19 november 2013

Internationella mansdagen

Idag är det den internationella mansdagen. Några av de frågor som denna dag syftar till är bland annat att belysa positiva förebilder som är män, mäns positiva bidrag till samhället och att förbättra och lyfta fram jämställdheten mellan män och kvinnor. Därför tyckte vi i Vänsterpartiet i Kalmar län att det är en utmärkt dag att lyfta frågan om ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Detta gör vi genom rapporten Jämställd föräldraförsäkring - en kvinnofråga? där vi undersökt hur uttaget av föräldraledighet ser ut i länet.

Rapporten visar dels att det ser mycket olika ut i länet. Torsås i söder är länsbäst medan motpolen finns i Vimmerby i norr som återfinns bland de 20 kommunerna i botten i riket. Dels visar den att länet som helhet har mycket att göra. Kalmar län återfinns för sjätte året i rad i det föga hedrande bottenskiktet bland de 21 länen i landet. Det är tydligt att det inte räcker att vänta på att saker händer av sig självt.

Nybro kommun har visserligen ryckt upp sig i sista mätningen och hamnar i den övre halvan i länet istället för den undre. Det är bra, men avståndet till mammorna är fortfarande mycket stort. Även om vi gärna ser oss som jämställda så visar rapporten att det finns mycket kvar att göra. Ska något ske på riktigt så krävs det aktiva åtgärder på såväl nationell som lokal nivå.

På riksplanet handlar det om att gå vidare och införa en individualiserad föräldraförsäkring där föräldrarna delar lika på dagarna med föräldrapenning. Föräldraförsäkringen är idag den enda försäkring som inte är individuell. Helt sjukt! Ingen skulle väl komma på tanken att sjukförsäkringen skulle vara nån sorts familjeförsäkring?

Så länge kan man göra saker lokalt. Det första steget är att kommunen tar fram en handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar. Då lyfter man upp frågan på dagordningen och visar att man tycker att den är viktig. Kommunen har som kommunens största arbetsgivare också möjlighet att påverka både direkt och indirekt, den möjligheten bör man ta tillvara på.

Genom att på olika sätt uppmuntra sina anställda att dela på föräldraledigheten så kan man medverka till att bryta normen, att mamman är hemma mest, både inom den egna organisationen och i övriga samhället. Det tjänar alla på, inte minst barnen. Förslag kring detta och annat kommer att komma i Nybro framöver. Tiden är absolut mogen för en jämställd föräldraförsäkring!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...