09 oktober 2013

Kul att Nybro kommun stiger i skolranking

Lärarförbundet har för tolfte året i rad presenterat sin ranking över landets bästa skolkommuner. Sveriges bästa skolkommun 2013 är Piteå, men roligast ur mitt perspektiv såklart att Nybro har tagit ett rejält kliv från 44e till 7e plats. Verkligen Jättekul!

Det här är ett bevis på att vi har en fantastisk personal som gör underverk med små medel. Det visar också hur viktig lärarens roll i skolan är. Tyvärr vet vi att arbetsbelastningen på många håll är väldigt hög och resurserna är för små. Det är utmaningar som vi i LoK (Lärande & Kulturnämnden) måste ta tag i om vi ska ha en chans att behålla vår topplacering. Några saker kan särskilt nämnas, utan att för den delen utesluta andra viktiga saker.

Klasserna måste bli mindre så att varje elev får mer tid med sin lärare. Då kan alla elever få den hjälp de behöver. Elever behöver också olika mycket stöd och hjälp för att lära sig. En likvärdig skola kompenserar för elevernas olika förutsättningar, så att de får den hjälp de behöver och ger dem likartade möjligheter att få kunskap. Därför behöver skolan mer pengar till ökad lärartäthet.

Elever ska ha möjligheter att påverka sin skola, både skolmiljön och sina arbetsförhållanden. Det leder till bättre trivsel, ökad trygghet och bättre lärande. Skolan måste också kunna hänga med i teknikutvecklingen för att följa samhället i stort. På många av dessa områden är Nybro kommun ganska lång framme men vi kan göra mer och det ska vi såklart göra.

Till syvende och sist handlar det dock mycket om vad staten gör, eller inte gör. Som Vänsterpartist vill jag inte bara se att skolan i Nybro ska vara bra och jämlik. Jag tycker att alla barn ska ha en bra skola. Tyvärr så ser vi idag hur klasskillnaderna i skolan ökar och hur det blir allt viktigare att ha "rätt" föräldrar. Det en utveckling som påhejas av regeringens politik med resultatet att utslagningen ökar.

Regeringen måste därför låta utvärdera och analysera de stora skolreformerna – kommunaliseringen, införandet av fristående skolor och det fria skolvalet – och deras effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Syftet med utvärderingen är att ta fram förslag för att stärka elevernas rätt till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...