23 oktober 2013

Skyddsombudens dag 23 oktober

Idag är det skyddsombudens dag. Att skyddsombuden har en viktig roll är tveklöst. Ibland till och med livsviktig - bokstavligen. Och i takt med regeringens neddragningar på arbetsmiljöområdet så har skyddsombudens roll blivit allt viktigare. Samtidigt har bemanningsföretag och otrygga anställningar gjort det allt svårare att rekrytera skyddsombud som faktiskt vågar säga ifrån.

Idag, i nån form av tragisk ironi, så rapporteras också om två allvarliga arbetsolyckor idag, varav den ena med dödlig utgång. Tyvärr så är det inga tragiska undantag. Varje vecka dör någon på jobbet. Så skulle det inte behöva vara. Men försämringarna i arbetsmiljön är bara några av alla försämringar på arbetsmarknaden som högerregeringen har genomfört på arbetsmarknade. Genomgående är att arbetare och kvinnor drabbas hårdast. Vänsterpartiet listar alla försämringar i regeringens Wall of shame.

Vänsterpartiet vill istället satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt till arbetslivs- och arbetsmiljöforskning. Genom att rösta på Vänsterpartiet 2014 kan du alltså bidra till att rädda liv - rent bokstavligt.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...