30 september 2013

Framgång för V-motion om återbruk

Vid dagens möte med kommunstyrelsen rönte Vänsterpartiets motion, om att öppna återbruk i Nybro kommun för att stimulera återanvändning och återvinning, framgång. Det beslutades nämligen att den interna annonseringen av möbler och kontorsmaterial skulle utvecklas och förbättras för att inte slösa med resurser. Det var också vårt huvudsyfte med motionen och det är såklart kul att vi faktiskt fick gehör för det.

Att i möjligaste mån återanvända och återvinna ger stora miljövinster till en liten insats, dessutom kan det spara pengar. Återbruk av det slag som vi efterfrågar i motionen finns i exempelvis flera av våra grannkommuner.

Nu säger man givetvis att man avslår motionen och man avslår mycket riktigt startandet av ett fysiskt återbruk som i Kalmar med hänvisning till att det skulle vara ”olämpligt” ur konkurrenssynpunkt. Varför det skulle vara olämpligt i Nybro när det inte är det i en rad andra kommuner fick jag inget svar på men vi reserverade oss såklart mot avslaget.

Avslaget gjordes dock med hänvisning kommunstyrelsens yttrande. Och kommunstyrelsens yttrande säger att man ska uppfylla motionens huvudsyfte; att ge möjlighet för kommunen att bli bättre på att hushålla med sina inventarier och därmed ekonomiska resurser och minska sin miljöpåverkan.

En enig kommunstyrelse, bortsett från Vänsterpartiet, avslår alltså motionen, men man går ändå med på vårt huvudsyfte. Så kan politik också se ut. Och vadå, så länge vi får som vi vill så… =)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...