25 november 2013

Kvinnojourernas livsviktiga arbete behöver ökat stöd

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd.
I Barometern/OT utgivningsområde finns kvinnojourer i Kalmar, Oskarshamn och Hultsfred. Om och i vilken omfattning dessa får stöd av kommunerna i utgivningsområdet varierar kraftigt, det visar den genomgång som Vänsterpartiet har gjort. För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Ett av våra krav är att stödet till kvinnojourerna måste öka. Det driver vi lokalt, men också i riksdagen.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister.

I dag finns det kvinnojourer i tre av tio kommuner inom Barometern/OT utgivningsområde och företrädare för kvinnojourerna vittnar om att antalet kvinnor som söker hjälp ökar stadigt. Förra året tog kvinnojouren i Hultsfred hand om 13 kvinnor medan man hittills i år tagit hand om 20 kvinnor som behövt skydd och stöd. Även antalet barn har ökat kraftigt. Det blir dock allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

Regeringen har tillfört kommunerna utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på lokal nivå. Detta är lovvärt men långtifrån tillräckligt. Fredrik Reinfeldt har ännu inte infriat sitt löfte från 2011 om att resurserna till kvinnojourerna ska öka. Istället hamnar ansvaret huvudsakligen på kommunerna.

I den genomgång som Vänsterpartiet har gjort så har det visat sig att stödet som ges varierar mycket kraftigt bland de kommuner som har svarat. Hultsfred ger drygt c:a 5.50 per invånare, medan Mönsterås inte ens kommer upp i en krona per invånare. Högsby kommun ger inget bidrag över huvud taget! Att det ser ut på detta sätt är inte acceptabelt, utan alla kommuner måste ta sitt ansvar i denna viktiga fråga!

Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras verksamhet möjlig att fungera. Det är viktigt att kommunerna tar ett större ansvar för detta. Idag tvingas kvinnojourerna i praktiken att hanka sig fram på tillfälliga projektpengar. Därför är det fortfarande svårt för dem att göra långsiktiga planeringar för sin livsviktiga verksamhet. Detta måste ändras!

Framför allt handlar det därför om att staten måste ta ett större ansvar för mäns våld mot kvinnor. För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill Vänsterpartiet införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet som ska vara förutsägbart och långsiktigt.

Vi satsar 200 miljoner kronor om året på det nya stödet. För att få del av pengarna ska det finnas kompetens och erfarenhet vad gäller kvinnofridsfrågor. Det ska finnas barnkompetens samt ett skyddat boende med hög säkerhet och god tillgänglighet. Stödet ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. På så sätt kan kvinnojourerna upprätthålla sitt ofta livsviktiga arbete och kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...