig minister är något nytt. Den förre arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (M) instämde upprepade gånger i det orimliga i att sådant sker på svensk arbetsmarknad. Men han gjorde såklart inte något åt problemet.
Nu har det gått två och ett halvt år sen Sven-Otto Littorin "avgick" och man vägrar alltså fortfarande göra något åt det. Vilket inte är så konstigt eftersom man antagligen är rätt nöjd med utvecklingen och inte har det minsta intresse av att täppa till möjligheten att kringå LAS eller att på annat sätt reglera bemanningsmarknaden. Man ser det helt enkelt inte som ett problem, utan en möjlighet...

Högern månar ju kapitalets intressen, inte arbetarnas - precis som högern alltid gjort. Därför forsätter man att förnöjt se på hur fast anställda ersätts med inhyrda medan man "utreder" frågan. Det har man ju gjort i flera år redan, så det kan man säkert göra i några till. I takt med att allt fler byts ut på detta sätt och arbetsmarknaden blir alltmer osäker så närmar vi oss återigen en arbetsmarknad där arbetaren tvingas stå med mössan i hand.

Vänsterpartiets ståndpunkt är klar. Vi tycker att det är hög tid att stoppa bemanningsföretagen! Som enda parti (märkligt nog) i riksdagen har vi tagit ställning för att förbjuda dem helt. I väntan på att det så vill vi lagstifta om att det ska vara förbjudet att sparka fast anställda och ersätta dem med inhyrda från bemanningsföretag. Det vill inte regeringen...

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...