30 september 2013

Framgång för V-motion om återbruk

Vid dagens möte med kommunstyrelsen rönte Vänsterpartiets motion, om att öppna återbruk i Nybro kommun för att stimulera återanvändning och återvinning, framgång. Det beslutades nämligen att den interna annonseringen av möbler och kontorsmaterial skulle utvecklas och förbättras för att inte slösa med resurser. Det var också vårt huvudsyfte med motionen och det är såklart kul att vi faktiskt fick gehör för det.

Att i möjligaste mån återanvända och återvinna ger stora miljövinster till en liten insats, dessutom kan det spara pengar. Återbruk av det slag som vi efterfrågar i motionen finns i exempelvis flera av våra grannkommuner.

Nu säger man givetvis att man avslår motionen och man avslår mycket riktigt startandet av ett fysiskt återbruk som i Kalmar med hänvisning till att det skulle vara ”olämpligt” ur konkurrenssynpunkt. Varför det skulle vara olämpligt i Nybro när det inte är det i en rad andra kommuner fick jag inget svar på men vi reserverade oss såklart mot avslaget.

Avslaget gjordes dock med hänvisning kommunstyrelsens yttrande. Och kommunstyrelsens yttrande säger att man ska uppfylla motionens huvudsyfte; att ge möjlighet för kommunen att bli bättre på att hushålla med sina inventarier och därmed ekonomiska resurser och minska sin miljöpåverkan.

En enig kommunstyrelse, bortsett från Vänsterpartiet, avslår alltså motionen, men man går ändå med på vårt huvudsyfte. Så kan politik också se ut. Och vadå, så länge vi får som vi vill så… =)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

25 september 2013

Vad är ett löfte i kommunfullmäktige värt?

Hur mycket är ett löfte avgett av kommunstyrelsens ordförande i Nybros kommunfullmäktige värt? Ja, det fick jag anledning att fråga mig när jag slog upp Nybrosidan i dagens Barometern. Där fick jag nämligen ögonen på en artikel där moderaternas kommunalråd Peter Lilja gått ut och sagt att man nu ska utreda frågan om att ge anställda rätt till heltid.

Det är väl ändå bra kan man tycka?

Jovisst. Om det nu inte varit så att kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Markus Lund (S) för drygt ett år sedan, som svar på min interpellation, lovade att rätt till heltid skulle införas senast 2014!

I artikeln kan man läsa att Peter Lilja ska ha sagt att ”Vi har lovat att titta på frågan och nu ska vi utreda förutsättningarna”. Dessutom står det i artikeln att det som ska utredas är ”valfri sysselsättningsgrad” och inte rätt till heltid, vilket är två olika saker.

Detta är långt ifrån det tydliga ja till att införa rätt till heltid som levererades av Marcus Lund och som man kan läsa om i protokollet från sammanträdet. Så vad gäller egentligen? Löften som levereras av kommunstyrelsens ordförande i kommunfullmäktige eller uppgifter som levereras av kommunstyrelsens vice ordförande via media? Den frågan kommer Markus lund att få av mig på måndagens kommunfullmäktige!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

24 september 2013

Rädda välfärden – med rättvis skattepolitik

Under sommaren har vi kunnat följa krisen i sjukvården via medierna och inför skolans terminsstart påmindes vi om att nästan 12 000 elever går ut högstadiet utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt växer läxhjälpsbolagen som säljer sina tjänster till dem som har råd. Och året om vet vi att många kvinnor går ner i arbetstid för att vårda sina närstående äldre när den offentliga äldreomsorgen inte räcker till. Tecknen är många på att välfärden som vi känner den håller på att falla sönder.
Ulla Andersson och jag hade denna debattartikel
inne i Västervikstidningen idag.
Även bilden av Sverige som ett land med väldigt små inkomstskillnader krackelerar. Sverige är nu det land inom OECD där inkomstskillnaderna växer snabbast. Vänsterpartiet tycker att det är nog nu. Vi menar att det behövs en skattepolitik som gör det möjligt att föra samhällsutvecklingen framåt och inte bakåt.

Den viktigaste målsättningen med vår skattepolitik är att finansiera en väl utbyggd generell välfärd. Att betala välfärden solidariskt via skatterna är effektivt, och dessutom är det ett kraftfullt verktyg för att utjämna skillnader mellan människor och därmed öka jämlikheten och rättvisan för den som har mindre - men också stabiliteten och tryggheten i samhället för den som har mera. Men om vi ska klara detta måste vi våga vara ärliga med att skatteuttaget måste öka. Alternativet är att var och en av oss måste betala för den välfärd vi behöver, till exempel via privata försäkringar. Då är det inte längre människors behov utan plånbokens storlek som avgör vilken välfärd du har rätt till.

Vänsterpartiets skattepolitik vill så långt det är möjligt värna låg- och medelinkomsttagare och vi vill bygga ett skattesystem där man betalar lika mycket i skatt vid lika inkomst. Tvärtemot vad många säkert tror så får alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden oförändrad inkomstskatt med vår politik. Samtidigt så menar vi att kapitalbeskattningen bör öka. Finanssektorn är exempelvis underbeskattad idag, och ökad beskattning kan vara ett sätt att begränsa spekulationsekonomin. Även bolagsskatten ska ta in en rimlig del av vinsterna till samhälleliga investeringar och utgifter och bör höjas.

Det är hög tid att välja väg. Ska vi ha välfärd för alla eller välflärd för bara några få? Ska vi ha låga skatter eller god generell välfärd?

Vänsterpartiet är tydligt med vilken väg vi väljer. Vi står upp för våra gemensamma framtida åtaganden, och för välfärd av hög kvalitet för alla. En rättvis skattepolitik minskar inkomstskillnader och jämnar vägen för ett jämlikare samhälle.

Ulla Andersson(V), ekonomisk-politisk talesperson
Kaj Raving (V), partistyrelseledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

22 september 2013

En budget för fortsatt ökande klyftor

Jag har inte riktigt haft tid till att kommentera regeringens budget. Men när jag tänker efter så är det inte så mycket att kommentera. Tydligt är att regeringens etablerade linje står fast. De redan historiskt djupa klyftorna i samhället ska fortsätta öka. Regeringen väljer att med stöd av SD fortsätta sänka skatterna genom ett femte jobbskatteavdrag, riktat främst mot de i de övre inkomstskikten (även om man som vanligt hävdar motsatsen), istället för att satsa på en välfärd för alla.
140 miljarder kronor som kunde ha gått till skolor, äldreomsorg, vård och annat försvinner för att ett fåtal ska kunna åtnjuta stora skattesänkningar. Inte minst gäller det moderaternas paradnummer med höjd skiktgräns, som helt ogenerat riktas direkt till överklassen utan att man ens låtsas att det ger några jobb. Det borde förvisso inte överraska någon eftersom moderaterna alltid väljer vägen mot ökad ojämlikhet. Skillnaden ligger i att man numer förespråkar att det görs i mindre steg för att det inte ska bli så uppenbart att man river ner vårt välfärdssamhälle.

Skattesänkningar kostar och Reinfeldts regering sänker skatterna på ett sätt som gör gammelmoderater gröna av avund. Svårare än så är det inte, än att det tillskott som framförallt de mest välbärgade har fått till sina välfyllda plånböcker måste tas någonstans ifrån. Detta "någonstans" innebär en nedmontering av välfärden och en enorm omfördelning från de som har minst till de som har mest. Så regeringens budget är väldigt enkel att sammanfatta: Klyftorna ska fortsätta öka!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

15 september 2013

Svenskarna vill ha bättre välfärd - utan vinstintresse

Inte ens borgarnas egna väljare tycker att välfärden blivit bättre under deras regering. Tvärtom så tycker en majoritet av svenska folket att politiken blivit sämre på samtliga områden som har med välfärden att göra. Detta enligt en ny undersökning. Det är knappast ett resultat som överraskar. Drar man bort hundratals miljarder i skatt från välfärden för att istället sprida pengarna över överklassen, så får det konsekvenser i form av en försämrad välfärd. Konstigare än så är det inte. Ändå är det bara Vänsterpartiet som säger som det är; God och lika välfärd för alla kräver höjda skatter:
Men om vi ska klara detta måste vi våga vara ärliga med att skatteuttaget måste öka. Alternativet är att var och en av oss måste betala för den välfärd vi behöver, till exempel via privata försäkringar. Då är det inte längre dina behov utan plånbokens storlek som avgör vilken välfärd du får.
Svenska folket vill även ha en välfärd där vinstintresset inte tillåts styra vilken omsorg, skola eller vård vi får. Det står klart i ännu en undersökning . Detta trots att hela det politiska etablissemanget från socialdemokrater och högerut har lierat sig med välfärdskapitalisternas intressen och gör vad man kan för att ändra opinionen.
Endast ett parti - Vänsterpartiet - står på folkets sida i den här frågan. Det är bara vi som tydligt tagit ställning för den självklara ståndpunkten att alla skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg och inte vinster i ett skatteparadis. Dessutom har vi tagit fram konkreta förslag för hur det ska gå till.

Igår firade vi 10-årsjubileet av segern i EMU-valet. Precis som i EMU-valet så är det folkets intresse som står mot etablissemangets i frågan om vinster i välfärden. Precis som i EMU-valet så är det minimala resurser som står mot nästan obegränsade. Precis som i EMU-valet kan vi vinna!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

14 september 2013

Idag firar vi segern i EMU-valet!

Idag är det tio år sedan segern i EMU-valet. Vänsterpartiet ledde kampen för Nej-sidan, som trots minimala resurser såg till att folket röstade ”fel”. En svidande förlust som givetvis var till stort förtret för det samlade EU-etablissemanget och storkapitalet. Idag när de flesta är överens om att Euron är en del av problemet för det krisande Europa, så är nog även dessa glada att vi faktiskt står utanför.
Bloggat: Ung Vänster,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

11 september 2013

Transtorpskolan på tapeten igen

Idag var Transtorpskolan på tapeten igen i Lärande och kulturnämnden. Vänsterpartiet har sedan frågan väcktes varit motståndare till en nedläggning av Transtorpskolan. De utredningar som har gjorts har bara stärkt oss i vår uppfattning att nedläggningen av skolan och flytten av barnen till Paradisskolan är en oklok och kortsiktig besparing. Att lägga ner skolan är helt enkelt inte särskilt förnuftigt, men det har hittills inte bekymrat majoriteten.

Argumentet som nedläggningsförespråkarna lutar sig mot är att det inte finns något alternativ när investeringspengarna inte finns och driftkostnaderna måste minskas. Men stämmer detta argument med verkligheten? Svaret är ett solklart NEJ! Det har hela tiden funnits alternativ till att spara på barnen, men fullmäktige i Nybro kommun har prioriterat annat. Dvs alla partier utom Vänsterpartiet.

Som enda parti argumenterade vi för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen. Dessvärre utan gehör.

Ärendet idag handlade om ett projektdirektiv för renoveringen av Annexet i Paradisskolan, dit Transtorpskolans elever ska flyttas när skolan läggs ner. I praktiken handlade det bara om en teknikalitet som egentligen inte borde varit en beslutspunkt över huvud taget. Men nu var det lagt som en beslutspunkt i dagordningen och då tog jag givetvis tillfället i akt att markera Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

08 september 2013

Rapport från partistyrelsen 7-8 september

Så var partistyrelsemötet över för denna gång och jag sitter på tåget hem. Som vanligt är jag rätt mör efter en intensiv helg. Klockan var nästan halv nio innan mötet ajournerades i går kväll efter mer än åtta timmars av intensiva diskussioner ledda av Hans Linde och Madeleine Nyvall.
Och DÄR föll äntligen klubban och partistyrelsen fick ledigt över natten.
Mötet inleddes för övrigt med en nyhet i partistyrelsesammanhang, nämligen separata mans- och kvinnoträffar. Behovet av ett större internfeministiskt fokus har påpekats av flera i partistyrelsen. Jag själv har ju bland annat påtalat att vi möte efter möte fört talarstatistik, som visat på manlig dominans, utan att göra nåt annat åt det än att konstatera att det är så. Förhoppningsvis kan dessa träffar vara pusselbitar som leder mot en jämnare talarstatistik, även om såklart måste till fler åtgärder.

Innan de egentliga dagorningspunkterna tog vid så hade vi också ett möte med riksdagsgruppen med gemensamma grupparbeten och diskussioner som resulterade i många kloka förslag. I fokus stod frågor kring hur vi kan förbättra det utåtriktade arbetet och få till ett gemensamt perspektiv i de frågor vi lyfter fram. Tydligt var att det behövs en större delaktighet i varandras arbete där gemensamma möten som detta kan vara en del av lösningen.

Därefter drog själva partistyrelsemötet igång på allvar med valplanering, valplanering och lite mer valplanering. Det är inget snack om att det är fullt fokus på valseger 2014 som gäller. Jag kan såklart inte skriva nåt särskilt om det som diskuterades men det är härligt att se vilket självförtroende som genomsyrar hela diskussionen och hur taggade alla är. Jag ser verkligen fram emot att valarbetet ska börja på riktigt.

Helgens aktuella politiska fråga var situationen i Syrien. Situationen är milt uttryckt komplex eftersom det inte går att tala om två parter utan om många olika där konstellationerna varierar över tid och där alla parter gjort sig skyldiga till övergrepp. Men det finns ingen militär lösning på konflikten och ett militärt angrepp kan inte accepteras. Konflikten måste få en politisk lösning stödd av FN, Assad måste avgå och de skyldiga till krigsförbrytelser måste ställas inför rätta.

På söndagen diskuterades flera tunga frågor. Eko-Eko-gruppen inledde dagen med att presentera arbetet med sin andra delrapport. Gruppen har den viktiga och omfattande uppgiften att knyta ihop partiets ekonomiska politik med vår miljöpolitik i ett gemensamt program. Det är som sagt ett omfattande arbete som måste få ta sin tid så istället för att forcera fram en slutrapport så förlängde PS tiden för gruppens arbete till efter valet. Det finns dock ett stort behov av att diskutera dessa viktiga frågor, så gruppen kommer att regelbundet rapportera om sitt arbete i PS.

Utöver detta så diskuterades utbildningspolitik och inte minst höstbudgetmotionen. Inte heller om detta kan jag nämna nåt specifikt. Men det är knappast att avslöja för mycket att tala om att det är en budget för jobb. Detta till skillnad från regeringens misslyckade "arbetslinje" där det idag går 11 arbetslösa på varje ledigt jobb samtidigt som fattigdomen ökar och ojämlikheten i Sverige ökar mest av alla OECD-länder.

Mycket kommer såklart också med från vårbudgetmotionen. Satsningar på sjukförsäkring och a-kassa ligger såklart kvar, liksom klimatinvesteringar och satsningar på äldreomsorgen. Investeringar i byggsektorn till byggande och upprustning av hyresrätter och investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga och nödvändiga inslag som skapar arbetstillfällen. Satsningar på kvinnors arbetsmarknad (15 000 platser i barnomsorg på obekväm arbetstid, individualiserad föräldraförsäkring, utbildningsinsatser och anställningar inom äldreomsorgen, 30-timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga, rätt till heltid) kommer också att kännas igen. Plus en hel del annat gammalt och såklart en del nya godbitar.

Roligast under hela helgen var nog ändå att höra om det kommunala exemplet från Botkyrka. Men ärligt talat så var det inte kommunalrådet Mats Einarssons redovisning av hur man bland annat lyckats gå emot strömmen och minska barnfattigdomen genom en rad aktiva åtgärder. Nä, det var istället lokalföreningens ordförande Anna Herdy och hennes beskrivning av arbetet mot utförsäljningen av hyresrätter i Alby som gjorde mest intryck. Ett strålande exempel på hur man effektivt kan kombinera parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete. Så borde vi arbeta mycket oftare!

Som vanligt hann vi också med att avverka en rad mindre, men inte betydelselösa, frågor och rapporter. Vad vi däremot inte hann med ordentligt var rapporten om kampanjen kring den feministiska offensiven som kommer att presenteras på Vänsterdagarna i oktober. Det var riktigt olyckligt och kräver nog att vi planerar dagordningen bättre framöver för att slippa stressa över så viktiga frågor i fortsättningen.

Nästa PS är tre dagar långt för att klara av att besvara all motioner som kommit in inför kongressen. Så se nu till att motionera friskt så vi inte blir sysslolösa ;-)

P.s följ vad som händer inför kongressen och delta i debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

07 september 2013

Min praktik på Madesjöskolan

Häromdagen hade jag förmånen att praktisera en dag på Madesjöskolan i Nybro. Dagen inleddes med en pratstund med rektor Heinz Rejdvik innan jag träffade Fredrik Bjärneroth som är arbetslagsledare för 9ans arbetslag. Första lektionen tillbringade jag med honom, som musiklärare, när han övade med de elever som sen spelade i matsalen under skollunchen. Det är tydligt att musiken är en viktig del av skolans profil, vilket man kan se exempel på här.
Genrep under ledning av musiklärare Fredrik. Lite nervöst är det
allt inför lunchspelningen (det märktes dock inte när det var allvar).
Resten av dagen följde jag med arbetslagets specialpedagog, Rebecca Jusmo, som går runt och hjälper till på många olika lektioner. På så sätt fick jag möjlighet att se många olika lektioner och därmed också träffa många olika elever och lärare. Ett mycket bra upplägg.
Mattelektion med läraren Markus Petersson. Som väl var slapp jag frågor =)
Om några veckor ska 9orna iväg på Polenresa till förintelselägret Stutthof. Att de fortfarande kan åka är tack vare Vänsterpartiet som lyckades rädda kvar dem när övriga partier ville spara. För Vänsterpartiets sida är resorna av viktigprincipiell natur för att motverka rasism och främlingsfientlighet och utvärderingar visar att de gör nytta.

Nu arbetade man för att förbereda sig för resan. Bland annat läste man boken Pojken i den randiga pyjamasen. Jag fick låna ett ex och hann ett par kapitel innan lektionen var slut. Boken verkar superbra! Men ingen bok eller historielektion kan ersätta den upplevelse det innebär för eleverna att på plats få se nazisternas utrotningsläger. Resan är en viktig investering i demokrati och en påminnelse om alla människors lika värde.
Rekommenderad läsning! Efter dagens slut åkte
jag förbi biblioteket där alla ex såklart var utlånade.
Vidare till bokhandeln där den såklart inte heller fanns,
men jag beställde den, så på tisdag kan jag
läsa vidare =)
Efter dagens sista lektion fick jag möjlighet att knyta ihop dagen tillsammans med rektor Heinz. Jag kunde konstatera att en del är sig likt men att mycket också har hänt sen jag gick i skolan. Skolan är idag mycket mer individanpassad samtidigt som den är alltmer individualiserad. Det har blivit viktigare att ha "rätt" föräldrar. Givetvis så är det också tydligt att skolans resurser har minskats enormt. Dagen var definitivt mycket nyttig och rolig och som vanligt när jag är ute så verkar det uppskattas väldigt. så det var definitivt inte sista gången jag var ute såhär.

P.s. Inte så sällan tror folk att jag är heltidsarvoderad politiker. Så är det alltså inte! Jag är fritidspolitiker med ett heltidsarbete vid sidan om. Men jag prioriterar att vara ute på detta sätt för att jag tycker det är viktigt och att det stärker mig i min roll som förtroendevald. Och så är det ju som sagt kul också =)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...