03 november 2013

Rapport från partistyrelsen 1-3 november

Tre dagars partistyrelsemöte tar på krafterna, så nu är det rätt skönt att sitta på tåget, på väg hem. Helgen har främst ägnats åt motionsbehandling men vi har även hunnit med att diskutera pensionssystemet och ett par aktuella politiska frågor. Mer om det längre fram. Dessutom hann vi med att välja en grupp kloka människor som ska ta fram en tågstrategi.

Men som sagt, främst handlade det om motionerna inför kongressen i januari. Drygt 250 stycken och lika många svar. Det är iofs färre än till förra kongressen men ändå ett drygt jobb att läsa och tycka till om. Jag hade ett gäng yrkanden på ändringar i svaren men när jag summer så kan jag konstatera att det inte blev nån vidare framgång på den fronten för min del. Inget yrkande gick igenom :-(
Mycket handlingar blir det när partistyrelsen
behandlar kongressmotioner
 Bland annat hade jag yrkat att ordet "omtanke" i kongressuttalandet skulle ersättas av "solidaritet". För mig betyder de olika saker och representerar olika perspektiv. Det var jag inte ensam om att tycka och debatten kring dessa ord blev en av de hetaste när uttalandet diskuterades. Majoriteten i partistyrelsen tyckte dock annorlunda än mig.

Det säger väl å andra sidan något om hur enig partistyrelsen ändå är kring detta dokument och dess inriktning. Att det ska vara ett kort dokument som visar på vår profil och på den konflikt vi vill ha mellan solidaritet/omtanke som vi står för och den  girighet som regeringen står för. Eller som dokumentet inleds:
”Ett land som byggs med omtanke, rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än ett land där girigheten får råda.”
Då kan jag leva med att jag inte fick med precis det ord jag ville.

Precis som enkätsvaren från partiföreningarna visade så ska frågan om privata vinster stå i fokus i kongressuttalandet. Här är partistyrelsen helt enig. Även om det fanns yrkande på att lägga till andra frågor i dokumentet så avslogs de alla. Det betyder så klart inte att de läggs åt sidan, utan bara att vi fokuserar och prioriterar. Det tycker jag är bra.

Det enda som egentligen lades till var några rader om arbetsmarknaden. Även om det bryter något litet mot tanken om fokus så tycker jag att det är bra att det kom med. Inte minst med tanke på vår arbetslivskampanj som vi ju kommer att driva fram till valet. Jag yrkade också (utan framgång) på att landsbygdens utmaningar skulle nämnas något mer i dokumentet, det är ju ändå en fråga som vi börjat profilera oss lite på.

Förutom kongressuttalandet så behandlades uttalandet inför EU-valet. Ur EU-uttalandet: ”Rösta på Vänsterpartiet för att försvara kollektivavtal och gemensam välfärd. Skicka inte fler ja-sägare till Bryssel.” Under söndagen presenterades också valberedningens förslag till EU-vallista, som Mikael Gustafsson, vår nuvarande EU-parlamentariker, föreslås toppa.

Många motioner handlade om som vanligt om frågor som vi redan driver. Bland de som partistyrelsen biföll kan några nämnas. Vi föreslår bland annat att 9 oktober ska bli nationell minnesdag för att uppmärksamma Sveriges deltagande i slavhandel och slaveri. Vi föreslår också att vänsterpartiet ska verka för att avskaffa kortbetalningsavgiften för säljare.

Vi tyckte också att det är en bra ide att partistyrelsen får i uppdrag att utreda ett internt val- och röstsystem, som främjar en jämn könsrepresentation. Däremot tyckte vi att det var en mindre bra ide att utreda statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Avslutningsvis så avslog vi skoningslöst alla förslag till nya program osv. Detta pga att partiet redan är belamrat med programarbete.

NSA och den massövervakning som vi utsätts för dagligen var den ena av mötets två aktuella politiska frågor. Hans Linde berättade bland annat att under bara en månad i Spanien avlyssnades 70 miljoner telefonsamtal. Den svenska högerregeringens tysta medgivande har lett till att Sverige idag ses som en av USA:s främsta övervakningspartners.
Från vänster: Martina Skrak, Anna Hövenmark, Lotta Johnsson Fornarve,
Mats Einarsson, Hans Linde, Jonas Sjöstedt och Aron Etzler
Den andra aktuella politiska frågan var att högern i EU stoppade en rapport om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Rapporten innehöll skrivningar om säkra och lagliga aborter men också om sexualundervisning utan tabun och om tillgång till preventivmedel.

Efter ändringsförslag av Mikael Gustafsson innehöll rapporten också viktiga skrivningar om HBTQ-personers rättigheter, om att förbjuda steriliseringar av transpersoner, och rätt till inseminering för lesbiska och ensamstående kvinnor. Detta kunde högern i EU inte tåla utan med stöd av vissa svenska EU-parlamentariker stoppade man rapporten.

Partistyrelsemötets sista stora punkt gällde pensionssystemet och vi diskuterade kring vilka utgångspunkter Vänsterpartiet ska ha när vi utreder pensionssystemet. Klart är att kvinnor och arbetare är de stora förlorarna på dagens pensionssystem. Hela 45% av alla kvinnor som de närmsta åren går i pension, kommer att få en pension som ligger under fattigdomsgränsen. De stora vinnarna är fondförvaltarna.
Frågorna som är avgörande för nivån på pensionen.
Vänsterpartiet driver dem alla.
Vänsterpartiet vill att pensionssystemet utreds och reformeras grundligt så att vi kan få ett pensionssystem att lita på. Alla är inte aktiespekulanter och kan jobba till 70 eller längre. Vår utgångspunkt i detta är glasklar: pensionen är uppskjuten lön, inte grundtrygghet som ska kompletteras med privata försäkringar för de som har råd. Att PPM-systemet måste skrotas råder det inte heller någon tvekan om.

Nu är det bara ett möte kvar innan kongressen. Att det blir en spännande och betydelsefull kongress råder det knappast någon tvekan om. Den blir startskottet för ett år med två viktiga valrörelser. För min egen del så avgörs också om jag får fortsätta i partistyrelsen eller inte. Jag hoppas såklart på det förstnämnda :-)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...